Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

VJEŽBA složenie naredbe.

Сличне презентације


Презентација на тему: "VJEŽBA složenie naredbe."— Транскрипт презентације:

1 VJEŽBA složenie naredbe

2 Napiši program koji za tri učitana broja izračunava formulu
Napiši program izračunava formulu Napišite program koji izračunava Površinu i Obim jednakokrakog trougla ako se unesu stranice a i b

3 Napiši program koristeći naredbu IF tako da za upisane brojeve između 1 i 9 na ekranu bude ispisano “jedinice” za brojeve od 10 do 99 “desetice” za brojeve od 100 do 999 “stotice. Uraditi isti zadatak koristeći naredbu CASE. 3. Napisati program koji ispituje vrijednost unesenih brojeva x i y. Za x > 5 i y < 7 onda izračunati Za x < 5 i y > 7 onda izračunati

4 Napisati program za ispis sume brojeva od 1 do 10 djeljivih sa 3
Napisati program za ispis aritmetičke sredine brojeva od 1 do n djeljivih sa 3

5 PROGRAM formula; VAR a, b, c: integer; BEGIN writeln('Upisi prvi broj : '); read(a); writeln('Upisi drugi broj : '); read(b); writeln('Upisi treci broj : '); read(c); writeln('Formula ja: ', sqrt ((sqr(b) – 4*a*c)/2*a)); readln; END.

6 PROGRAM formula; VAR a, b, c: integer; D:real; BEGIN writeln('Upisi prvi broj : '); read(a); writeln('Upisi drugi broj : '); read(b); writeln('Upisi treci broj : '); read(c); D:=sqrt ((sqr(b) – 4*a*c)/2*a); writeln('Formula ja: ', D); readln; END.

7 writeln('Upisi prvi broj : '); read(n);
PROGRAM formula; VAR n,m: integer; BEGIN writeln('Upisi prvi broj : '); read(n); writeln('Upisi drugi broj : '); read(m); writeln('Formula ja:',sqrt((2*(sqr(n) – sqr(m))/3*sqrt(m+5*n)); readln; END.

8 PROGRAM jednakokraki_trougao; VAR a,b: integer; h:real; BEGIN writeln('Upisi duzinu stranica : '); read(a,b); h:=sqrt(sqr(b)-sqr(a/2)) writeln('Povrsina trougla P= ',sqrt(a*h/2)); writeln('Obim trougla je O= ', a+2*b); readln; END.

9 PROGRAM drugi; VAR x : integer; BEGIN writeln(' Upisite broj : '); read (x); IF (x>= 1) AND (x>= 9) THEN writeln(' jedinice '); IF (x>= 10) AND (x>= 99) THEN writeln(' desetice '); IF (x>= 100) AND (x>= 999) THEN writeln(' stotice '); readln; END.

10 PROGRAM drugi; VAR x : integer; BEGIN writeln(' Upisite broj : '); read (x); CASE x OF 1..9:writeln(' jedinice '); :writeln(' desetice '); :writeln(' stotice '); END; readln; END.

11 PROGRAM treci_IF; VAR x,y : integer; BEGIN writeln(' Upisite broj x i broj y : '); read (x, y); IF (x>5) AND (y<7) THEN writeln(' Z=' ,sqrt(x)+sqrt(y)); IF (x<5) AND (y>7) THEN writeln (' Z=' ,sqr(x)+y); readln; END.

12 PROGRAM treci_IF; VAR x,y : integer; BEGIN writeln(' Upisite broj x i broj y : '); read (x, y); IF (x>5) AND (y<7) THEN writeln(' Z=' ,sqrt(x)+sqrt(y)); IF (x<5) AND (y>7) THEN writeln (' Z=' ,sqr(x)+y) ELSE writelen (' pogrešan broj ' ); readln; END.

13 Napisati program za ispis sume brojeva od 1 do 10 djeljivih sa 3 - NAREDBA FOR
PROGRAM suma; VAR i,s: INTEGER; BEGIN s:=0; FOR i := 1 TO 10 DO IF i mod 3 = 0 then begin s:=s+i; end; writeln (' SUMA brojeva S=', s) readln; readln; END.

14 Napisati program za ispis sume brojeva od 1 do 10 djeljivih sa 3 - NAREDBA WHILE
PROGRAM suma; VAR i,s: INTEGER; BEGIN s:=0; WHILE i<=10 DO IF i mod 3 = 0 then begin s:=s+i; i:=i+1; end; writeln (' SUMA brojeva S=', s) readln; readln; END.

15 PROGRAM aritmeticka_brojevi;
VAR i, n,s, br : INTEGER; BEGIN s:=0; br :=0; WRITE('Do broja '); READLN(n); FOR i := 1 TO n DO IF i mod 3 = 0 then begin s:=s+i; br :=br+1; end; writeln (' aritmeticka sredina je as=', s/br) readln; readln; END.


Скинути ppt "VJEŽBA složenie naredbe."

Сличне презентације


Реклама од Google