Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Parametri atmosferskih pražnjenja

Сличне презентације


Презентација на тему: "Parametri atmosferskih pražnjenja"— Транскрипт презентације:

1 Parametri atmosferskih pražnjenja

2 Električni parametri Osnovni električni parametri su:
Amplituda struje groma. Oblik struje groma. Strmina strujnog talasa. Udarna količina elektriciteta: Količina elekticiteta prvog udara: Ukupna količina elektriciteta kompletnog pražnjenja: Toplotni impuls kompletnog pražnjenja: Broj pojedinačnih udara u jednom kompletnom pražnjenju

3 Vremenski oblik negativnog strujnog talasa prvog udara

4 Parametri strmine I10 – struja od 10% od prvog maksimuma Imax1
I90 – struja od 90% od prvog maksimuma struje Imax1 T10 – vremenski interval između trenutaka kada nastupa I10 i I90 T30 – vremenski interval između trenutaka kada nastupa I30 i I90 Smax – maksimalna strmina talasa S30 – srednja strmina talasa u intervalu T30: S10 - srednja strmina talasa u intervalu T10:

5 Prostorno-vremenski dijagram razvoja atmosferskog pražnjenja (gore) i vremenski oblik struje (dole)

6 Zakon raspodele amplitude struje groma
Eksponencijalni zakon raspodele amplitude struje groma dat je u sledećem obliku: a=26.1 za ravničarske predele sa malim otporom zemlje a=13.0 za planinske predele P(Im) – verovatnoća da se pojavi struja groma amplitude I veće od Im Im – amplituda struje groma komplement kumulativnog zakona raspodele

7 Zakon raspodele strmine struje groma
P(s)=e-s/b s=15,65 za ravničarske predele s=7,8 za planinkse predele

8 Eksponencijalni zakon raspodele amplituda i strmina struje groma

9 Brojne vrednosti srednjih amplituda i strmina struja

10 2) Logaritamsko normalna raspodela amplitude i strmine struje groma

11 2) Logaritamsko normalna raspodela amplitude i strmine struje groma kriva opasnih parametara

12 Udarna količina elektriciteta

13 Toplotni impuls kompletnog pražnjenja

14 Broj pojedinačnih udara u jednom kompletnom pražnjenju

15 Meteorološki parametri
Keraunički nivo Td Gustina pržnjenja (Dnevna, Godišnja) Ng=0,04 Td1.25 Broj grmljavinskih dana godišnje za teritoriju Srbije iznosi od 28 do 43.

16 Meteorološki parametri vezani za nadzemne vodove
Godišnji broj udara u vod na 100 km 3H 3H

17 Godišnji broj udara na 100 km voda
N100km god=3 x 2 x H x Ng

18 Prosečna vrednost godišnje gustine pražnjenja na području Srbije u periodu od do (4 godine) je iznosila: za severni deo Srbije - 2,34/ km2/god. za centralni deo Srbije - 1,53/ km2/god. za južni deo Srbije - 0,78/ km2/god. za celu regiju Srbije - 1,55/ km2/god. Prosečna vrednost godišnje gustine pražnjenja na svetskom nivou je iznosila: od 0,4 / km2/god. do preko 70 / km2/god.


Скинути ppt "Parametri atmosferskih pražnjenja"

Сличне презентације


Реклама од Google