Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

СТАРОСНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА И ПЕНЗИЈСКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ

Сличне презентације


Презентација на тему: "СТАРОСНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА И ПЕНЗИЈСКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ"— Транскрипт презентације:

1 СТАРОСНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА И ПЕНЗИЈСКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ
Драгана Калиновић, директор РФ ПИО Београд, 19. март 2014.

2 Систем обавезног пензијског осигурања
Пензије су економска, а не социјална категорија Принцип међугенерацијске солидарности Однос броја запослених и пензионера се директно одражава на финансијски капацитет Фонда Утицај економске кризе на пензијски систем

3 Укупан број корисника пензија је 1.722.649
Структура броја пензионера Укупан број корисника пензија је - Старосних /59,28% Инвалидских /19,39% Породичних /21,33% Укупан број пензионера повећава се за 1,2% годишње Први пут право оствари око лица годишње Број преминулих пензионера је око годишње

4 Структура осигураника
У бази матичне евиденције Фонда пријаву на осигурање има 2,4 милиона осигураника - Категорија запослених 1,9 милиона, - Категорија самосталних делатности - Пољопривредних осигураника Однос броја пензионера и броја запослених је 1:1,39 Оптималан однос за потпуну финансијску стабилност и самосталност пензијског система обавезног осигурања је 1:3

5 Структура финансирања пензија и осталих права
Према Финансијском плану Фонда за годину приход по основу доприноса за ПИО (стопа 24%) износи 339,6 милијарди, односно 58% укупних средстава потребних за пензије и остала права Преосталих 42% средстава за исплату пензија и осталих права обезбеђују се из дотација државе, односно трансферима министарстава

6 Становништво Републике Србије по старости – попис 2011
Становништво Републике Србије по старости – попис 2011 ГРУПА БРОЈ СТРУКТУРА (%) испод 15 14,27 од 15 до 64 68,33 65 и више 17,40 УКУПНО 100,00 Извор: Републички завод за статистику 6

7 Максимално могући број осигураника
Број становника старости од 15 до 64 године Број корисника пензија који су млађи од 65 година (стање године) Број студената и ученика средње школе Максимално могућ број осигураника Максималан однос броја корисника пензија и осигураника: 1 : 2,2 7

8 Поглед на Европу У Европи, као најстаријем континенту, у укупним јавним издацима земаља развијених економија и стабилних политичких ситуација, пензије, у просеку, учествују са једном петином Обавезно пензијско осигурање дотирано је у свим земљама, од 3% на Исланду, до 30% у Италији У свим земљама се бележи продужење животног доба, па просечан Европљанин живи 76,7 година, а Европљанка 82,5 година

9 Поглед на Србију Просечна старост становника Србије је 42,2 године
Навршене године живота свих корисника старосне и инвалидске пензије је 74,8 Навршене године живота корисника старосне пензије којима је престало право због смрти је 76,5 година Просечна дужина коришћења пензија у Србији за све категорије и све врсте права је 16 година За последњих 50 година удео младих у становништву Србије се преполовио, а старијих од 65 три пута повећао

10 Могућа решења Озбиљнe и свеобухватнe националнe стратегијe којe омогућавају економску и демографску прогресију Стварање економских претпоставки за повећање запослености У међувремену – прерасподела националног дохотка како би се из прихода по другим основама обезбедила несметана исплата пензија Оптимално решење је реформа приходне стране, односно превођење неформалне економије у легалне токове


Скинути ppt "СТАРОСНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА И ПЕНЗИЈСКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ"

Сличне презентације


Реклама од Google