Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Cijanidi i karbidi.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Cijanidi i karbidi."— Транскрипт презентације:

1 Cijanidi i karbidi

2 Cijanidi Cijanovodonik, HCN bezbojan gas, veoma otrovan
miriše na gorki badem Rastvara se u vodi gradeći vrlo slabu cijanovodoničnu kiselinu HCN + H2O ⇄ H3O+ + CN- Soli se zovu cijanidi i njihovi rastvori hidrolizuju bazno NaCN → Na+ + CN- CN- + H2O ⇄ HCN + OH-

3 I kiselina i soli su jaki krvni otrovi
Nesmeju doći u dodir sa ranama CN- jon se javlja kao ligand u kompleksnim jedinjenjima ( sa koordincionim br. 2, 4, 6, 8) NaCN se koristi u metalurgiji za dobijanje srebra i zlata Ag i Au grade rastvorne kompleksne soli sa CN- anjonom [Ag(CN)2] [Au(CN)2]- Dicijanoargentat(I)-jon Dicijanoaurat(I)-jon

4 Karbidi - jedinjenja ugljenika sa metalima
Najznačajniji je Ca-karbid (pretežno jonskog karaktera) Dobija se žarenjem živog kreča sa ugljenikom CaO(s) + 3C(s) → CaC2(l) + CO(g) To je bela kristalna supstanca Rastvara se u vodi i gradi etin CaC2(s) + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2(g) Ova se r-ja koristi za industrijsko dobijanje etina Ugljenik sa elementima IVb, Vb i VIb grupe gradi karbide metalnog karaktera Sa Bi i Si gradi kovalentne karbide velike tvrdoće


Скинути ppt "Cijanidi i karbidi."

Сличне презентације


Реклама од Google