Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Neoklasicizam i Romantizam

Сличне презентације


Презентација на тему: "Neoklasicizam i Romantizam"— Транскрипт презентације:

1 Neoklasicizam i Romantizam
Kontekst 3-4-3 Neoklasicizam 3-4-4 Romantizam 3-4-5 Neobarokni romantizam, neoklasicizam kao romantizam

2 Istorijski konteks nastanka
I neoklasicizam i romantizam nastaju u istom vremenskom periodu, otprilike od 1750 do To je vreme industrijske revolucije, koja donosi i političke revolucije (buržoaske! ukidanje monarhije i privilegije plemstva, “liberté, égalité, fraternité”, ne socijalističke!). Revolucije ovog perioda dele ideju napretka. Oba su reakcija na izveštačenost i površnost rokokoa, umetnosti namenjenoj frivolnoj aristokratiji, neoklasicizam u ime razuma, a romantizam u ime iskrenih emocija;

3 3-4-4 Romantizam U ime prirode: san, ludilo, emocije po sebi…
Uzvišena priroda i čovek, mali i osuđen na propast… Stil: RenesansE pre nego RenesansA

4 Romantizam: u ime prirode
Dok neoklasicizam odbacuje izveštačenost baroka i rokokoa u ime razuma, romantizam ih odbacuje u ime povratka prirodi; Priroda je divlja, beskrajna, promenljiva, uzvišena i zastrašujuća, ona prevazilazi čoveka, malog i osuđenog na neuspeh; U ime prirode, romantičari se dive slobodi, nesputanim osećanjima, antičku Grčku, Gotiku, san, ludilo, nasilje... To je ustvari potraga za jakim osećanjima, emociji po sebi; Radi se o generalnom stavu bunta prema društvenom poretku i prihvaćenim društvenim normama društva toga doba. U tom smislu romantizam favorizuje povratak raznim ranijim stilovima, prema ličnom nahođenju umetnika , «renesansE » radije nego « renesansA » klasične (grčko-rimske) starine…

5 FUSELI, John Henry, 1741-1825, Košmar, 1781
Kolevka romantizma je Engleska... FUSELI, John Henry, , Košmar, 1781

6 William Blake ( ) realizuje nove iluminirane rukopisu po uzoru na srednjevekovne, kombinujući svoju poeziju sa svojim crtežima… Bog, arhitekta univerzuma, kod Blejka može biti i negativna slika Razuma, koji uništava intuiciju i nadahnuće… L’Eternel, 1794, eau-forte rehaussée d’aquarelle William BLAKE, Večni, 1794

7 John Constable se nasuprot tome suprotstavlja mašti i zastupa posmatranje prirode, u cilju « predstave doživljaja prirodnih silaa », ali se slikajući prirodu, najviše interesuje za neuhvatljive elemente prizora: nebo, oblake, svetlost... « nebo daje ton, ono je osnovni organ osećanja » Mais en peignant la nature anglaise, il s’attache à des qualités intangibles: ciel, lumière, nuages… Le ciel est « la note clé … le principal organe du sentiment». John Constable

8 William Turner, Brodolom, 1805
I William Turner slika pitoreskne pejzaže u kojima nebo i more dominiraju, ali ti pejzaži su scene dramatičnih događaja, bilo istorijskih (« Hanibal prelazi Alpe »), opisanih u literaturi (« Posle potopa ») ili savremenih tragedija koje odgovaraju romantičnom osećanju… William Turner, Brodolom, 1805

9 Turner, 1842, Peace - Burial at Sea
Njegov način slikanja opisuju kao « nestalne vizije naslikane bojenom parom »... Turner, 1842, Peace - Burial at Sea Turner, Jutro posle potopa

10 Caspar David FRIEDRICH (1774-1840), The Cross in the Mountains, 1812
U Nemačkoj, slikari ponovo otkrivaju svoje gotičko nasleđe. Religijski zanos se vezuje za prirodu, uzvišenu i zastrašujuću… Caspar David FRIEDRICH ( ), The Cross in the Mountains, 1812

11 FRIEDRICH, Caspar David 1774-1840, The Abbey in the Oakwood, 1810
Po uzoru na gotičko slikarstvo za nemački romantizam će biti karakteristična minuciozna tehnika nalik na srednjevekovnu . FRIEDRICH, Caspar David , The Abbey in the Oakwood, 1810

12 Caspar David FRIEDRICH (1774-1840), Brodolom “Nade”, 1821
Friedrich ovde slika jedan savremeni događaj, brodolom broda « Nada » tokom polarne ekspedicije. Naziv broda upotrebljen u naslovu slike (Brodolom « Nade »), ilustuje romantičnu ideju o sudbini čoveka, osuđenog na neuspeh pred prirodom... William Perry, Caspar David FRIEDRICH ( ), Brodolom “Nade”, 1821

13 Amerikanac Copley (1738-1815), Votson i ajkula, 1778
Teme brojnih romantičnih slika na sličan način prikazuju savremene dramatične događaje... Caribean sea Amerikanac Copley ( ), Votson i ajkula, 1778

14 Francuska: Žeriko, Splav “Meduze” 1819
Géricault, Le radeau de la Méduse,Aux côtes de L’Afrique occidentale Francuska: Žeriko, Splav “Meduze” 1819

15 FRIEDRICH, Caspar David, The Wanderer above the Mists, 1817-18
Ova Friedrihova slika dobro dočarava taj novi odnos prema prirodi, uzvišenoj i zastrašujućoj, kojoj se čovek divi, čije granice pomera i neistražene krajeve osvaja, ali i ideju o sudbini čoveka suočenog sa tom prirodom... FRIEDRICH, Caspar David, The Wanderer above the Mists,

16 Čovek je, iako moćan, mali spram uzvišene i zastrašujuće prirode, osuđen na neuspeh i propast, ali njegova životna priča svejedno poprima dimenzije mita… FRIEDRICH, The Wanderer above the Mists, 1818 GROS, Napoléon à Arcole, 1796

17 Romantizam: ideje, teme, stil
Odbaciti izveštačenost rokokoa i vratiti se prirodi; Priroda je divlja, beskrajna, promenljiva, uzvišena i zastrašujuća, religijska ekstaza se može doživeti pred prirodom. Priroda prevazilazi čoveka, malog i ništavnog, osuđenog na propast, međutim, čovekova životna borba je bitna a savremeni događaji i pojedinačne sudbine poprimaju dimenzije mita. U ime prirode, romantičari će obožavati slobodu, emocije, netaknutu prirodu, antičku Grčku, Gotiku, san, ludilo... Teme su vizije, pejzaži, istorijski pejzaži, predstave savremenih dramatičnih događaja, portreti... Radi se ustvari o potrazi za jakim osećanjima po sebi, i stavu bunta prema društvenom poretku i prihvaćenim društvenim normama toga vremena. U tom smislu romantizam favorizuje povratak raznim ranijim stilovima... , i to prema ličnom nahođenju umetnika. «renesansE » radije nego « renesansA » klasične (grčko-rimske) starine…

18 Stil je raznovrstan, i zavisi od senzibiliteta svakog umetnika
Stil je raznovrstan, i zavisi od senzibiliteta svakog umetnika. Tako romantični umetnici ponovo otkrivaju razne zaboravljene ili zanemarene stilove, pa govorimo o «renesansAMA » radije nego o « renesansI » uvek iste klasične (grčko-rimske) starine… Tako dela ovog perioda mogu izgledati stilski veoma različito: Le Style hétéroclite:

19 Parlament, London, rekonstruisan u gotičkom stilu između 1840-1870
Taj izbor stila prema ličnom afinitetu umetnika je po sebi romantičan koncept. Povratak na ranije, (pred-renesanse stilove, srednjevekovni, gotički...) ili izbor van-evropskih stilova se najjasnije vidi u arhitekturi ovog perioda… Parlament, London, rekonstruisan u gotičkom stilu između House of Parliament, London,rebuilt gothic style (plan by Sir Charles Barry) between (after fire destroyed the old building, in 1834) Royal Pavilion, Indo-Saracenic style prevalent in India for most of the 19th century. The current appearance of the Pavilion, with its domes and minarets, is the work of architect John Nash, who extended the building starting in 1815. Kraljevski Paviljon, sadašnji izgled (John Nash, 1815, indo-saracenski stil)

20 En France: Géricault, Le radeau de la Méduse, 1819
U Francuskoj romantizam poprima jedan specifičan oblik. Žerikoov “Splav Meduze”, konstatovali smo, po temi je tipično romantičan: prikazuje savremeni događaj, tragediju koja čoveka stavlja na milost i nemilost elementima, ali i ludilu… France: Romantisme néo-baroque: Aux côtes de L’Afrique occidentale En France: Géricault, Le radeau de la Méduse, 1819

21 Žeriko se i prethodno interesovao za ludilo, i slikao portrete pacijenata duševnih bolnica...

22 Pogledajmo sada kako je ova tema predstavljena, njen stil:
France: Romantisme néo-baroque: Aux côtes de L’Afrique occidentale En France: Géricault, Le radeau de la Méduse, 1819

23 Konstatujemo da je kompozicija ove slike dijagonalna, kontrasti osvetljenja dramatični, kao i pokreti prikazanih figura, patnja mrtvih i umirućih izgleda realistično. Sve to nas podseća na barok... France: Géricault, Le radeau de la Méduse, 1819

24 Raznovrsni stil: romantizam i neobarokni romantizam
Već smo pomenuli da je stil romantičnih umetnika raznovrstan, prema afinitetu umetnika, koji ponovo otkrivaju zaboravljene ili zanemarene stilove, pa tako govorimo o «renesansAMA » radije nego o « renesansI » uvek iste klasične (grčko-rimske) starine… : To ponovno otkrivanje stilova se odnosi i na barok, utoliko što barok najbolje prenosi uzbuđenje i jake emocije, što je cilj i romantičnim umetnicima, kao što vidimo u ovim delima. Govorimo o Neobaroknom romantizmu, koji će u Francuskoj imati značajne predstavnike... dont on verra en France deux grands représentants, qui sont Théodore GÉRICAULT et Eugène DELACROIX.

25 U Francuskoj: neobarokni romantizam Teodor Žeriko i Ežen Delakroa
U Francuskoj će neobarkokni romantizam imati dva bitna predstavnika, Teodora Žerikoa (Théodore GÉRICAULT, ) i Ežen Delacroaa (Eugène DELACROIX, ).

26 Delacroix, Liberté guidant le peuple, 1830
Drugi značajan predstavnik neobaroknog romantizma u Francuskoj je Ežen Delakroa. Tema ove slike, naslikane 1830, je revolucija iz jula 1830, dakle savremeni događaj. Građani Pariza, vođeni alegorijskom figurom Slobode, preko mrtvih hrle u borbu... 28 juillet 1830, « Les trois glorieuses » insurrection des classes moyennes contre Charles X, ( 4 ordonnances pour écraser l’opposition libérale: suspension de la liberté de la presse, dissolution de la Chambre des députés, réforme du suffrage pour un plus favorable à l’aristocratie…) Charles X abdique, c’est Louis Philippe qui prête serrement sur la Charte (la Monarchie de juillet) Delacroix, Liberté guidant le peuple, 1830

27 Delacroix, Sloboda predvodi narod, 1830
I ovde nas dijagonalna kompozicija i naglašen kontrast podsećaju na barok. 28 juillet 1830, « Les trois glorieuses » insurrection des classes moyennes contre Charles X, ( 4 ordonnances pour écraser l’opposition libérale: suspension de la liberté de la presse, dissolution de la Chambre des députés, réforme du suffrage pour un plus favorable à l’aristocratie…) Charles X abdique, c’est Louis Philippe qui prête serrement sur la Charte (la Monarchie de juillet) Delacroix, Sloboda predvodi narod, 1830

28 DELACROIX, Le Massacre de Scio, 1822-24
Tema ove slike je takođe savremen događaj, epizoda grčke borbe za oslobođenje od Turaka, čiju će « poetsku istinu » Delakroa ovde predstaviti. fait contemporain: la guerre d’indépendance grecque contre les Turcs DELACROIX, Le Massacre de Scio,

29 Delakroa, Grčka umire na ruševinama Misolongija, 1827
Romantičarski pokret je savremenik i pratilac nacionalnih borbi XVIII i XIX veka i nastanka nacija u današnjem smislu reči. La Grèce expirant sur les ruines de Missolonghi Delakroa, Grčka umire na ruševinama Misolongija, 1827

30 Delacroix, Sloboda predvodi narod, 1830
28 juillet 1830, « Les trois glorieuses » insurrection des classes moyennes contre Charles X, ( 4 ordonnances pour écraser l’opposition libérale: suspension de la liberté de la presse, dissolution de la Chambre des députés, réforme du suffrage pour un plus favorable à l’aristocratie…) Charles X abdique, c’est Louis Philippe qui prête serrement sur la Charte (la Monarchie de juillet) Delacroix, Sloboda predvodi narod, 1830

31 Delacroix, Asurbanipalova smrt, 1827
Sliku Asurbanipalova smrt Delakroa slika u vreme otkrića kraljevske grobnice u Uru, te se i dalje u izvesnom smislu odnosi na savremeni događaj... le tombeau royal d’Our (datant de 2600 av. J.C., découvert en 1822) La Mort de Sardanapale Delacroix, Asurbanipalova smrt, 1827

32 Delakroa, Robinje iz harema, 1827-28 Delakroa, Alžirske žene, 1834
Međutim, u stalnoj u potrazi za jačim i neposrednijim emocijama, romantični slikari se postepeno distanciraju od problema svoga vremena i sve više okreću egzotičnim temama… Delakroa se vraća sa svog putovanja po tada francuskim severno-afričkim kolonijama sa novim repertoarom tema kojima će se nadalje baviti: Odalisque sur un divan, Femmes d’Algiers Delakroa, Robinje iz harema, Delakroa, Alžirske žene, 1834

33 Egzotične teme (robinje iz harema, turska kupatila...)
Son sens de la couleur, un mélange de froideur et de sensualité et

34 Delacroix, Odalisque sur un divan, 1827-28
Ukoliko sada uporedimo slike dva predstavnika tada naizgled suprotstavljenih pokreta, Engrove (neoklasicizam) i Delakroaove (neobarokni romantizam) Odaliske, vidimo da iako su načini slikanja različiti, tema je ista: i u jednoj i u drugoj nalazimo na (romantičnu) fascinaciju egzotičnim, drugačijim, kulturama... En comparant ainsi les peintures des deux styles apparament concurrents de l’époque, nous constatons que, si la façon de peindre reste spécifique, leur thèmes se rapprochent dans l’enchantement, en soi romantique, de l’époque pour les sujets exotiques Delacroix, Odalisque sur un divan, Ingres, La grande Odalisque, 1814

35 Iako su načini slikanja različiti, slične teme (robinje u haremu, žene iz harema na kupanju...) odaju u suštini romantičnu fasciniranost ovog perioda egzotičnim temama... Son sens de la couleur, un mélange de froideur et de sensualité et

36 Neokclasicizam kao jedan od aspekata Romantizma…
U kontekstu izbora stila prema ličnom afinitetu umetnika, neoklasicizam se danas smatra jednim aspektom romantizma, a ne suprotstavljenim pokretom. Izučavali smo ga posebno jer do početka XIX veka predstavlja dominantan stil. Ingres, La grande Odalisque 1814 Dans ce contexte de choix du style selon affinité personnelle, le néo-classicisme est aujourd’hui considéré comme un aspect du romantisme et non plus comme un mouvement opposé: nous l’avons étudié à part car il représente le style dominant jusqu’au début du XIXème siècle ;

37 Delacroix, Asurbanipalova smrt, 1827
I tako se slikari ovog perioda, stalno u potrazi za jačim i neposrednijim emocijama, postepeno udaljavaju od problema svoga vremena… le tombeau royal d’Our (datant de 2600 av. J.C., découvert en 1822) La Mort de Sardanapale Delacroix, Asurbanipalova smrt, 1827

38 …i okreću egzotičnim temama…
Odalisque sur un divan, Femmes d’Algiers Robinja iz harema na divanu, Delacroix, Alžirske žene, 1834

39 Delacroix, Chevaux arabes, 1860
Upravo će to udaljavanje od problema njihovog društva i vremena dovesti do opadanja značaja ovog pokreta… Delacroix, Chevaux arabes, 1860 Chasse au lion, 1861

40 Dok će se neoklasična tradicija, od revolucionarnog stila u početku, pretvoriti u stil novoetablirane elite, buržoazije, i okameniti u dogmu protiv koje će se boriti generacije mladih umetnika … INGRES, Portrait de Louis Bertin, 1832

41 Romantizam, neobarokni romantizam, neoklasicizam kao aspekt romantizma…
Već smo pomenuli da je stil romantičnih umetnika raznovrstan, prema afinitetu umetnika, koji ponovi otkrivaju zaboravljene ili zanemarene stilove, pa tako govorimo o «renesansAMA » radije nego o « renesansI » uvek iste klasične (grčko-rimske) starine… : To ponovno otkrivanje stilova se odnosi i na barok, utoliko što barok najbolje prenosi uzbuđenje i jake emocije, što je cilj i romantičnim umetnicima. Govorimo o Neobaroknom romantizmu, koji će u Francuskoj imati dva značajna predstavnika, Teodora Žerikoa i Ežen Delakroaa. U kontekstu izbora stila prema ličnom afinitetu umetnika, neoklasicizam se danas smatra jednim aspektom romantizma, a ne suprotstavljenim pokretom. To je stil onih umetnika koji su prema svom afinitetu odabrali klasicizam...

42 Znam da odgovorim: Kom pravcu pripadaju ove dve slike
Znam da odgovorim: Kom pravcu pripadaju ove dve slike? U kom kontekstu on nastaje, po čemu je karakterističan? Po čemu ove dve slike dobro ilustruju ideje ovog pravca? FRIEDRICH, The Wanderer above the Mists, 1818 GROS, Napoléon à Arcole, 1796

43 Tarner, Brodolom, 1805 3) Kako se zove pravac kome pripadaju ove dve slike? Koje ideje karakteristične za ovaj pokret ove dve slike dobro ilustruju? Ovaj pravac u Francuskoj dobija specifičan oblik, govorimo o… (recite termin i objasnite zašto). Žeriko, Splav Meduze, 1819

44 Znam da odgovorim: Romantizam se u Francuskoj javlja u specifičnom obliku, govorimo o … Objasnite na primeru ove dve slike. Koje ideje karakteristične za romantizam ove dve slike ilustuju? Sloboda predvodi narod, 1830 Asurbanipalova smrt, 1827

45 Znam da odgovorim: Kojim umetničkim pravcima XIX veka pripadaju ove dve slike? Obrazložite. Uporedite ih po temi i po stilu. Šta možete da zaključite? Delacroix, , Odalisque Reclining on a Divan Ingres, Velika Odaliska, 1814 Delacroix, Odaliska,

46 Znam, mislim, argumentujem: Kojim umetničkim pravcima pridaju ove dve slike. Uporedi ih. Šta zaključuješ o vrednostima za koje se zalažu? Ingres, Louis Bertin, 1832, Delacroix, Frederic Chopin 1838 Ingres, Louis Bertin, 1832 Delacroix, Frédéric Chopin 1838


Скинути ppt "Neoklasicizam i Romantizam"

Сличне презентације


Реклама од Google