Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

MISLAV ŠARIĆ I ĐIVO DEDOVIĆ 2019

Сличне презентације


Презентација на тему: "MISLAV ŠARIĆ I ĐIVO DEDOVIĆ 2019"— Транскрипт презентације:

1 MISLAV ŠARIĆ I ĐIVO DEDOVIĆ 2019
ZALOŽNO PRAVO MISLAV ŠARIĆ I ĐIVO DEDOVIĆ 2019

2 ZALOŽNO PRAVO-Stvarno pravo na tuđoj stvari koje služi realnom osiguranju neke vjerovnikove tražbine. Akcesorno pravo -zavisi od postojanja tražbine osiguranju koje ima služiti -pritom je založno pravo stvarno, a tražbina obvezni odnos

3 FIDUCIA Dužnik prenosi na vjerovnika vlasništvo stvari s fiducijarnim uglavkom(pactum fiduciae) da će mu vlasništvo biti vraćeno kada isplati dug; prenošenje se vrši mancipacijom ili in iure cesiom. Fiducia cum creditore contracta Actio fiduciae (obligatorni učinak)

4 PIGNUS Ručni zalog, Ugovorni zalog sa posjedom založene stvari
Vjerovnik jest detentor stvari (juristički posjednik), te posjed je tzv. izvedeni posjed Rei vindicatio Actio pigneraticia directa

5 HYPOTHECA Ugovorni zalog bez posjeda založene stvari
Interdictum Salvianum (invecta et illata) Actio Serviana (actio quasi serviana)

6 POSTANAK I PREDMET ZALOŽNOG PRAVA
Zlagatelj mora biti vlasnik stvari ! Nastajanje Neformalni ugovori Sudskom riješidbom u svrhu ovrhe u extraordinarnom postupku Magistratskom odlukum u svrhu uvođenja u posjed tuđe imovine radi osiguranja, bez prava prodaje (pignus praetorium) Pignus Hypotheca

7 LEGALNE(ZAKONSKE) HIPOTEKE
Zakonska založna prava, koja su i bez ugovora spojene s nekim tražbinama Specijalne - odnose se na pojedinačne dužnikove stvari Generalne - odnose se na čitavu dužnikovu imovinu

8 Iz učestale ugovorne prakse razvili su se oblici šutke ugovorenih legalnih hipoteka:
-zakonsko založno pravo najmodavca stana na najamnikove stvari unesene u stan -založno pravo zakupodavca poljskog dobra na plodova zemljišta

9 Po izričitim propisima (carskim konstitucijama) :
-zakonsko založno pravo na zgradi onome tko je dao zajam za njen popravak -generalna zakonska hipoteka fiska na čitavoj dužnikovoj imovini zbog tražbina iz javnih daća i ugovora -generale zakonske hipoteke pupila i nedoraslih maloljetnika na imovini tutora i skrbnika; žene na imovini muža

10 SADRŽAJ ZALOŽNOG PRAVA I ODNOS VIŠE ZALOŽNIH PRAVA NA ISTOJ STVARI
Lex commissoria Dva glavna ovlaštenja koja ukazuju na sadržaj ovlaštnikova prava: -Ius possidendi (pravo na posjed) -Ius distrahendi (pravo prodaje zaloga)

11 IUS POSSIDENDI(PRAVO NA POSJED)
Kod hipoteke, vjerovnik dobiva pravo na posjed ako o dospijeću tražbine nije namiren Kod pignusa se stječe odmah materijalnom predajom od strane dužnika 329. Gordijan III - vjerovnik može zalog nakon namirenja zalogom osigurane tražbine i dalje zadržati, radi osiguranja drugih novčanih tražbina protiv istog dužnika

12 Prava založnog vjerovnika:
- nema pravo prodaje nego samo zadržavanja stvari (ius retentionis) - ne smije upotrebljavati zalog bez odobrenja (furtum usus) - plodovi založene stvari pripadaju založnom dužniku - antihreza, pactum antichreticum - antichresis tacita

13 IUS DISTRAHENDI(PRAVO PRODAJE ZALOGA)
Pactum de vendendo pignore Pactum de non vendendo – mora 3 puta opomenuti dužnika Hyperocha Impetratio dominii

14 PRIOR TEMPORE POTIOR IURE
Zalagatelj ostaje vlasnik založene stvari U slučaju prodaje te stvari trećemu ili zalaganja te stvari kod drugih vjerovnika nastupa načelo prior tempore potior iure -u slučaju prodaje -ius offerendi -actio hypothecaria -založna tužba

15 PRIVILEGIRANE HIPOTEKE
U slučaju zakonske prodaje zaloga, one prve dolaze do namirenja ispred eventualnih drugih (starijih) založnih prava Car Leon 472.g. - založno pravo osnovano javnom ili privatnom ispravom potpisanom po 3 besprijekorna svjedoka ima prednost nad svim drugim založnim pravima -onemogućno fingiranje

16 PRESTANAK ZALOŽNOG PRAVA
Utrnuće tražbine Prodaja zaloga Propast založene stvari; konfuzija, odreknuće Stjecanje bona fidae

17 ZAHVALJUJEMO SE NA PAŽNJI


Скинути ppt "MISLAV ŠARIĆ I ĐIVO DEDOVIĆ 2019"

Сличне презентације


Реклама од Google