Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

РЕЉЕФ ВОДЕ КЛИМА.

Сличне презентације


Презентација на тему: "РЕЉЕФ ВОДЕ КЛИМА."— Транскрипт презентације:

1 РЕЉЕФ ВОДЕ КЛИМА

2

3

4

5 Наша највећа НИЗИЈА налази се у Војводини и то је Панонска низија
Наша највећа НИЗИЈА налази се у Војводини и то је Панонска низија. Она је део велике Панонске низије која се простире и ван граница наше земље. Остале низије су знатно мање и налазе се у долинама река. То су Мачва, Посавина, Поморавље... На ободу Панонске низије налази се подручје брда и ниских планина. У ниске планине спадају планине које не прелазе 1000м надморске висине.

6 Ниске планине у Панонској низији

7 Планине у Србији Тара (1591m) Копаоник (2017m) Стара планина (2376m)
Највећи део територије Србије  заузимају планине. Тара (1591m) Копаоник (2017m) Стара планина (2376m) Златибор (1496m) Голија (1833m) Маљен (1104m) Рудник (1132m) Проклетије Највиши врх Проклетија  Ђеравица на Косову и Метохији са m је највиши врх Србије. 

8 Воде су значајно природно богатство сваке земље.
У Србији највише има река, затим језера и термоминералних извора.

9 РЕКЕ

10 РЕЧНИ СЛИВ је назив за територију са које воде отичу према неком мору, океану или језеру.
Србија има веома разгранату речну мрежу. Њене реке отичу у три слива : • Црноморски • Јадрански • Егејски Сливу Црног мора припадају све реке које се уливају у Дунав. Сливу Јадранског мора припадају реке које теку јужним делом Србије и уливају се у Јадранско море. Сливу Егејског мора припадају реке које се уливају у Вардар.

11 Егејски слив је најмањи слив
Црноморски слив Све веће реке припадају овом сливу: Тиса Сава Велика Морава Дрина Ибар и све се оне преко Дунава уливају у Црно море. Егејски слив је најмањи слив Србије и обухвата сливове трију река на југу Србије: Лепенац Драговиштица Пчиња Јадрански слив обухвата западни део Косова и Метохије, са реком Бели Дрим, која се у Албанији спаја са Црним Дримом, градећи Дрим и улива се у Јадранско море.

12 РЕКЕ Текуће воде, реке, имају свој пут од извора до ушћа.
Извор - место где вода избија на површину земљишта Ушће - место где се једна вода улива у неку другу воду Ток реке - пут који река прелази од извора ка ушћу  Притока - мања река, речица или поток који се улива     у већу реку , језеро.

13 Дунав извире испод планине Schwarzwald на југозападу Немачке
Дунав извире испод планине Schwarzwald на југозападу Немачке. Представља изузетно важан пут, пловни пут. Дунав је међународна река, тече кроз десет земаља (Нeмачка, Аустријa, Словaчкa, Мaђaрскa, Хрвaтскa, Србијa, Бугарскa, Румунија, Молдавија и Укрaјинa). Представља важан извор питке воде, а користи се за наводњавање, рибарство и на њему су изграђене хидроелектране. Тиса је највећа притока Дунава,у њега се улива код Сланкамена.

14 У зависности од нагиба земљишта разликујемо :
- брзе планинске (брзе, хладније, чистије, уже корито) споре равничарске реке (широка корита, теку споро, мирније, топлије, због муљевитог дна нису бистре) равничарска река планинска река

15 Река Ђетиња спада у најлепше планинске реке Србије.
Дужина реке Ђетиње износи 75,4 км, Она је лева притока Западне Мораве.

16 ЈЕЗЕРА Језера су удубљења на копну испуњена водом. Лудошко језеро
Вештачка језера су по површини знатно већа од природних. Настала су изградњом брана и преграђивањем река.   Лудошко језеро   Палић – природно језеро

17 Ђердап Власинско језеро Перућац Златарско језеро Сребрно језеро
 Ђердап  Вештачко језеро које се налази на граници Србије и Румуније. Власинско језеро Вештачко језеро које се налази у близини српско-бугарске границе на метара надморске висине. Перућац Вештачко језеро настало преграђивањем тока реке Дрине, за потребе хидроелектране „Бајина Башта“. Златарско језеро Настало је 60-их година изградњом Хидроелектране "Кокин Брод" Сребрно језеро Вештачко језеро на десној обали Дунава код Великог Градишта

18 ЈЕЗЕРА

19   Ђердапско језеро   Перућац

20  Власинско језеро После изградње језера трећина језера је била под „пловећим острвима“ Познато је по плутајућим острвима, која временом мењају свој положај. На неким острвима су израсле врбе и брезе.

21 БАРЕ Бара је плитко природно удубљење испуњено водом. Мање баре током
године пресушују. Обедска бара је резерват природе који је добио специјални ниво заштите међународне природне баштине и тиме постао Специјални резерват природе. У нашој земљи, заштићен је законом још од године. Признат је и као најзначајније станиште птица на свету. Налази се у општини Пећинци, на 45 км удаљености од Београда. "Царска бара" - Специјални резерват природе који лежи између три града: Београда, Новог Сада и Зрењанина, у међуречју Тисе и Бегеја.

22

23 - насеља настала изградњом објеката и уређењем простора
на местима где су извори топле и минералне воде.

24 Неке минералне воде се флаширају и продају.

25 БАЊЕ

26

27 У Србији дувају ветрови: кошава, северац, југо и западни ветар.
Кошава је јак ветар који дува брзином и до 150 км/х Дува у свим годишњим добима, али је најчешћа у новембру и марту Доноси ведро и суво време. Највећу снагу кошава има у јужном Банату. У народу се каже да када почне, кошава дува три, седам или двадесет један дан.

28


Скинути ppt "РЕЉЕФ ВОДЕ КЛИМА."

Сличне презентације


Реклама од Google