Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Физичка промена или хемиска реакција

Сличне презентације


Презентација на тему: "Физичка промена или хемиска реакција"— Транскрипт презентације:

1 Физичка промена или хемиска реакција
Цели на часот: *Ги разликуваат физичките промени и хемиските реакции **Ги опишуваат и објаснуваат физичките и хемиските промени ***Претставуваат резултати во табела и график

2 Прва активност Прашајте ги учениците што може да се стори со еден лист хартија за тој да се промени (на пр. цртање, виткање, кинење, горење). Дали хартијата е иста по завршувањето на тој процес или пак се променила? Но, што ако ги разгледуваме честичките што ја сочинуваат хартијата? Дали тие се промениле? Покажете дека кога хартијата гори, таа се претвора во саѓи/пепел. Како резултат на тоа, се образува нова супстанца, штопретставува хемиска промена.

3 Физички промени (ФП) -промена на некое физичко својство(агрегатна супстанца,форма,цв рстина,големина.... -не се образува нова супстанца Хемиски реакции (ХР) -супстанцата го менува својот хемиски состав -се образува нова супстанца

4 Втора активност Учениците запишуваат што забележале. Во секој од изведениве случаи одлучуваат дали тоа е пример за физичка промена или хемиска реакција. Подготвуваме повеќе практични активности според можностите. На пример: коцка мраз што се топи во лабораториска чаша или во тегла; свеќа што гори; шумливи таблети и вода; прашок за печиво и вода; сода бикарбона и вода; сок од лимон и сода бикарбона; оцет и сода бикарбона; кршење пластелин; млеко и оцет; водород пероксид и квасец; сода бикарбона и калциум хлорид (истовремено додадени како цврсти супстанци во малку вода, раствор од бакар(II) сулфат и струготини од железо; дупнување балон.. Заедно со целото одделение составете листа со знаци што покажуваат дека настанала хемиска промена (на пр. промена на температурата, меури на гас, промена на бојата, образување талог).

5 Трета активност Учениците пополнуваат работен лист во кој се идентификувани физичките и хемиските промени од дијаграми и/или описи.(или табелата од стр.59)


Скинути ppt "Физичка промена или хемиска реакција"

Сличне презентације


Реклама од Google