Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ

Сличне презентације


Презентација на тему: "МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ"— Транскрипт презентације:

1 МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ
8. септембар

2 Организација УН за образовање, науку и културу - Унеско, прогласила је 8. септембар за Међународни дан писмености још да би се сваке године, бар на тај дан, истакла важност читања и писмености, како у животу појединца, тако и друштва у целини.

3 Осим тога, Генерална скупштина УН је прогласила десетогодишњи период, од 2003 до године, за декаду у којој ће се посебна пажња посветити овом глобалном проблему.

4 ПИСМЕНОСТ НЕПИСМЕНОСТ
Најчешће: израз којим се означава нечија способност разумевања, односно коришћења знакова од којих се састоји неко писмо. НЕПИСМЕНОСТ Непознавање писма, неупућеност у вештину читања и писања.

5 Критеријум по којем се нека особа сврстава у неписмено становништво различит је од државе до државе
Негде се сматра да је особа неписмена ако не зна читати или писати, а негде ако не зна читати и писати. У неким државама особа се сматра неписменом ако не поседује основно образовање. УНЕСКО препоручује да се неписменима називају људи који не знају прочитати или написати једноставан текст у вези са свакодневним животом.

6 Општом декларацијом о људским правима из 1948
Општом декларацијом о људским правима из године признато је право на образовање, а тиме и право на писменост; Хамбуршка декларација из наглашава како је писменост, која у ширем смислу обухвата знање и вештине које су потребне свима у свету брзих промена, једно од основних људских права; Декларацији из Персеполиса (1975.): „Писменост није сама себи сврха. Она је темељно људско право”

7 Најновији подаци Унеска
Oко 862 милиона одраслих људи у свету je неписмено. То значи да један од пет пунолетних људи на планети још не зна да чита и пише. Две трећине од тог броја чине жене. 113 милиона деце не иде у школу, похађа је нередовно или ју је напустило.

8 75 одсто неписмених становника живи у подсахарским земљама, где женска деца уопште не иду у школу, а следе југозападна и источна Азија и арапске земље.

9 У нашој земљи Највиша стопа неписмености бележи се у јужној и источој Србији, а поред младих угрожени су и одрасли, углавном жене, изнад 50 година.

10 Истраживања које је спровео Институт за педагошка истраживања 2008
Истраживања које је спровео Институт за педагошка истраживања у Србији показују незадовољавајући ниво језичке писмености међу основцима.

11 Према резултатима истраживања код ученика VII и VIII разреда 2008
80 % основаца греши у формулацији реченице 75 % неправилно користи знакове интерпункције

12 25 % у истом тексту користи ћирилицу и латиницу,
33 % њих погрешно користи велико слово, што се може приписати утицају правописа енглеског језика

13 15 % основаца у текстовима користи симболе преузете са интернета и мобилних телефона

14 Концепт писмености некада је подразумевао савладавање вештине читања и писања.
Од шездесетих година XX века приступа се функционалном описмењавању, које подразумева да особа има могућност да исправно чита, пише и говори уз разумевање, као и да има познавање потребних вештина споразумевања.

15 Према дефиницији Пројекта међународне писмености одраслих (ИАЛС) писменост се дефинише као:
прозна писменост (разумевање и коришћење информација добијених из текстова), документациона писменост (информације које се налазе у различитим формуларима) и квантитативна писменост (разумевање, на пример, извештаја о стању на рачуну у банци, одређивање пореза, камата и др).

16 Крајем 20. и почетком 21. века на светску сцену "ступа" и такозвана нова писменост, односно информатичко описмењавање, експлозија нових форми комуникација у врло кратком временском периоду.

17 Аутор: Мирјана Радовановић
Аутор: Мирјана Радовановић ОШ „Жарко Зрењанин“ Зрењанин


Скинути ppt "МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ"

Сличне презентације


Реклама од Google