Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ZDRAVSTVENA NEGA U PSIHIJATRIJI

Сличне презентације


Презентација на тему: "ZDRAVSTVENA NEGA U PSIHIJATRIJI"— Транскрипт презентације:

1 ZDRAVSTVENA NEGA U PSIHIJATRIJI
Dr Saša Atanasković neuropsihijatar

2 ZDRAVSTVENA NEGA U PSIHIJATRIJI
1)Svaki čovek je vredan i dragocen, zaslužuje poštovanje 2)Cilj pojedinca: razvoj ličnosti i duhovnosti, zdravlje, autonomija i samoaktuelizacija 3)Svaki pojedinac ima potencijale i želje za promenom 4)Ljudi funkcionišu kao holistička bića (telesno, emocionalno, socijalno i duhovno) u relaciji sa samim sobom, okolinom: drugim ljudima 5)Svi ljudi imaju zajedničke osnovne potrebe 6)Svako ponašanje pojedinaca je posledica ličnih potreba i ciljeva

3 7) Ponašanje oblikuju saznanja- percepcije, mišljenja, doživljaji i akcije kao i reagovanja 8) Promene ličnosti zavise od nasleđa (genetika), uticaj okoline, prirode i stepena stresa i drugih izvora 9) Bolest je dinamički proces 10) Svi ljudi su ravnopravni, bez obzira na pol, rasu, veru, etničku ili kulturnu pripadnost 11) Duševeno zdravlje je kritična i obavezna komponenta zdravstvene nege 12) Pojedinac ima pravo da bude uključen u odlučivanju o načinu tretiranja njegovog telesnog i duševnog zdravlja 13) Međusobni odnosi utiču na promenu ponašanja i na razvoj ličnosti

4 ZDRAVSTVENA NEGA Čovek je subjekat, koji prema sopstvenim resursima učestvuje u procesima čuvanja i unapređenja zdravlja ili lečenja, bez obzira kolike su te mogućnosti. BOLEST ZDRAVLJE

5 ZDRAVSTVENA NEGA POSAO SESTRE :
Planiranje, predviđanje, osmišljavanje svakodnevnog rada Viši stepen znanja, potrebe za stalnim učenjem Kreativni pristup poslu Istraživačka delatnost Kritička procena kvaliteta rada Individualni rad sa čovekom, interdisciplinarni pristup

6 MODEL ZDRAVSTVENE NEGE
Bazira se na znanju Individualizovan- za svakog bolesnika Sprovodi se prema planu Zasniva se na psihofizičkim i socijalnim potrebama bolesnika Bolesnik je subjekat, sarađuje i porodica Jedna sestra obavlja sve poslove sa jednim bolesnikom Obezbeđuje kontinuitet kvaliteta nege Dokumentacija zdravstvene nege Omogućava uspešniju prevenciju komplikacija Individualna odgovornost Velike mogućnosti stručnog usavršavanja Uspeh u radu je vidljiv i merljiv

7 MODEL ZDRAVSTVENE NEGE
Potrebno je da sestra dobije podršku za: Sticanje spoznaje o sebi Sticanje znanja o psihijatrijskim pacijentima Jasan zahtev za proširenje opsega delatnosti Greške: činjenja i nečinjenja Sposobnost empatije- spoznaja emotivnog stanja pacijenta

8 TEORIJSKE OSNOVE ZDRAVSTVENE NEGE
Specifično polje interesovanja Specifični ciljevi Specifiči metodi Terminologija Definisanost principa Osposobljavanje specijalizovanog kadra Interdisciplinarna nauka: medicinska psihološka humanistička sociološka primenjena n.

9 PREDMET IZUČAVANJA ZDRAVSTVENE NEGE ČOVEK
OKOLINA ZDRAVSTVENA NEGA ZDRAVLJE

10 PREDMET IZUČAVANJA ZDRAVSTVENE NEGE
ZDRAVLJE = samostalnost, nezavisnost BOLEST = zavisnost... OKOLINA: 1) fizički uslovi sredine 2) biološki uslovi sredine 3) hemijski uslovi sredine 4) socijalno- ekološki uslovi sredine

11 LJUDSKE POTREBE: (Henderson)
Pomaganje pacijentu da diše Pomaganje pacijentu da jede i pije Pomaganje pacijentu da defecira (i urinira) Pomaganje pacijentu da održi optimalni položaj pri ležanju, sedenju, šetanju kao i pri promeni položaja Pomaganje pacijentu da se odmara i spava Pomaganje pacijentu pri odevanju i svlačenju Pomaganje pacijentu da održava telesnu temperaturu Pomaganje pacijentu da održava higijenu Pomaganje pacijentu da izbegne opasnost Pomaganje pacijntu da komunicira sa drugima

12 LJUDSKE POTREBE: 11) Pomaganje pacijentu u upražnjavanju religijskih obreda 12) Pomaganje pacijentu u radu 13) Pomaganje pacijentu u rekreativnim aktivnostima 14) Pomaganje pacijentu u učenju pacijent Sestra zdravstvena nega sredina zdravlje

13 Zdravstvena nega je opšta i osnovna ljudska delatnost, proistekla iz primarne potrebe za pomoć, usled nedovoljnosti čoveka da živi sam i brine sam, i podrazumeva stručno određen odnos dva ljudska bića.

14 CILJEVI IZUČAVANJA ZDRAVSTVENE NEGE
U vremenskom smislu- kada? 1. Primarna prevencija - sprečavanje bolesti - unapređenje zdravlja 2. Sekundarna prevencija 3. Tercijalna prevencija U odnosu na tip pomoći- ko? Osposobljavanje subjekta za samonegu Organizovanje nadzora nad nedovoljno osposobljenim subjektima nege Sprovođenje profesionalne nege u svim situacijama kada je to neophodno

15 OSNOVNI POJMOVI U ZDRAVSTVENOJ NEZI
Standard (odnosi se na) – medicinske usluge - zdravstvenu negu - medikaciju Kriterijum Normativ Sestrinska dijagnoza

16 OSNOVNI POJMOVI U ZDRAVSTVENOJ NEZI
Lekarska Dg Identifikuje bolest Ostaje sve dok je bolest prisutna Često se rukovodi aktuelnim patofiziološkim promenama Tretira se unutar lekarske prakse Sestrinska Dg Identifikuje ljudske reakcije Može da se menja Često se rukovodi bolesnikovim željama, potrebama i problemima Moguće je tretirati unutar delokruga sestrinske prakse

17 PRINCIPI ZDRAVSTVENE NEGE
OPŠTI PRINCIPI: Princip sistematičnosti i postupnosti svesne aktivnosti Povezivanje teorije i prakse naučnost Očiglednosti trajnost znanja

18 PRINCIPI U UŽEM SMISLU Princip realiteta Princip aktivne participacije
Princip prioriteta zdravstvene nege u primarnoj zaštiti Princip obezbeđenja kontinuiteta zdravstvene nege Princip individualizacije i prilagođavanje potrebama Princip uvažavanja zdravlja kao najveće ljudske vrednosti Princip uvažavanja ličnosti bolesnika- čoveka Princip sveobuhvatnosti –princip dogovora sa narodom - princip integracije - princip koordinacije

19 METODE ZDRVSTVENE NEGE (Maslovljeva hijerarhija potreba)
Samopotvrđivanje (samoostvarenje, kreativnost) Vlastita vrednost (vrednost koju nam drugi priznaju) Ljubav i pripadnost Bezbednost i zaštita, sigurnost Biološke potrebe (vazduh, voda, hrana, spavanje, polnost)

20 STRUKTURA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE
I FAZA: Utvrđivanje potreba - prvi kontakt - rukovanje - uloga bolesnika –simulacija - agravacija -disimulacija - prvi intervju -opservacija - mesto opservacije -komunikacija

21 TRI ELEMENTA U BOLESNOM DELU LIČNOSTI
Stepen regresije Stepen dezorganizacije Stepen izmenjenog doživljaja realnosti

22 STRUKTURA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE
II FAZA: Sestrinska dijagnoza III FAZA: Planiranje zdravstvene nege uz definisanje ciljeva PLAN CILJEVI -aktivni -održavajući - dugoročni; - kratkoročni IV FAZA: Sprovođenje nege dokumentacija, raport V FAZA: Evaluacija

23 PRIJEMNA DOKUMENTACIJA ZDRAVSTVENE NEGE
OPŠTI PODACI: - -pomagala koje pacijent ima sa sobom -lična higijena -navike OCENA PSIHIČKOG STANJA )DIJAGNOZA ZA NEGU -saradnja -opservacija- telesni izgled -komunikacija -ponašanje -orijentacija u odnosu na: -govor- mišljenje -sadržaj -halucinacije -raspoloženje ( po izrazu, ponašanju, razgovoru) -strah

24 PLAN (ZDRAVSTVENE) PSIHIJATRIJSKE NEGE
PREZIME I IME BR. DATUM STANJE POTREBE CILJEVI POSTUPAK ZD. N. OCENA

25 SPECIFIČNOSTI PSIHIJATRIJSKE ZDRAVSTVENE NEGE
POSEBNOST PSIHIJATRIJSKIH PACIJENTA POSEBNOST NAČINA LEČENJA POSEBAN ODNOS KOJI SE USPOSTAVLJA UČEŠĆE SESTARA U TIM ODNOSIMA

26 RAZLIKE Telesni bolesnik (Ponašanje) Uobičajeno Razumljivo
Na nivou logike Očuvane psihičke funkcije Psihijatrijski bolesnik (ponašanje) -neuobičajeno, nerazumljivo -poremećene psihičke funkcije -odnos “zdravog” i “bolesnog” dela ličnosti

27 RAZLIKE Telesni bolesnik (svest o bolesti) Zna da je bolestan
Zna šta ga boli Zna da to iskaže Dijagnozu postavlja lekar Psihijatrijski bolesnik (svest o bolesti) paradoks: najteži psihijatrijski bolesnici sebe smatraju ZDRAVIM Dijagnozu postavlja: lekar, socijalna sredina, sam pacijent

28 RAZLIKE Telesni bolesnik (realitet bolesnika)
Govori istim jezikom kao sestra Odnos prema realitetu je očekivan u uobičajen Psihijatrijski bolesnik (realitet bolesnika) Smatra se drugačijim nego ranije Smatra se zdravim Smatra druge ljude drugačijim nego ranije Koristi sopstveni jezik

29 RAZLIKE Telesni bolesnik (potrebe) -ume da ih prepozna i definiše
Psihijatrijski bolesnik (potrebe) Ne oseća određene potrebe Ne zna da ih zadovolji Ima potrebe koje drugi nemaju

30 SOMATSKO ODLJ. PSIHIJATRIJSKO ODLJ.
PRIJEM: Planiran, dogovoren OTPUST: “zbogom”, jednokratnost hospitalizacije KUĆNI RED: Red, mir, tišina, bolesnici u posteljama, vreme nije strogo struktuisano PRIJEM: Uz ubeđivanje, nekada prisilan OTPUST: “doviđenja”, ponovljene hospitalizacije KUĆNI RED: Poštovanje kućnog reda je terapija, bez ležanja u postelji, vreme struktuisano (okupaciona, radna terapija)

31 SOMATSKO ODLJ. PSIHIJATRIJSKO ODLJ.
TERAPIJA: Dnevne doze leka Ne postoje grupe VIZITA: Frontalna POSETE: Poželjne, manje kontrolisane KOMUNIKACIJA: Uobičajena očekivana TERAPIJA: Pojedinačna doza leka Grupa kao terpapijsko sredstvo VIZITA: frontalna, individualna POSETE: Poželjne, uz kontrolu KOMUNIKACIJA: Specifična

32 LIČNOST PSIHIJATRIJSKE SESTRE
PRIVATNO PROFESIONALNO SAMOSPOZNAJA: -kontrola nad situacijom -veća sloboda izbora -mogućnost prevencije nepovoljnog toka Osobine psihijatrijske sestre: “neposesivna toplota” Sposobnost empatije Autentičnost Sticanje posebnog znanja

33 PROFESIONALNOST: Odgovornost Ozbiljnost Poštovanje Zainteresovanost
Strpljivost Izlaženje u susret Stalna kontrola i analiza postupaka i korekcija grešaka

34 Pametna Jasna Sposobna Duhovita Mirna Uredna Uslužna Uljudna Pažljiva Razgovorljiva Ljubazna UVEK TAČNA Optimistična Iskrena

35 SD Poremećaj komunikacije
UZROCI Smetnje u verbalnoj komunikaciji (paranoidnost, autizam, mutizam) SIMPTOMI Nerazumevanje svog i tuđeg govora CILJEVI Da se laganim metodama postigne poboljšanje u verbalnoj komunikaciji, najpre na elementarnom nivou, a kasnije i u složenijim zahtevima AKTIVNOSTI SESTRE Procena oštećenja komunikacije Uključiti i potencirati neverbalnu komunikaciju Shvatiti logiku pacijenta u smislu odnosa sa drugima Pokušati uvesti realnu logiku u odnos Proširivati i unapređivati uspostavljene logičke modele

36 SD Socijalna izolacija
UZROCI Lica sa posebnim potrebama, način života, emotivna problematika, derealizacija, krize, strah, antisocijalno ponašanje, odnos prema sebi (stidljivost, način života- narkomanija) SIMPTOMI Redukcija verbalne komunikacije, povlačenje, izbegavanje kontakta, nezainteresovanost CILJEVI Postupno osposobiti pacijenta za saradnju, najpre sa sestrom a potom i sa osobama na koje je upućen (iz sobe, sa grupe...) AKTIVNOSTI SESTRE Procena pacijenta (izraz, psihomotorika, njegov doživljaj sebe i okoline, njegova osećanja, ponašanje) Ohrabriti i podstaći odnos sa drugima Pomoći u kontaktima sa drugima

37 SD Smanjena sposobnost staranja o sebi
UZROCI Mentalna retardacija, telesna oštećenja Demencija SCH, depresija, paranoja SIMPTOMI Smetnje u ishrani Smetnje u fiziološkim funkcijama Smetnje u pokretljivosti Smetnje u održavanju lične higijene CILJEVI Aktivirati postojeće potencijalne pacijenta Osposobiti ga za samonegu AKTIVNOSTI SESTRE Odrediti uzroke smanjenih sposobnosti Odrediti sposobnosti pacijenta Obezbediti pomoć pri svakodnevnim aktivnostima Uključiti porodicu Hrabriti pacijenta

38 SD izmenjeni porodični odnosi zbog duševnog bolesnika u kući
UZROCI Promena u porodici i u odnosima SIMPTOMI Narušene emotivne veze Narušena verbalna i neverbalna komunikacija unutar porodice i prema spoljnom okruženju Narušene uloge članova i osećaj sigurnosti CILJEVI Sagledati situaciju Pomoć članovima u prepoznavanju i sagledavanju promene Pomoć članovima u reorganizacijikako pojedinačno tako i porodično izmenjenim odnosima AKTIVNOSTI SESTRE Razgovori sa pacijentom i članovima porodice, pojedinačni i grupni Podrška pacijentu i članovima Objasniti bolest i lečenje Saveti na šta obratiti pažnju po izlasku sa bolničkog tretmana

39 SD Agresivnost UZROCI Struktura premorbidne ličnosti
Sama bolest (TU, sumračno stanje, EPI, pijanstvo, upotreba psihoaktivnih supstanci, halucinacije, delirantna stanja....) Odnosi na odeljenju između pacijenata i odnosi sa osobljem SIMPTOMI Pokazatelji kontrolisane agresije (socijalna izolacija, napetost, preteći gestovi, povišena motorna aktivnost) Pokazatelji nekontrolisane agresije (verbalne pretnje, udaranje u predmete i bacanje istih, fizički napad na druge osobe) CILJEVI Smiriti agresivnost i pomoć u samokontroli AKTIVNOSTI SESTRE Preventivni rad na odeljenju u smislu održavanja organizacije i reda Procena pacijenta Informacije sa odeljenja i od drugih pacijenata Saradnja sa članovima porodice Aktivnosti na zaštiti drugih i sebe Neophodna je prostorna distanca Davati jasne i direktne naredbe Neophodno samopouzdanje Po poterbi fiksirati pacijenta

40 SD Strah i anksioznost UZROCI
Strah od smrti, od traume, od ludila, od odvajanja, od promene.... SIMPTOMI Telesni (tahikardija, podrhtavanje, povraćanje, ubrzano disanje, glavobolja, mučnina, dijareje, motorni nemir, bledilo, suva usta, često mokrenje....) Psihički (uplašenost, bespomoćnost, odsutnost, gubitak koncentracije, neprijatnost, razdražljivost, izmenjen izgled lica, napetost....) CILJEVI Smanjiti anksioznost i uspostaviti samokontrolu AKTIVNOSTI SESTRE Pružati kontinuiranu podršku i negu Osmisliti fizičke aktivnosti Sagledati eventualne realne faktore koji su doveli do straha Naučiti pacijenta relaksacionim tehnikama Obezbediti mirnu atmosferu

41 SD Suicidalnost UZROCI
Svi oblici depresije, halucinacije, osećanja obezvređenosti, nerešivi problemi, traume koje smanjuju funkcionalnost i utiču na fizički izgled, samooptuživanje, delirantna stanja, potvrda teških somatskih bolesti SIMPTOMI Koji ukazuju na navedena stanja Podaci o prethodnim pokušajima Socijalna izolacija, gubitak apetita Nesanica, rano jutarnje buđenje, pisanje oproštajnih pisama Negativni bilansi, odsustvo planova za budućnost Gubitak volje za životom, pad funkcionalnosti Disimulacija suicidalnosti CILJEVI Poboljšati komunikaciju, vraćanje svakodnevnim aktivnostima, planovi za dalje AKTIVNOSTI SESTRE Obezbediti celodnevnu pažnju i negu Procena ponašanja i sledstvene aktivnosti U kontaktima: strpljenje, razumevanje, podrška, ohrabrivanje Uključiti podršku šire okoline diskretno Imati mere u svim aktivnostima

42 SD Self koncept i smetnje u njemu
UZROCI Telesna bolest, operacije, saobraćajni udesi, odrastanje, promene u značajnim ulogama, emotivna i/ili intelektualna redukcija, starenje, negiranje postojanja bolesti.... SIMPTOMI Nesigurnost, socijalno povlačanje, zaravnjen afekat, apatija, negiranje deficita, otpor prema pomagalima, stid, izmenjeno ponašanje CILJEVI Prihvatanje nove realnosti, sebe u njoj, aktivirati zdrave snage i potncijale pacijenta AKTIVNOSTI SESTRE Shavtiti premorbidno funkcionisanje pacijenta, shvatiti težinu izmene, subjektivno i objektivno sa pacijntovog gledišta, praviti plan aktivnosti za svaki slučaj posebno, planirati budućnost sa isticanjem preostalih mogućnosti za uspešan život

43 SD Paranoidnost UZROCI
Povlačenje, izdvojenost, nepoverenje, proveravanje, ćutljivost, anksioznost SIMPTOMI Sumljičavost, povučenost, provere.... CILJEVI Poboljšanje komunikacije, pridobijanje poverenja, uključivanje u aktivnosti..... .... Podrška za spontane radnje i ideje AKTIVNOSTI SESTRE Razgovor, podrška, strpljenje, objašnjenje...

44 SD Tugovanje UZROCI Realni i nerealni SIMPTOMI
Potenciranje gubitka ili negacija Promene ritma budnosti i spavanja Gubitak apetita Povlačenje, izolacija Suicidalnost, zapuštanje u izgledu Usporenost, plač.... CILJEVI Racionalisati tugu Uključivanje u dnevne aktivnosti Razgovor o budućnosti, planovi..... AKTIVNOSTI SESTRE Podrška Hrabrenje Realistična procena sadašnjosti i budućnosti Razumevanje...

45 SD Duhovne smetnje UZROCI
Smrt bliske osobe, odvajanje, prekid emotivne veze, promene na poslovnom planu, neuspeh u životu, samooptuživanje za ishod neke intervencije.... SIMPTOMI Socijana izolacija, pad funkcionalnosti, zapuštena spoljašnjost, smetnje nagonskih potreba, odsustvo motivacije i planova, u misaonom iskazu besperspektivnost..... CILJEVI Poboljšati odnos sa pacijento, podstaći saradnju i davati zadatke vezane za navike, higijenu, svakodnevne aktivnosti AKTIVNOSTI SESTRE Opservacija Procena Aktivnosti, od strane sestre i postavljenje zadataka pacijentu Motivacija Podrška Stimulacija Hrabrenje......

46 SD Manično ponašanje UZROCI
Bipolarni af poremećaj i manija, adolescentna kriza, reakcija na stres, predoziranje psihofarmacima, stanje intoksikacije SIMPTOMI Neusklađen odnos sa realitetom Nesposobnost samokontrole, izrazita govorljivost i motorne manifestacije, razdražljivost, namtljivo ponašanje, poremećaji spavanja i ishrane CILJEVI Da se svi apekti gore navedenog ponašanja približe realnim okvirima AKTIVNOSTI SESTRE Kontrolisati pacijenta i uz neprekidni dobronamerni nadzor omogućavati planiranim aktivnostima redukciju navedenog ponašanja i omogućiti stabilnost u bihejvioralnim odgovorima

47 SD Savladavanje- lična neefikasnost
AKO POSTOJI Očuvana svesnost Očuvan odnos prema sebi Očuvan odnos prema realnosti Uvid u stanje UZROCI Fobije histerije klimaks Opsesije početna demencija rasejanost Blaže depresije umor Anksioznost neispavanost SIMPTOMI Mišljenje, govor, prisilne misli, prodor afekta, tuga, nesposobnost donošenja odluka- slabost volje CILJEVI Angažovati potencijale pacijenta na prevladavanje definisanih problema AKTIVNOSTI SESTRE Prepoznati uzroke, simptome i osmisliti individualni program za prevazilaženje neefikasnosti

48 SD Otpori u učenju kao alkoholičara
UZROCI Antisocijalno ponagšanje, negativna motivacija, apstinencijalna kriza, afektvna reagovanja, kognitivne smetnje SIMPTOMI Nije disciplinovan, pada na ispitu, ometa druge, ne uči, zaboravlja, ismeva druge, vređa sestru.... CILJEVI Korekcija i poboljšanje ponašanja, pažnje, motivacije, saradnje, učenja.... AKTIVNOSTI SESTRE Jasni zahtevi i očekivanja Individualni razgovori Analiza motiva Preporuke za učenje preslišavanja

49 SD Otpori u lečenju kod alkoholičara
UZROCI Poremećaji ličnosti Mehanizmi odbrane: projekcija minimizacija negacija racionalizacija SIMPTOMI Suprotstavljanje redu i radu terapijske zajednice (TZ) Ne prihvatanje alkoholizma Mehanizmi odbrane Negacija i minimiziranje problema Nepovoljan odnos prema osoblju i drugim pacijentima CILJEVI Da koriguje i popravi stav prema drugima Da prihvati rad na TZ Da prihvati svoju bolest i započne lečenje na grupnoj terapiji AKTIVNOSTI SESTRE Individualni razgovori Rad u grupi Analiza tekućeg rada i izrada planova za dalje

50 HVALA NA PAŽNJI !


Скинути ppt "ZDRAVSTVENA NEGA U PSIHIJATRIJI"

Сличне презентације


Реклама од Google