Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Права и обавезе ученика

Сличне презентације


Презентација на тему: "Права и обавезе ученика"— Транскрипт презентације:

1 Права и обавезе ученика
Учитељица Сунчица Мишчевић

2 Права ученика су да: стиче знања (учи); дружи се;
развија своја интересовања; пита све што га занима; слободно изражава своје мишљење; користи школске просторије, намештај и учила и брине о њима; буде заштићен/а од насиља и занемаривања; буде различит/а од других; личност ученика поштују сви запослени у школи и другови.

3 Обавезе ученика су да: редовно долази у школу;
извршава своје школске обавезе; не омета учитељицу и другове на часу; се пристојно понаша на часовима, приредбама, спортским такмичењима; чува школску имовину, своје и туђе ствари и прибор; брине о хигијени школе и школског дворишта; сукобе решава мирним путем; поштује личност свих другова и запослених у школи; савесно обавља дужности када је редар.

4 Права и дужности детета

5

6 Хвала на пажњи !


Скинути ppt "Права и обавезе ученика"

Сличне презентације


Реклама од Google