Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

TRENING I RAZVOJ ZAPOSLENIH Prof. Nikola Jančev.

Сличне презентације


Презентација на тему: "TRENING I RAZVOJ ZAPOSLENIH Prof. Nikola Jančev."— Транскрипт презентације:

1 TRENING I RAZVOJ ZAPOSLENIH Prof. Nikola Jančev

2 Definicija: Trening (obuka) predstavlja napor da se poboljšaju karakteristike zposlenih na svom radnom mestu ili na mestu koje je povezano sa njihovim radom. Cilj treninga: U kratkom roku eliminisati bilo koji nedostatak koji se odnosi na zaposlene.

3 Uspešno organizovanje obuke
zahteva prvo: “ Identifikaciju potreba,” Izbor odgovarajućih programa, Izvršiti izbor trenera (ivđača) Odrediti broj polaznika koje treba istovremeno obučavati.

4 Uspešno organizovanje obuke zahteva “ identifikaciju potreba”:
Obuka na nivou organizacije Obuka na nivou pojedinačnog posla Obuka na nivou speciičnih grupa ili na individualnom nivou

5 Metode i vrste treninga:
Informacione metode, Eksperimentalne metode. Mesta za održavanje treninga: Na radnom mestu, U organizaciji van radnog mesta, Izvan preduzeća,

6 RAZVOJ KARIJERE Karijera je dinamični proces, traje dožovotno i predstavlja niz povezanih ili nepovezanih poslova, ponašanja, stavova, i aspiracija tokom nečijeg života.

7 Planiranje karijere na
individualnom nivou: To je individualni proces. Pojedinac je svestan svoga znaja i kompetencija, identifikuje ciljeve svoje karijere i programira vstu treninga.

8 Ako tvoj plan ne uspe, promeni plan ne menjaj cilj!

9 Upravljanje karijerom je
organizacioni proces: pripreme, inplementacije i kontrole planova karijere zaposlenih.

10 Programi treninga i razvoja su:
1. Samostalno planiranje karijere, 2. Individualno savetovalište, 3. Informacione usluge, 4. Inicijelni programi zapošljavanja 5. Razvojni programi, 5.Programi organizacionih ocenjivanja

11 Da bi, programi razoja karijere bili uspešni, neophodno je da budu integrisani i podržani od strane menadžmenta ljudskih resursa jer je zajedničko usklađivanje potreba pojedinca i organizaije.

12 RESURSA NAPREDOVANJE LJUDSKIH Redovno kretanje u službi je
napredovanje ili promocija.

13 POLITIKA NAPREDOVANJA TREBA DA OBEZBEDI
     900 × 620      900 × 620 AFIRMACIJU I SAMOPOTVRĐIVANJE

14 NAPPREDOVANJE U STRUCI Napredovanje u struci obezbeđuje
unapređenje zaposlenih koji u najvećem stepenu zadovoljavaju zahteve koje rad postavlja čoveku na svakom radnom mestu. Kriterijumi napredovanja u struci: Uslovi za napredovanje, Redosled napredovanja Brzina napredovanja

15 može biti u: Napredovanje na poslu Obrazovnoj Radnoj Društvenoj
Političkoj lestvici. Napredovanje u struci treba razlikovati od napredovanja na položaju

16 Promocija je napredovanje iz nižeg u viši rang ili položaj.
Profesionalni razvoj podrazumeva pored napredovanja u položaju i stručni razvoj zaposlenih. Profesionalizam se stiče obrazovanjem, usavršavanjem i radnim iskustvom.

17 Uslovi za napredovanje ljudskih resursa
Uslovi napredovanja se unapred utvrđuju: Stepen strčne spreme potreban za novo više radno mesto za koje se radnik obrazuje – unapređuje. Ispunjenost zakonskih i drugih uslova koji su obavezujućim aktima perdviđeni. Pozitivna ocena zaposlenog na dotadašnjem radnom mestu.

18 “Pravi čovek na pravom mestu”
Uslovi za napredovanje ljudskih resursa “Pravi čovek na pravom mestu”

19 U ocenu uspešnosti ulazi:
Ocena za napredovanje ljudskih resursa U ocenu uspešnosti ulazi: kvalitet rada, kvantitet, rezultati diciplina odnos prema drugim zaposlenima O C E N A

20 1. Otvoreni sistem: - zaposlene ocenuje
Sistem napredovanja ljudskih resursa 1. Otvoreni sistem: - zaposlene ocenuje ovlašćeno telo na osnou ličnih rezultata 2. Sistem automatskog napredovanja zaposleni napreduju prema usvojenim objektivnim kriterijumima. 3. Treći sistem je kombinacija prva dva.

21 Razvoj menadžera je proces usavršavanja da postanu i
ostanu lideri u svojim organizacijama. Razvoj se odnosi na sticanje novih znanja i veština potrebnih za budućnost i obavljanje novih poslova i zadataka .

22 Ciljevi razvoja menadžera
Pomoć organizaciji da postane “učena.” Jačanje konkurentske sposobnosti. Sprečavanje menadžerskog zastarevanja, Povećanje ukupne menadžerske uspešnosti i fleksibilnosti. Obezbeđivanje većeg radnog zadovoljstva.

23 Metode, tehnike i program razvoja menadžera
Metode koje se primenjuju na poslu i van posla su Standardne metode! Specifične metode! Rotacija menadžera. To je sistemsko i planirano postavljanje menadžera na različite poslove u razlčitim odeljenjima zbog funkcionalne saradnje.

24 Upravljanje karijerom
Treba praviti razliku između posla i karijere. Posao je proces koji zaposleni obavljaju na radnom mestu i za to dobija novac. Karijera je plodna istraživačka aktivnost koja donosi zadovoljstvo.

25 Razvoj karijere je poces niza
međuzavisnih, usklađenih, individualnih, povezanih i organizacionih aktivnosti. Pojedinac i organizacija javljaju se kao partneri u unapređenu i razvoju individualne karijere.

26 Karijera ima dve dimenzije:
Subjektivnu dimenziju - koja podrazumeva promenu stavova, interesa i motivacije pojedinca.

27 Objektivna dimenzija karijere
podrazumeva promenu radnih mesta, položaja i poslova koje pojedinac obavlja tokom radnog veka.

28 9 pravila za napredovanje u organizaciji:

29 9 pravila za napredovanje
u organizaciji: Pravilo br.1 Držati najširi mogući niz opcija. Ne trba ostati predugo u jednom specifičnom i funkcionalnom poslu.

30 Prailo br Ne upadaj u zamku slepe ulice. Proveri da li su otvoreni putevi napredovanja. Ako su zatvoreni nastoj se izvući što pre.

31 Prailo br Postani neophodan saradnik mobilnog šefa. Postani neophodan saradnik šefu, isto onoliko koliko je šef potreban tebi. Tako ćete napredovati oboje.

32 Prailo br Nastojte da ste u procesu rada viđeni. Na taj način vas nadređeni može videti ali toliko koliko vi možete videti nadređenog . .

33 Praktikuj samo-ocenjivanje
Prailo br      728 × 450 Praktikuj samo-ocenjivanje za rad koji si obavio. Ne treba čekati da samo nadređeni određuje vaše rezultate      728 × 450

34 Prailo br Ako odlučiš sa napustiš radnu organizaciju to učinite kada je za tebe najpovoljnije. Otiđite dok ste još u prednosti.

35 Prailo br Dobro razmislite pre nego što napustite posao. Ne treba otići u stanju povišenih emocija.

36 Prailo br Mislite na organizaciju koja traži vaša znanja i sposobosti. Utvrdite za kojim sposobnostima i veštinama je potražnja.

37 Prailo br Ne dopusti da ti uspeh ograniči opcije. Uspešni ljudi u jednoj oblasti mogu to biti i u drugoj oblasti.

38 KAKVA BI TIŠINA NASTALA.
KADA BI SVI LJUDI GOVORILI SAMO ONO ŠTO ZNAJU

39 HVALA NA PAŽNJI

40

41

42

43

44

45

46


Скинути ppt "TRENING I RAZVOJ ZAPOSLENIH Prof. Nikola Jančev."

Сличне презентације


Реклама од Google