Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Komunikacija i kultura:

Сличне презентације


Презентација на тему: "Komunikacija i kultura:"— Транскрипт презентације:

1 Komunikacija i kultura:
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku Komunikacija i kultura: Interkulturalne kompetencije

2 Uvod Biti više ili manje uspješan u ostvarenju kvalitetnih odnosa s osobama ili skupinama koje su kulturno drukčije od nas ovisi o iskustvu u dodiru s drugim, ali i kompetencijama koje posjedujemo. Jedan od bitnih faktora koji nam omogućava ne samo učenje i razumijevanje drugog i drugačijeg od nas, već i o nama samima je interkulturalna kompetencija. Biti interkulturalno kompetentan znači ne samo imati znanja i pozitivne stavove, već biti sposoban uspostaviti učinkovitu interakciju s drugim tj. uspostaviti kvalitetnu interkulturalnu komunikaciju.

3 Kultura i komunikacija
Leo Leonni: Fish is Fish

4 „Riba može otkriti svoju potrebu za vodom kada više nije u njoj
„Riba može otkriti svoju potrebu za vodom kada više nije u njoj. Naša vlastita kultura je poput vode ribi. Mi živimo i dišemo kroz nju.” Trompenaars and Hampden Turner

5 Što se događa kada u našoj svakodnevnici doživimo trenutak kada shvatimo da…
stvari ne funkcioniraju kao obično? nas ne razumiju? se druge osobe čudno ponašaju? ne možemo shvatiti što se događa? nas je netko nenamjerno uvrijedio?

6 Doživljavamo … Iznenađenje Nelagodu Iritaciju Šok Ljutnju Humor …
Interkulturalni ‘nesporazum’ često nastaje jer smo čvrsto usidreni u svoje vlastite vrijednosti i u svoju kulturu. Savladati nesporazume zahtjeva komunikaciju i kompetencije!

7 „Kultura je komunikacija i komunikacija je kultura.” Edward T. Hall
Do sada smo ‘naučili’: Nužno je poznavati sebe kako bismo upoznali druge. Kulturni identitet. Kultura ima važnu ulogu kako ljudi percipiraju stvarnost i komuniciraju tu stvarnost Kultura i društvo. Kultura se uči, prenosi, mijenja u svim svojim elementima. Elementi kulture. Različite kulturni obrasci proizlaze iz različitih dimenzija vrijednosti. Nacionalna kultura.

8 Komunikacija – osnova međuljudskih odnosa
KOMUNIKACIJA, lat. Communicare - spajati, povezivati, učiniti općim; Postoji preko 126 definicija komunikacije: Razmjena informacija, ideja i osjećaja verbalnim i neverbalnim sredstvima, prilagođena trenutnoj situaciji Ljudska komunikacija je proces putem kojega se prenose simboli u svrhu izazivanja reakcije.

9 Komunikacijski proces: osnovni elementi
Komunikator (pošiljatelj; onaj koji komunicira) Poruka (ono što komunikator šalje) Sredstvo (ono čime je poruka upućena) Primatelj (onaj kome je poruka upućena) Povratna informacija (feedback, reakcija na poruku, učinak poruke)

10 Zablude o komunikaciji
Komunikacija rješava sve probleme. Ljudi se rađaju sa sposobnošću efektivne komunikacije. Poruka koju šaljete je poruka koja se prima. Percepcija – izvor problema u (interkulturalnoj) komunikaciji

11 Percepcija i komunikacija
Percepcija je proces odabira, organiziranja i tumačenja osjetilnih podataka na način koji nam omogućuje unijeti smisao u naš svijet. Percepcija i kultura: vanjski objekti isti, ali različite reakcije Amerikanci Mjesec asociraju s čovjekom; Kinezi i Japanci sa zecom; U Japanu i Kini se ljudi boje broja 4, u Americi broja 13, u Italiji 17, Afganistanu 39 … Većina Azijaca bijelo cvijeće vezuje uz smrt, kod Peruanaca, Iranaca i Meksikanaca istu reakciju izaziva žuto cvijeće Percepcija – različite kulture su naučile svoje pripadnike svijet gledati na različite načine.

12 Načela komunikacije 1/2 Komunikacija je dinamičan proces.
Metaforično: poput filma, a ne fotografije; jednom rečeno ne može se ‘povući’ itd. Komunikacija je simbolična. Verbalno vs. neverbalno („dobro jutro” vs. „smiješak”); simboli – riječi i djela; različiti ljudi tumače različito simbolično izražavanje (opasnost!) Komunikacija je kontekstualna: događa se u posebnim situacijama ili sustavima koji utječu na što i kako komuniciramo. Kontekst određuje ponašanje. Primjer: poslovno odjela i visoka temperatura Odrednice: mjesto, prigoda, vrijeme, broj sudionika.

13 Načela komunikacije 2/2 Komunikacija uključuje donošenje zaključaka.
Sposobnost ljudi razmišljati o sebi – reflektivno razmišljanje. Komunikacija ima posljedicu: od početka do kraja razgovora se puno toga može dogoditi. Komunikacija ima posljedicu. Svaka komunikacija utječe na nekoga. Reakcije komunikacija imaju svoj kontinuum: otvorene – skrivene – nesvjesne – biološke Reakcija ne mora biti trenutna.

14 Što biste na ovoj slici grupirali s kravom: kokoš ili travu? Zašto?

15 Komunikacija: monokulturalna vs. interkulutralna
Monokulutralna komunikacija se temelji na sličnostima: ponašanje, jezik, vrijednosti... Slične definicije važnijih stvari Predvidljivost ponašanje drugih Pretpostavljanje slične percepcije stvarnosti Interkulutralna komunikacija se temelji na različitostima Stereotipovi i generalizacije Pozitivni stereotipovi mogu otvoriti vrata komunikacije, ali vrijedi i obrnuto. Biti komunikacijski kompetentan (vještine govora/pisanja) = spoj jezičnih vještine i društvene interakcije. Interkulturalne kompetencije

16 Dimenzije interkulutralnih komunikacijskih kompetencija
Ineterkulturalna komunikacijska kompetencija označava u kojoj mjeri osoba može efektivno prilagoditi verbalne i neverbalne poruke na način da su prikladne u drugačijem kulturalnom kontekstu. Tri dimenzije interkuluturalne komunikacijske komeptencije: Afektivna ili interkulturalna osjetljivost: prepoznavanje i prihvaćanje kulturalnih razlika Kognitivna ili interkulturalna svjesnost: svjesnost o vlastitom kulturnom identitetu i razumijevanju različitosti kultura Bihevioralna ili interkulturalna androitness: vještine prijenosa poruka, društvene vještine, fleksibilnost u ponašanju

17 Način razmišljanja (eng. Mind set) Znanje Vještine (eng. Skill set)
Interkulturalne kompetencije su... Način razmišljanja (eng. Mind set) Znanje Vještine (eng. Skill set) Sposobnosti Osjećaji (eng. Heart set) Stavovi Izvor: J. Bennett, 2006.

18 Primjeri iz prakse: Poljakinja u Francuskoj
I’m Polish, and I was invited for dinner while in Paris together with an Englishman and a Spaniard. We all arrived at the door at the same time. Our host asked us to come in. Being the only lady in the group I tried to go in first, but I did not have the time as the Englishman preceded me. The Spaniard then kept the door open for me and made a gesture inviting me in before him. We passed a comment about how rude the Englishman was!”

19 Primjeri iz prakse: Francuz u Kini
„I’m French. Before going to China I learned a few essential phrases and felt very confident in my ability to communicate. Soon after I arrived there, I found myself in front of a cake stall. I pointed my finger at the object I desired and said “Those two” in Chinese, pointing my finger at the object. The seller hesitated a little, looked at my fingers and started to put more and more cakes in the bag. “No, no, two” I repeated again putting two fingers on my nose. She filled the bag and asked me to pay for my custom. I was very frustrated, and only later did I learn that placing the thumb and the index finger on my nose pointing outwards meant ‘eight’.”

20 Primjeri iz prakse: Amerikanka u Austriji
„I was part of an international group of colleagues about to enter an Austrian restaurant for an evening meal. Next to me was an Austrian gentleman who, as soon as we got to the door rushed to open it. At first I thought he was really polite and so I quickly moved forward towards the door. However, to my amazement, he stepped ahead of me, and entered before me. I was slightly offended, but once we were seated he explained to me that in Austria it was considered polite for a man to precede the woman upon entering, and to let the woman out first when leaving the building! I think he had noticed that I felt uncomfortable with his action, and gave me the opportunity to discuss our customs and expectations for a while. After that little talk I enjoyed the meal better!”

21 Tko je interkulturalno kompetentan u ova tri primjera? Zašto?

22 Interkulturalni način
Kontinuum interkulturalnog razvoja Prilagodba: Prevladava razlike Prihvaćanje: Razumije razlike Monokulturalni način razmišljanja Minimiziranje: Ne naglašava razlike Polarizacija; Osuđuje razlike Interkulturalni način razmišljanja Poricanje: Ne vidi razlike Tranzicijska faza izmeđe monokulturalnog i interkulturalnog načina razmišljanja

23 Značajke potrebne za uspostavu učinkovitog i smislenog interkulturalnog komuniciranja:
Jezik Neverbalno ponašanje Stil komuniciranja Vrijednosti i pretpostavke

24 Četiri važne pretpostavke za interkulturalnu komunikaciju
Što su manje sličnosti između dvije kulture, to je problematičnija intekulturalna komunikacija. Interkulturalna interakcija nudi mogućnost društvene promjene uslijed novih ideja i uvida koji nisu uvijek odmah očiti. Samo ako se djeluje kao partneri iz različitih kulutra osigurat će se akcija utemeljena na jednakosti. Planovi akcije će biti uspješniji ukoliko postoji visoka kulturalna svjestnost, odnosno ako su prisutne interkulutralne kompetencije.

25 Interkulturalna komunikacija u poslovnom kontekstu
Psiholozi su odavno prihvatili kako semantika (riječi koje izabiremo i značenja se označavati) može imati veliki učinak na psihičko stanje pojedinaca i skupina. Poduzeća tretiraju ozbiljno izbor riječi, a neka ide tako daleko da gotovo „upravljanju izborom riječi” (eng. micro management of words) u poduzeću: npr. obeshrabruju korištenje riječi „problem” i zamijenjuju ga s rječju „izazov” Kako biste rekli sljedeće? Slabosti (eng. weaknesses) Pomoćna služba (eng. back office) Inozemne službe (eng. offsohore) Poslovno korektno: ima mjesta za napredak (eng. room for improvement) poslovna podrška (eng. business support) regionalni eksperti (eng. regional experts)

26 E.T. Hall i kontekst komunikacije
Podjela kultura prema kontekstu: značenje izrečenoga ovisi o okruženju ili izboru riječi Visokokontekstualna kultura: iste poruke izazivaju iste odgovore i reakcije; ne treba puno dubokih informacija da bi se shvatio sadržaj; svjesni su svoje okoline, mogu protumačiti osjećaje bez da ih izražavaju riječima; više se oslanjaju na neverbalnu komunikaciju; komunikacija na neizravan način. Niskokontekstualna kultura: potrebno je mnoštvo pozadinskih informacija; verbalne poruke sadrže najviše sadržaja; govori se više, brže i često se mijenja ton glasa.

27 Neverbalna komunikacija kao interkulturalni izazov
Nije sve u riječima.

28 Jeste li znali … Značenje kroz izgovorene riječi
Neverbalno: izrazi lica, pokreti, geste, držanje itd. Način na koje su riječi Izrečene (ton, naglasak) Mehrabianova formula relativnog doprinosa verbalnih i neverbalnih čimbenika

29 Mini eksperiment … Zašto ja tebe ne bih izveo van večeras?
Ne sviđam ti se? A ne neku drugu? A ne neko drugi? Ima li razloga? Umjesto da ideš sama? Umjesto da ostaneš kod kuće? A ne sutra?

30 Vrste komunikacija Što je rečeno: sadržaj – verbalna komunikacija
Kako je rečeno: ton ili karakteristike glasa – paraverbalna Što je pratilo izrečeno: kontekst - neverbalna Kultura čini bitnu razliku u svim načinima komunikacija!

31 Neverbalna komunikacija i kultura: izvor nelagoda i/ili uvreda?
Možete nekoga uvrijediti:

32 Kako „preživjeti” u multikulturalnom svijetu s interkulturalnom komunikacijom?
Tri važne stvari: svjesnost, znanje i vještine

33 1. Interkulturalna svjesnost
Poput boje očiju: sami ju ne primjećujemo, drugi ju odmah vide. Znati svoju boju očiju znači pogledati se u ogledalo i vidjeti svoju refleksiju Kako bi bili svjesni svoje kulutralne pristranosti, moramo napraviti refleksiju vlastite kulture i vlastitog kulturnog identiteta.

34 2. Interkulturalno znanje
Prikupljanje informacija i znanja o novoj kulturi uključuje vidljive i nevidljive dijelove kulture: hrana, kuhinja, shopping festivali i rituali oblačenje oblici obraćanja i pozdravljanja, lokalni jezik, geste i govor tijela stavovi prema pušenju i alkoholu, susjedski odnosi, darivanje, dnevni raspored , politički sustav i organizacija … i nevidljive: odnos prema vremenu; osobni prostor i kontakt očima rodne uloge i obiteljski život; društvene klase i etničke grupe; stavovi prema pravilima, autoritetima, seniorstvu; radna etika i ponašanje na radnom mjestu

35 3. Interkulturalne vještine
Razvijati interkulturalne vještine znači: Biti svjestan vlastite kulture Učiti od stranih kultura Bit znatiželjan Slušati i opažati Iskusiti nove kulture  

36 … iz vlastitog iskustva
iznositi svoje mišljenje jasno i kratko; objasniti značenje žargona (isto i idioma) ako ih koristite; provjerite (s vremena na vrijeme) razumiju li vas sugovornici; ako vidite/osjetite nelagodu sugovornika zaustavite se i razmislite… “It is never too late to give up your prejudices” ―    Henry David Thoreau


Скинути ppt "Komunikacija i kultura:"

Сличне презентације


Реклама од Google