Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

BILANS STANJA.

Сличне презентације


Презентација на тему: "BILANS STANJA."— Транскрипт презентације:

1 BILANS STANJA

2 Svaki poslovni menadžer , u bilo kom trenutku, treba da zna finansijski položaj preduzeća, da bi mogao da odluči kako da raspodeli resurse i kreira vrednost za svoje vlasnike. Pošto se u inventaru imovina iskazuje pojedinačno, on prduzetniku ne omogućava uvid u stanje imovine i obaveza kojima raspolaže. Zato, kada preduzetnik želi da tu imovinu i dugove uporedi, kao vaga mu služi bilans. Reč bilans je latinskog porekla i znači vaga sa dva tasa. Na levoj strani bilansa se nalaze SREDSTVA (AKTIVA) , a na desnoj strani IZVORI SREDSTAVA (PASIVA)

3 Ukupni iznosi na oba tasa bilansne vage moraju biti jednaki, dakle, aktiva mora da je uvek jednaka pasivi. Iz tog razloga se ovaj finansijski izveštaj naziva bilans. Bilansu i inventaru je zajedničko to što prikazuju stvarno stanje sredstava i izvora sredstava na određeni dan. Različito im način nastanka i forma.

4 Dok se inventar dobija fizičkim popisom sredstava i izvora sredstava na određeni dan, bilans se sastavlja na osnovu glavne knjige prilikom njenog zaključenja. Samo početni bilans novog preduzeća nastaje direktno iz inventara. Razlika u formi je u tome što inventar sadrži detaljne podatke o svakom imovinskom delu, količinu, cenu i vrednost , a bilans stanja samo globalne podatke iskazane vrednosno.

5

6 Bilans stanja preduzeća “X” na dan 01.01.2011. godine
Redni broj SREDSTVA PREMA NAMENI AKTIVA IZNOS SREDSTVA PREMA POREKLU PASIVA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Zemljište Građevinski objekti Oprema (mašine) Transportna sredstva Poslovni inventar Materijal Gotovi proizvodi Roba Kupci Tekući poslovni račun Blagajna Sopstveni kapital Dugoročni krediti Kratkoročni krediti Dobavljači za osnovna sredstva Dobavljači za obrtna sredstva

7 1) Bilans stanja; Finansijski izveštaji su: 2) Bilans uspeha;
3) Izveštaj o tokovima gotovine; 4) Izveštaj o promenama na kapitalu; 5) Napomene uz finansijske izveštaje; 6) Statistički aneks. Finansijski izveštaji i izveštaji o izvršenoj reviziji čuvaju se 20 godina. Pravno lice i preduzetnik sastavljaju i prikazuju finansijske izveštaje za tekuću poslovnu godinu sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine. Finansijski izveštaji sastavljaju se i u slučaju otvaranja, odnosno zaključenja stečaja, odnosno postupka likvidacije pravnog lica.

8 Finansijski izveštaji mogu biti potpisani kako običnim, tako i digitalnim potpisom, ako se izveštaji prikazuju u elektronskom obliku u skladu sa odgovarajućim standardom.


Скинути ppt "BILANS STANJA."

Сличне презентације


Реклама од Google