Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

IDENTITET MARKE /BRENDA

Сличне презентације


Презентација на тему: "IDENTITET MARKE /BRENDA"— Транскрипт презентације:

1 IDENTITET MARKE /BRENDA

2 Identitet marke je sve što čini jednu marku jedinstvenom.
Šta je identitet marke? Identitet marke je zbir svih elemenata brenda koje kompanija stvara da prikaže što bolju sliku sebe kod potrošača. Identitet marke je sve što čini jednu marku jedinstvenom. To su: ambalaža, boja, logo, tipografija, namena proizvoda i ostali prateći elementi u zavisnosti od proizvoda. Svi ovi elementi treba da pomognu da se jedna marka istakne i privuče kupce. Zato je dizajniranje identiteta marke važan korak u procesu brendiranja.

3 AMBALAŽA Ambalaža je ključ za privlačenje određene grupe potrošača. Bilo da se radi od proizvodu koji sami proizvodidte ili o industrijskoj proizvodnji, ambalaža je bitan faktor koji utiče na potrošače. Danas, ambalaža je ta koja u većini slučajeva privlači potrošače a ne sam proizvod i kvalitet. Ambalaža treba da bude interesantna i primamljiva oku. Dobar i domišljat dizajn ambalaže proizvoda ostavlja utisak na kupca.

4 BOJA Potrošači imaju psihološku vezu sa različitim bojama.
Boje strateški mogu imati uticaj na brend i percepciju istog kod potrošača. Svaka boja ima značenje koje može biti važno. Boje se biraju u skladu sa proizvodom, boja treba da asocira na proizvod i da privuče kupca. Ako je odabir boja pogrešan može da odvrati kupca od proizvoda. Jedna od strategija je korišćenje jarkih i svetlih neonskih boja kako bi što pre bile zapažene i pruvukle kupce. Odabir boje takođe zavisi od ciljane grupe potrošača.

5 LOGO Kada želimo da započnemo neki vid proizvodnje ili usluge, prvo krećemo od zaštitnog znaka/logoa. Logo je ono što predstavlja proizvod na tržištu i što će se nalaziti na svakom proizvodu. Logo ostavlja utisak kod potrošača i treba da bude prepoznatljiv i lako pamtljiv. On komunicira sa potrošačima i prenosi poruku kompanije. Postoji nekoliko vrsta logoa: abstraktni, tipografski, maskote (zaštitno lice), ilustrativni, grb/amblem, logo može biti i ručni potpis koji je najbolji za male zanatske proizvodnje jer daje utisak dobrodošlice.

6 TIPOGRAFIJA Tipografija je važan element za svaki proizvod jer se nalazi na ambalazi, etiketi, web sajtu firme i na logou. Mora da bude jasna i čitljiva. Odabir odgovarajuće tipografije nije lak jer treba da bude u skladu sa bojom, proizvodom i ciljanom grupom potrošača. Nije poželjno koristiti više od dve vrste fonta jer ako ima previše različitih fontova može da svori pogrešnu sliku i odbije kupce. Ako se na ambalaži ili logou nalaze dva fonta oni moraju da idu jedan uz drugi i da izgledaju privlačno na oko. Tipografija je ono što direktno prenosi vašu poruku i treba da ide uz namenu vašeg proizvoda.

7 IZBOR IDEJNOG REŠENJA Da bi se došlo do dobre ideje treba znati potrebe i želje kupaca. Ispitivanjem potreba tržišta stvara se osnova za izradu novih proizvoda. Ne može se svaka ideja sprovesti u delo, sve zavisi od mogućnosti, poznavanja i raspoložive tehnologije. Da bi se ideja sprovela u delo potrebno je da zadovolji: tržišne zahteve, finanasijsku izvodljivost i stepen tehnologičnosti. Svaka kompanija nastoji razvoju novih proizvoda da bi zadovoljila želje i potrebe potrošača. Novi proizvodi vas ističu od konkurencije i povećavaju prodaju

8 Za objektivnu ocenu idejnih rešenja koristi se metod bodovne liste
Za objektivnu ocenu idejnih rešenja koristi se metod bodovne liste. Ova metoda uključuje listu faktora koji su presudni za zadovoljstvo postignutim kvalitetom budućeg proizvoda. Izabrano idejno rešenje mora da ispunjava norme. Svaka država ima svoje propisane norme i standarde. U zavisnosti dali se proizvod izvozi u druge države, na osnovu toga se menjaju njegove karakteristike. Odredjivanje ciljne grupe potrošača je vrlo bitno jer to određuje cenu proizvoda i pozicioniranje proizvoda u marketingu. Ako je proizvod interesantan i privlačan može da privuče više kupaca nego što je očekivano.

9 IZRADA PROTOTIPA I TESTIRANJE
Nakod odabira idejnog rešenje pravi se prototip. Prototip se može izraditi u više različitih oblika koji su veoma slični konačnom proizvodu. Na prototipu se vrše korekcije i ispitivanja. Ukoliko zadovolji postavljene zahteve, daje se dozvola za završno oblikovanje planirane količine proizvoda. Cilj ispitivanja prototipa je provera ispunjavanja marketinških i tehnoloških karakteristika na ispitivanom tržištu. Ispitivanje tržišta može da traje od 6 meseci do 2 godine. Svrha ispitivanja je da se dobiju kvantitativni pokazatelji o tome kako kupci prihvataju novi proizvod i kakve su njegove tehničke karakteristike tokom eksploatacije. Važno je u konačni oblik ugraditi sve konstruktivne i tehnološke promene koje su implicirane dobijenim rezultatima ispitivanja prototipa.

10 LANSIRANJE PROIZVODA Uspešno lansiranje novog proizvoda se svodi na dobru strategiju. Strategija obuhvata: određivanje datuma lansiranja proizvoda, procena proizvoda, istraživanje tržišta, određivanje ciljne grupe, procena konkurencije, plan promocije i propratnu procenu uspeha. Pre lasiranja novog proizvoda treba obaviti: procene pre lansiranja procena novog proizvoda procena tržišta. Nakon uspešnog lansiranja proizvoda treba pratiti njegov uspeh na tržištu i po potrebi napraviti određene promene.

11 MARKETINŠKE STRATEGIJE uvođenja novog proizvoda
Strategija brzog ubiranja profita Strategija brzog ubiranja profita se sastoji od lansiranja novog proizvoda po visokoj cijeni i uz visok novo promocije. Kompanija određuje visoku cenu u nameri da ostvari što je moguće veći ukupni profit po jedinici proizvoda. Kompanija troši mnogo na promociju kako bi uverila tržište u odlike svog proizvoda, čak i onda kad je cena vrlo visoka. Intenzivno promovisanje deluje na ubrzanje prodiranja proizvoda na tržište. Uslovi za ovu strategiju: 1. kada veliki deo potencijalog tržišta nije upoznat sa određenim proizvodom 2. oni koji su s proizvodom upoznati i žele da ga poseduju i mogu platiti traženu cenu 3. organizacija se suočava sa potencijalnom konkurencijom i želi da ostvari prednost za svoj proizvod.

12 Strategija sporog ubiranja profita
Sastoji se od lansiranja novog proizvoda po visokoj cijeni i uz slabu promociju. Svrha visoke cene je u tome da ostvari što je moguće veći profit po jedinici proizvoda, a niski intenzitet promocije smanjuje troškove marketinga. Od ove kombinacije se očekuje da se na tržištu uberu visoki profiti. Ova strategija ima smisla onda kada je: 1. velčina tržišta ograničena 2. većina tržišta upoznata sa proizvodom 3. potrošači spremni platiti visoku cenu 4. ne preti potencijalna konkurencija.

13 Strategija sporog prodiranja Strategija brzog prodiranja
Strategija sporog prodiranja se sastoji od lansiranja novog proizvoda po niskoj ceni i uz nizak nivo promocije. Niska cena će pdsticati brzo prihvatanje proizvoda, a niži troškovi promocije će povećati zaradu. Ova strategija ima smisla ima kada: 1. je tržište veliko 2. tržište svesno određenog proizvoda 3. postoji potencijalana konkurencija 4. Kada je tržište osetljivo na cene. Strategija brzog prodiranja Strategija brzog prodiranja se sastoji u lansiranju prozvoda po niskoj cijeni i visokim troškovima za promociju i njeno korišćenje je moguće kada: 1. je tržište veliko 2. tržište nije upoznato sa prozvodom 3. postoji jaka potencijalna konkurencija 4. većina potrošača osetljiva na cene 5. troškovi proizvodnje po jedinici proizvoda opadaju sa povećanjem obima proizvodnje.

14 MARKETING MIX Marketing miks predstavlja skup marketinških instrumenata, kojima firma upravlja kako bi postigla što bolju reakciju na ciljnom tržištu. Početkom 60-ih godina dvadesetog veka, profesor Jerome McCarthy je predložio koncept marketing miksa koji je  poznat  kao koncept 4P: Proizvod (Product), Cena (Price), Distribucija(Place) i Promocija (Promotion). Ovaj koncept je proširen sa još dva „P“, to su Lobiranje (Power) i Odnosi sa javnošću (PR).  Koncept 4P zahteva da se za svako od „P“ donese određeni broj odluka, kako bi frima što više poboljšala svoj marketing miks i na taj način uticala na potražnji za svojim proizvodima na ciljnom tržištu. Marketing miks je skup akcija koje jedna firma sprovodi kako bi promovisala svoje proizvode, odnosno brend na tržištu. Ipak, ovo nisu jedini elementi koji mogu da čine marketing miks, tu su i ambalaža (packaging), pozicioniranje (positioning), ljudi (people), pa čak i politika (politics).

15 Cena – Odnosi se na sve ono što je uloženo u sam proizvod
Cena – Odnosi se na sve ono što je uloženo u sam proizvod. Ona zavisi od troškova proizvodnje, targetiranog tržišnog segmenta, kupovnom moći ciljne grupe, ponude i potražnje, kao i od mnogih drugih direktnih i indirektnih faktora. Cene se mogu formirati na razne načine, a ponekad se ono sprovodi isključivo sa ciljem da neki proizvod postane privlačniji svojoj ciljnoj publici. Ako određivanje cene bude pogrešno, doći ćete u situaciju da skup proizvod prodajete po ceni koja ne može pokriti troškove, čime ste na gubitku. Isto tako, ako cena bude previsoka, njom ćete odbiti svoju ciljnu grupu i proizvod se neće prodavati, čime ste opet na gubitku.

16 Proizvod – Ovde je reč o samoj stvari koja se prodaje
Proizvod – Ovde je reč o samoj stvari koja se prodaje. Iako to svakako može biti i usluga, držaćemo se termina „proizvod”, pri čemu se on odnosi na oba pojma. Proizvod je takav da mora da obezbeđuje makar minimalan nivo onoga što se njime obećava; u suprotnom će svi ostali elementi marketing miksa biti neuspešni. Na primer, ako imate privlačnu cenu proizvoda i njim privučete kupce, ako je proizvod loš, izgubićete kupce i time zapravo naneti značajnu štetu svojoj reputaciji. Ovaj „hit & run” pristup vam može doneti kratkoročnu korist (sve ono što zaradite od prodaje takvog proizvoda), ali na duže staze je potpuno pogrešan (kupci će prestati da vam veruju i narušeno poverenje se gotovo nikad ponovo ne izgradi) i zato je najpametnije sa njim ne eksperimentisati u smislu da dajete obećanja koja vaš proizvod ni izbliza ne može zadovoljiti.

17 Distribucija – Predstavlja sva ona mesta na kojima se proizvod može kupiti. Danas postoje mnoge strategije kako kupcu privući pažnju sa svojom ponudom, a ovaj element marketing miksa odnosi se na lokaciju samog prodajnog mesta. Jasno vam je da postoji velika razlika u tome gde se vaša prodavnica nalazi: ako prodajete, recimo, luksuzni nakit, neće biti baš dobra ideja da ste locirani na periferiji grada, dok bi pozicija u centru bila odlično rešenje. Isto tako, luksuzni nakit se ne prodaje po niskim cenama u tržnim centrima, pa je stoga jasno da se ne gleda lokacija sama po sebi, već nešto širi kontekst (sama pozicija prodavnice, okruženje, koliko je lako ili teško pronaći prodavnicu – deluje kao mnoštvo sitnica, ali su veoma bitne). Danas se s pravom smatra da je tajna uspešne maloprodaje upravo u lokaciji gde se ona odvija, a online prodaja je od ovog elementa napravila pravu malu nauku.

18 Promocija – Pod promocijom se podrazumeva sve ono što se radi kako bi proizvod postao poznat onima koji bi trebalo da ga kupe. To uključuje oglašavanje, marketing „od usta do usta”, medijska izveštavanja, nagradne igre, sponzorstva i slično. Ovaj finalan i veoma važan korak je upravo ono što radite kako bi ljudi čuli za vaš proizvod. Čak i ako imate odličan proizvod, sa dobro određenom cenom i na isto tako odličnoj lokaciji, ako ljudi nisu čuli za njega, onda je mala šansa da će i njegova prodaja biti zadovoljavajuća. Internet je, takođe, potpuno promenio način promocije u odnosu na to kako se ona shvatala pre samo nekoliko godina.

19 VAŽNOSTI MARKETING MIXA
Svi elementi marketing miksa su podjednako važni i svakome je potrebno posvetiti pažnju. Čini deo svakog biznisa i povećava šanse za uspeh kompanije. Ako se neki element izostavi ili mu se posveti manje pažnje, može dovesti do neuspeha. U velikim kompanijama marketing miksom se bavi više ljudi. Aktivnosti koje se sprovode radi što boljeg uspeha firme uključuju istraživanje tržišta i uključivanje ljudi iz šireg konteksta. Ako nemate mogućnosti ili finansijskih sredstava da sprovedeta sva potrebna istraživanja, ne znači da ne možete sami raditi na poboljšavanju svakog elementa marketing miksa. U suštini, sve što pomaže jednom proizvodu da se istakne i probije na tržištu, treba mu posvetiti punu pažnju. Svaki element po kojem proizvod ili brend postaje prepoznatljiv to postaje njegov identitet. To je uglavnom logo, boja ili slogan kompanije.

20 HVALA NA PAŽNJI Đurđina Domazet


Скинути ppt "IDENTITET MARKE /BRENDA"

Сличне презентације


Реклама од Google