Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Upravljanje rizicima: Standardi OHSAS I ISO 14001

Сличне презентације


Презентација на тему: "Upravljanje rizicima: Standardi OHSAS I ISO 14001"— Транскрипт презентације:

1 Upravljanje rizicima: Standardi OHSAS 18001 I ISO 14001
Profesor: dr Biljana Gemović VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU

2 Šta je OHSAS 18001? Na svakom radnom mestu postoje određene opastosti po zdravlje zaposlenih. Oštete koje se plaćaju u slučaju povrede na radu ili bolesti izazvane zbog nepovoljnih uslova rada su velike i mogu finansijski znatno da opterete neku kopmaniju. Savremeni zakoni zahtevaju sistematsko praćenje i otklanjanje svih mogućih opasnosti na radnom mestu.  Implementacijom Sistema menadžmenta zaštite i bezbednosti zdravlja zaposlenih OHSAS doprinosi se znatnom smanjenju povreda na radu i poboljšanju radnih uslova. Sve kompanije koje implementiraju OHSAS su obavezne da imaju lice za bezbednost i zdravlje na radu, procenu opasnosti na radu u pisanoj formi, vođenje knjige o povredama na radnom mestu, obučene i informisane zaposlene o zaštiti na radu i pružanju prve pomoći. Vlasnik kompanije je u potpunosti odgovoran čak i u slučaju kad zaposleni ne izvršavaju njihove obaveze prema zaštiti na radu.

3 OHSAS 18001:Sertifikacija OHSAS 18001
Sertifikat OHSAS štiti firmu od nepotrebnih nadoknada, omogućuje povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima, povećava produktivnost radnika tako što smanjuje povrede, a samim tim i bolovanja. Prilikom sertifikacije posebna pažnja se pridaje određivanju stepena opasnosti na radnom mestu i uspostavljanju zaštitnih mera radi smanjenja ili eliminisanja istih. Za uspešno funkcionisanje OHSAS 1800, a samim tim i za sertifikaciju od velikog su značaja obaveštenost zaposlenih o opasnostima, njihovo poznavanje zaštitnih mera i pružanje prve pomoći. Obuci svoju LZO

4 OHSAS 18001 :: Razlozi i prednosti implementacije OHSAS 18001 1/2
Razlozi zbog kojih je implementacija OHSAS rasprostranjena  među velikim preduzećima svetskog ranga su mnogobrojni. U nastavku se navode samo neki od njih: svodi na minimum povrede na radnom mestu, pruža zaštitu, kako svim zaposlenim, tako i svim posetiocima od mogućih povreda, utiče na spremnost kompanije da pravovremeno otkloni opasnost, usklađuje radne procese kompanije sa zakonskim propisima, poboljšava generalnu sliku kompanije, privlači strane ulagače, pruža prednost na lokalnom i međunarodnom tržištu. Drži svoja leđa pravo

5 OHSAS 18001 : Razlozi i prednosti implementacije OHSAS 18001 2/2
OHSAS se može uspešno implementirati i biti od izuzetne koristi u sledećim oblastima poslovanja: u svim granama industrije, u tehničkim kompanijama, u hotelima i turističkim organizacijama, u pomorskim kompanijama, u računovodstvenim preduzećima, u svim kompanijama koje vrše bilo koju vrstu usluga itd.

6 OHSAS 18001 :Sertifikacija OHSAS 18001
Sertifikat OHSAS štiti firmu od nepotrebnih nadoknada, omogućuje povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima, povećava produktivnost radnika tako što smanjuje povrede, a samim tim i bolovanja. Prilikom sertifikacije posebna pažnja se pridaje određivanju stepena opasnosti na radnom mestu i uspostavljanju zaštitnih mera radi smanjenja ili eliminisanja istih. Za uspešno funkcionisanje OHSAS 1800, a samim tim i za sertifikaciju od velikog su značaja obaveštenost zaposlenih o opasnostima, njihovo poznavanje zaštitnih mera i pružanje prve pomoći.    Ne trkaj se ovde

7  Serija OHSAS 18000 OHSAS je serija standarda nastala usled potrebe za upravljanjem bezbednošću u radnoj sredini. Deo te serije je i specifikacija OHSAS sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, nastala iz britanskog standarda BS 8800:1996. "OHSAS je specifikacija iz serije za ocenjivanje zaštite i sigurnosti na radu (OHSAS-Occupational Health and Safety Assessment Series) koja daje zahteve za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu (OHSAS), kako bi se omogućilo da organizacija upravlja OHSAS rizicima i da poboljša svoje performanse. Ona ne daje specifične kriterijume za OHSAS performanse, niti daje detaljne specifikacije za projektovanje sistema upravljanja". (OHSAS 18001:1999)

8 Kao dodatak specifikaciji OHSAS (jedinoj po kojoj se organizacije mogu sertifikovati u ovoj oblasti) postoje i smernice za primenu u vidu OHSAS 18002: OHSAS je po strukturi vrlo sličan ISO i stvoren je sa namerom integrisanja i sa sistemima menadžmenta kvalitetom (u skladu sa ISO 9001) i sa sistemima upravljanja zaštitom životne sredine (u skladu sa ISO 14001). _________________

9 Promene koje donosi BS OHSAS 18001:2007
Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu je strukturiran proces za savlađivanje rizika. U svetu i kod nas je najčešće upotrebljeno oruđe za uspostavljanje, održavanje i unapređivanje sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001, koji je bio prvi put izdat godine kao specifikacija. Tokom godina korišćenja su se pokazale potrebe za promenama zahteva i usklađivanje istih sa zahtevima datim standardom ISO 9001:2000, a još više sa standardom ISO 14001:2004. Te promene sada udružuje standard BS OHSAS 18001:2007.Koje su  glavne promene? U zahtevima je stavljen veći akcenat na zdravlju. U standardu su date nove definicije, tako da ih je sad 23, a pre ih je bilo 17. Među njima vredi naglasiti definiciju incidenta, jer obuhvata sve vrste događaja - od povreda i oštećenja zdravlja do izvanrednih prilika. Organizacije bi morale u skladu sa zahtevima sve incidente ispitati i analizirati sa ciljem prepoznavanja nedostataka, potreba po merama i poboljšanju. Isto tako su preciznije dati zahtevi nekih ključnih elemenata uspešnog sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu kao što su: prepoznavanje opasnosti i štete pri uzimanju u obzir ponašanja i sposobnosti zaposlenih, vođenje, komunikacija, sarađivanje i savetovanje sa zaposlenima. Preciznije je sažeta struktura standarda ISO 14001:2004, čime je organizacijama omogućena lakša integracija različitih vidika vođenja u jedinstven sistem.

10 Te promene garantuju (obezebeđuju) da će BS OHSAS 18001:2007 i u budućnosti nuditi organizacijama uspešno oruđe za savladavanje vidika zaštite i zdravlja na radu. Lakši posao će im omogućiti takođe novo izdanje BS OHSAS Occupational health and safety management systems – Guidelines for implementation of OHSAS 18001:2007,  koje je sad već u fazi osnovnog nacrta (ove godine u aprilu je izašao drugi osnovni nacrt), koji pojedine zahteve standarda BS OHSAS 18001:2007 preciznije objašnjava. Tako je u osnovnom nacrtu tog standarda samo za prepoznavanje opasnosti  i štetnosti, oceni i savlađivanju rizika posvećeno devet strana. Sve organizacije kod nas i u inostranstvu koje su sertifikovane skladno sa zahtevima OHSAS 18001: 1999, moraju do 1. jula svoj sistem vođenja zaštite i zdravlja na radu uskladiti sa zahtevima standarda BS OHSAS 18001:2007.

11 Primena standarda ISO 14001 Definicije prema ISO 14001
Upravljanje otpadnim materijama – identifikacija, postupanje, odlaganje i uklanjanje otpadnih materija preko ovlašcenih organizacija za reciklažu, organizacija koje ga mogu dalje koristiti ili na deponiju smeća. Sekundarne sirovine – otpadne materije koje se mogu koristiti neposredno ili doradom, odnosno preradom (reciklaža). Otpaci (smeće) – otpadne materije koje nemaju upotrebnu vrednost. Opasne materije – gasovite, tečne ili čvrste materije koje se koriste ili su nastale u procesu proizvodnje/pružanja usluge, koje pri upotrebi, prometu, prevozu, skladištenju i cuvanju, mogu svojim osobinama i hemijskim reakcijama ugroziti životnu sredinu ili život i zdravlje ljudi, kao i materije od kojih se proizvode/nastaju opasne materije Opasne otpadne materije – otpadne materije koje sadrže hemijske elemente i njihova jedinjenja, odnosno elemente koje svojim osobinama i hemijskim reakcijama ugrožavaju životnu sredinu, život i zdravlje ljudi.

12 PRIMER IZ PRAKSE ASPEKAT ŽIVOTNE SREDINE- IDENTIFIKOVANJE I VREDNOVANJE ASPEKATA ŽIVOTNE SREDINE Za potrebe sistema upravljanja zaštitom životne sredine XXX preduzeće identifikuje i vrednuje aspekte životne sredine u odnosu na svoje procese i aktivnosti u sledećim situacijama: u fazi uvodenja sistema upravljanja zaštitom životne sredine; u fazi sprovođenja sistema upravljanja zaštitom životne sredine i prilikom izmena: procesa/proizvoda/aktivnosti koji je bio predmet identifikovanja i vrednovanja aspekata životne sredine i/ili informacija na kojima se zasnivaju rezultati identifikovanja i vrednovanja aspekata životne sredine.

13 XXX identifikuje i vrednuje aspekte životne sredine za sve lokacije i svaki organizacioni deo u okviru lokacije, odnosno za sve prostorije, površine i procese/aktivnosti koji se u njima odvijaju a koje su obuhvaćene sistemom zaštite životne sredine. Prilikom identifikovanja aspekata životne sredine XXX analizira sledeće opšte grupe aspekata životne sredine: emisije i imisije u vazduh; ispuštanja u vodu; opasne materije koje koristi u svojim procesima otpadne materije koje generiše u svojim procesima; zagađivanje zemljišta i korišćenje sirovina i prirodnih resursa.

14 Prilikom identifikovanja aspekata životne sredine razmatraju se i mogućnosti, kao i aspekti koji nastaju kao posledica udesa i pri sanaciji udesa. Prilikom vrednovanja značajnosti aspekata životne sredine IZOPROGRES razmatra: ozbiljnost aspekta životne sredine sa stanovišta: ozbiljnosti uticaja na životnu sredinu ozbiljnosti uticaja na zaposlene i okolno stanovništvo raspoloživosti informacija na kojima se zasnivaju prethodno navedene ocene verovatnocu pojave aspekta životne sredine; zakonske i drugih zahteve;

15 Izrađen Izveštaj o identifikovanju aspekata životne sredine kompletira se prilozima koji čine:
Šeme lokacije Liste identifikovanih aspekata životne sredine (emisije u vodu i vazduh, prosipanja na zemlju, otpad, opasne materije, udesi, resursi.....) (u sastavu Priloga 1) Identifikacija, uzroci i vrednovanja aspekata životne sredine (Prilog 1); Kriterijumi za vrednovanje aspekata životne sredine (Prilog 2); Lista znacajnih aspekata životne sredine (Prilog 3), Nalozi inspekcijskih organa (ako postoje) Izveštaji o izvršenim merenjima emisija (ako postoje) Pregled zakona i propisa


Скинути ppt "Upravljanje rizicima: Standardi OHSAS I ISO 14001"

Сличне презентације


Реклама од Google