Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

III. EUROPA U RAZVIJENOM I KASNOM SREDNJEM VIJEKU (XII-XV. ST.)

Сличне презентације


Презентација на тему: "III. EUROPA U RAZVIJENOM I KASNOM SREDNJEM VIJEKU (XII-XV. ST.)"— Транскрипт презентације:

1 III. EUROPA U RAZVIJENOM I KASNOM SREDNJEM VIJEKU (XII-XV. ST.)
kviz znanja

2 1. Struktura kojeg društva je prikazana ovom piramidalnom shemom?
A. feudalnog B. robovlasničkog C. ranokapitalističkog D. rodovsko-plemenskog

3 1. Struktura kojeg društva je prikazana ovom piramidalnom shemom?
A. feudalnog

4 ___________ __________________ 2. Pozorno proučite shemu.
Kako se naziva društveno uređenje u kojem je posjed bio podijeljen na način prikazan na shemi? ___________ Kako se naziva dio posjeda obilježen brojem 1 i brojem 2? __________________

5 FEUDALIZAM 1 ALODIJ, 2 SELIŠTE 2. Pozorno proučite shemu.
Kako se naziva društveno uređenje u kojem je posjed bio podijeljen na način prikazan na shemi? FEUDALIZAM Kako se naziva dio posjeda obilježen brojem 1 i brojem 2? 1 ALODIJ, 2 SELIŠTE

6 3. Kako se naziva sustav obrade zemlje prikazan na slikovnom prilogu?
__________

7 3. Kako se naziva sustav obrade zemlje prikazan na slikovnom prilogu?
TROPOLJNI

8 4.Kako se nazivaju srednjovjekovna udruženja trgovaca?
A. hanze B. gilde C. cehovi D. komune

9 4.Kako se nazivaju srednjovjekovna udruženja trgovaca?
B. gilde

10 5. Kako se nazivao savez njemačkih trgovačkih gradova kojima je sjedište bilo
u Lübecku? ______

11 5. Kako se nazivao savez njemačkih trgovačkih gradova kojima je sjedište bilo
u Lübecku? HANZA

12 6. Smjer širenja koje bolesti prikazuje povijesni zemljovid?
_____

13 6. Smjer širenja koje bolesti prikazuje povijesni zemljovid?
KUGE

14 7. Pozorno analizirajte povijesni izvor i odgovorite na postavljena pitanja.
Ta nemila pošast najprije je počela sijati smrt među tupom stokom: šuga i guba potpuno su napadale na konje, goveda, ovce i koze tako da su im se dlake otkidale s leđa i padale na zemlju. Mršavjeli su i slabili te poslije malo dana ugibali. (…) Kad bi se čovjeku na kojem dijelu pojavio kakav znak žlijezde ili čira, spopala bi ga vrućica s groznicom. Takav nije više gajio nikakovu nadu da će na ovom svijetu dulje živjeti, već je smjesta najprije pobožno i skrušena srca ispovijedao svećeniku svoje grijehe, preporučivao dušu Bogu i stvarao oporuku. Ostali ljudi koji su još bili zdravi, vidjevši u kratkom vremenu tako strašan pomor i smrt mnogih ljudi i ne poznajući tu pošast, od silnog straha bili su kao bez duše i pameti, jer su se bojali slične nesreće i mislili da je došaokraj svijeta.

15 _____________ ________________
U kojem se stoljeću u Europi javila opisana bolest? _____________ Koji je europski dugogodišnji rat obilježio englesku i francusku povijest u tom razdoblju? ________________

16 14. STOLJEĆU STOGODIŠNJI RAT
U kojem se stoljeću u Europi javila opisana bolest? 14. STOLJEĆU Koji je europski dugogodišnji rat obilježio englesku i francusku povijest u tom razdoblju? STOGODIŠNJI RAT

17 8. Koji je papa je na Saboru u Clermontu pozvao na križarske ratove?
A. Sikst IV. B. Urban II. C. Bonifacije VIII. D. Grgur IX.

18 8. Koji je papa je na Saboru u Clermontu pozvao na križarske ratove?
B. Urban II.

19 9. Pozorno promotrite povijesni zemljovid koji prikazuje razmještaj križarskih država. Prostorima obilježenima brojevima od 1 do 4 pridružite križarsku državu. A. Jeruzalemska Kraljevina B. Grofovija Edesa C. Kraljevstvo Cilicija D. Grofovija Tripoli E. Kneževine Galileja F. Antiohijska kneževina

20 9. Pozorno promotrite povijesni zemljovid koji prikazuje razmještaj križarskih država. Prostorima obilježenima brojevima od 1 do 4 pridružite križarsku državu. A. Jeruzalemska Kraljevina 4 B. Grofovija Edesa 3 D. Grofovija Tripoli 1 F. Antiohijska kneževina 2

21 10. U kojem je križarskom ratu sudjelovao Rikard Lavljeg Srca?
A. I. križarskom ratu B. II. križarskom ratu C. III. križarskom ratu D. IV. križarskom ratu

22 10. U kojem je križarskom ratu sudjelovao Rikard Lavljeg Srca?
C. III. križarskom ratu

23 11. Pozorno promotrite povijesni zemljovid početkom 13. stoljeća.
Kako se naziva carstvo koje su križari osnovali u četvrtome križarskome ratu godine? A. Bizantsko Carstvo B. Latinsko Carstvo C. Sveto Rimsko Carstvo Njemačke Narodnosti D. Trapezuntsko Carstvo

24 11. Pozorno promotrite povijesni zemljovid početkom 13. stoljeća.
Kako se naziva carstvo koje su križari osnovali u četvrtome križarskome ratu godine? B. Latinsko Carstvo

25 12. Koji niz određuje točan slijed događaja u križarskim ratovima?
A. Jeruzalemsko Kraljevstvo → Latinsko Carstvo → dječji križarski rat → sabor u Clermontu B. sabor u Clermontu → Jeruzalemsko Kraljevstvo → Latinsko Carstvo → dječji križarski rat C. dječji križarski rat → sabor u Clermontu → Jeruzalemsko Kraljevstvo → Latinsko Carstvo D. Jeruzalemsko Kraljevstvo → Latinsko Carstvo → dječji križarski rat → sabor u Clermontu

26 12. Koji niz određuje točan slijed događaja u križarskim ratovima?
B. sabor u Clermontu → Jeruzalemsko Kraljevstvo → Latinsko Carstvo → dječji križarski rat

27 13. Koji je duhovno-viteški red prikazan na slikovnom prilogu?
A. teutonski vitez B. templar C. ivanovac D. hramovac

28 13. Koji duhovno-viteški red je prikazan na slikovnom prilogu?
A. teutonski vitez

29 14. Uz što se vezuje početak upotrebe riže, marelica, lubenica, limuna, šećera, damasta
i muslina te razvijanje naprednijih higijenskih navika u Europi? A. uz posljedice križarskih ratova B. uz prodor Turaka Osmanlija C. uz seobu Normana/Vikinga D. uz veliku seobu naroda

30 A. uz posljedice križarskih ratova
14. Uz što se vezuje početak upotrebe riže, marelica, lubenica, limuna, šećera, damasta i muslina te razvijanje naprednijih higijenskih navika u Europi? A. uz posljedice križarskih ratova

31 15. U vrijeme koje dinastije je Bizantsko Carstvo doživjelo svoj posljednji veći uspon?
________

32 15. U vrijeme koje dinastije je Bizantsko Carstvo doživjelo svoj posljednji veći uspon?
KOMNEN

33 16. Posljedica kojega križarskoga rata je podjela Bizantskoga Carstva prikazana na zemljovidu?
B. 3. križarskoga rata C. 2. križarskoga rata D. 1. križarskoga rata

34 16. Posljedica kojega križarskoga rata je podjela Bizantskoga Carstva prikazana na zemljovidu?

35 17. U vrijeme kojeg vladara je Zeta doživjela svoj vrhunac?
_______________

36 17. U vrijeme kojeg vladara je Zeta doživjela svoj vrhunac?
KRALJA BODINA

37 18. Kako se naziva vrhovni zakonodavni organ vlasti Venecije/Mletačke republike?
_____________

38 18. Kako se naziva vrhovni zakonodavni organ vlasti Venecije/Mletačke republike?
VELIKO VIJEĆE

39 19. Koja je trgovačka komuna, prikazana upitnikom na slikovnom prilogu, bila glavni suparnik Venecije u trgovni s Istokom? _______

40 19. Koja je trgovačka komuna, prikazana upitnikom na slikovnom prilogu, bila glavni suparnik Venecije u trgovni s Istokom? GENOVA

41 20. Tko su čompi? A.posrednici u trgovini između Istoka i Zapada B. bankari C. poljoprivrednici D. najamni radnici u manufakturi sukna

42 D. najamni radnici u manufakturi sukna
20. Tko su čompi? D. najamni radnici u manufakturi sukna

43 21. Kako se naziva normanska država prikazana na zemljovidu plavom bojom, nastala 1130. godine?
A. Vojvodstvo Normandija B. Kijevska država C. Kraljevina Engleska D. Kraljevina Sicilija

44 21. Kako se naziva normanska država prikazana na zemljovidu plavom bojom, nastala 1130. godine?
D. Kraljevina Sicilija

45 ____________________
22. Koje se dvije dominantne religije sukobljavaju na Pirenejskom poluotoku od 8. do 15. stoljeća? ____________________

46 22. Koje se dvije dominantne religije sukobljavaju na Pirenejskom poluotoku od 8. do 15. stoljeća?
KRŠĆANSTVO I ISLAM

47 23. Koji je grad, na zemljovidu prikazan upitnikom, posljednji oslobođen u tzv. rekonkvisti?
A. Cordoba B. Granada C. Almeria D. Sevilla

48 23. Koji je grad, na zemljovidu prikazan upitnikom, posljednji oslobođen u tzv. rekonkvisti?
B. Granada

49 24. Pozorno pročitajte ulomak iz prikazanoga povijesnog izvora i odgovorite na postavljena pitanja.
Ovdje je zabilježeno ono što je William, kralj Engleza, u savjetu sa svojim velmožama ustanovio nakon osvajanja Engleske: 1. Prvo, iznad svega on želi da se jedan Bog štuje u cijelom njegovom kraljevstvu, da jedna vjera u Krista bude nepovrediva, i da vlada mir i sigurnost među Englezima i Normanima. 2. Mi također određujemo da svaki slobodni čovjek prisegom i ugovorom potvrdi da će biti odan kralju Williamu kako u Engleskoj tako izvan nje, da će u punoj vjernosti sa njim braniti njegove zemlje i čast te braniti njega od njegovih neprijatelja. 3. I želim, povrh toga, da su svi ljudi koje sam sa sobom doveo, ili koji su došli nakon mene, zaštićeni mojim mirom i da žive u miru.

50 Kojom od navedenih bitaka kralj iz prikazanoga povijesnog izvora dolazi na
englesko prijestolje? A. kod Azincourta B. kod Crecyja C. kod Hastingsa D. kod Londona Na koju se od navedenih crkvi odnosi fraza jedna vjera u Krista iz prikazanoga povijesnog izvora? A. na Anglikansku crkvu B. na Katoličku crkvu C. na Pravoslavnu crkvu D. na Kalvinističku crkvu

51 C. kod Hastingsa B. na Katoličku crkvu
Kojom od navedenih bitaka kralj iz prikazanoga povijesnog izvora dolazi na englesko prijestolje? C. kod Hastingsa Na koju se od navedenih crkvi odnosi fraza jedna vjera u Krista iz prikazanoga povijesnog izvora? B. na Katoličku crkvu

52 25. Što predstavlja povijesno vrelo prikazano na slikovnom prilogu?
A. prvu grbovnicu B. prvu tiskanu knjigu C. prvi ustavni akt D. prvi crkveni zakonik

53 25. Što predstavlja povijesno vrelo prikazano na slikovnom prilogu?
C. prvi ustavni akt

54 26. Koga smatramo začetnikom engleskog parlamenta?
___________________

55 26. Koga smatramo začetnikom engleskog parlamenta?
SIMONA MONTFORTA

56 27. Koji je francuski kralj iz kuće Capet/Kapetovića ukinuo red templara?
A. Filip II. August B. Filip IV. Lijepi C. Luj IX. Sveti D. Luj XIV.

57 27. Koji je francuski kralj iz kuće Capet/Kapetovića ukinuo red templara?
B. Filip IV. Lijepi

58 28. Francuskim vladarima pridružite pripadajuće događaje iz razdoblja njihove vladavine.
1. Filip VI. 2. Filip II. August 3. Filip IV. Lijepi 4. Luj IX. A. centralizacija uprave B. završetak Stogodišnjeg rata C. uspostavio kraljevski sud D. avignonsko sužanjstvo papa E. rat dviju ruža F. početak Stogodišnjeg rata

59 28. Francuskim vladarima pridružite pripadajuće događaje iz razdoblja njihove vladavine.
1. Filip VI. F. 2. Filip II. August A. 3. Filip IV. Lijepi D. 4. Luj IX. C. A. centralizacija uprave C. uspostavio kraljevski sud D. avignonsko sužanjstvo papa F. početak Stogodišnjeg rata

60 29. Koja je dinastija pobijedila u Ratu ruža?
A. Oranski B. Tudor C. Plantagenet D. Anjou

61 29. Koja je dinastija pobijedila u Ratu ruža?
B. Tudor

62 30. Koji niz određuje točan kronološki slijed navedenih ratnih događaja?
A. Bitka kod Hastingsa → početak križarskih ratova → Rat ruža → početak Stogodišnjeg rata B. početak Stogodišnjeg rata → Bitka kod Hastingsa → početak križarskih ratova → Rat ruža C. Bitka kod Hastingsa → početak križarskih ratova → početak Stogodišnjeg rata → Rat ruža D. početak križarskih ratova → Bitka kod Hastingsa → Rat ruža → početak Stogodišnjeg rata

63 30. Koji niz određuje točan kronološki slijed navedenih ratnih događaja?
C. Bitka kod Hastingsa → početak križarskih ratova → početak Stogodišnjeg rata → Rat ruža

64 31. Grb koje kraljevine iz 15. stoljeća je prikazan na slikovnom prilogu?
A. Češke B. Poljske C. Litve D. Rusije

65 31. Grb koje kraljevine iz 15. stoljeća je prikazan na slikovnom prilogu?
A. Češke

66 _______________________
32. Tko se nalazio na čelu najveće državne tvorevine u Europi u 15. stoljeću? _______________________

67 VLADISLAV II. JAGELOVIĆ
32. Tko se nalazio na čelu najveće državne tvorevine u Europi u 15. stoljeću? VLADISLAV II. JAGELOVIĆ

68 33. Koji je moskovski veliki knez uspio izbaciti Mongole iz Rusije?
A. Vladislav I. Lokietek B. Ivan III. Vasiljevič C. Aleksandar Jaroslavić Nevski D. Dimitrije Donski

69 33. Koji moskovski veliki knez je uspio zbaciti Mongole iz Rusije?
B. Ivan III. Vasiljevič

70 34. Koji je osmanski vladar osvojio Carigrad?
___________________

71 34. Koji je osmanski vladar osvojio Carigrad?
MEHMED II. OSVAJAČ

72 ____________________ _________________
35. Iz vremena kojeg sultana je prikazani teritorij Osmanskog Carstva na zemljovidu? ____________________ _________________

73 SULTANA SULEJMANA VELIČANSTVENOG
35. Iz vremena kojeg sultana je prikazani teritorij Osmanskog Carstva na zemljovidu? SULTANA SULEJMANA VELIČANSTVENOG

74 36. Koji niz određuje točan kronološki slijed vladavine sultana?
A. Sulejman Veličanstveni → Murat I. → Mehmed II. → Orhan B. Murat I. → Orhan → Sulejman Veličanstveni → Mehmed II. C. Orhan → Murat I. → Mehmed II. → Sulejman Veličanstveni D. Sulejman Veličanstveni → Mehmed II. Murat I. → Orhan→

75 C. Orhan → Murat I. → Mehmed II. → Sulejman Veličanstveni
36. Koji niz određuje točan kronološki slijed vladavine sultana? C. Orhan → Murat I. → Mehmed II. → Sulejman Veličanstveni

76 _________ _______ _______________
37. Kako se naziva najveća upravno-teritorijalna jedinica u Osmanskome Carstvu? _________ _______ _______________

77 PAŠALUK EJALET BEGLERBEGLUK
37. Kako se naziva najveća upravno-teritorijalna jedinica u Osmanskome Carstvu? PAŠALUK EJALET BEGLERBEGLUK

78 38. Koji niz određuje točan kronološki slijed navedenih događaja iz razdoblja osmanskih osvajanja?
A. Osmanlije zauzimaju Bosnu → Osmanlije zauzimaju Hercegovinu → Bitka na Krbavskome polju → Bitka na Mohačkome polju B. Osmanlije zauzimaju Hercegovinu → Bitka na Krbavskome polju → Bitka na Mohačkome polju → Osmanlije zauzimaju Bosnu C. Bitka na Krbavskome polju → Bitka na Mohačkome polju → Osmanlije zauzimaju Bosnu → Osmanlije zauzimaju Hercegovinu D. Bitka na Mohačkome polju → Osmanlije zauzimaju Bosnu → Osmanlije zauzimaju Hercegovinu → Bitka na Krbavskome polju

79 38. Koji niz određuje točan kronološki slijed navedenih događaja iz razdoblja osmanskih osvajanja?
A. Osmanlije zauzimaju Bosnu → Osmanlije zauzimaju Hercegovinu → Bitka na Krbavskome polju → Bitka na Mohačkome polju

80 37. Kako se naziva istražni postupak protiv krivovjeraca?
___________

81 37. Kako se naziva istražni postupak protiv krivovjeraca?
INKVIZICIJA

82 39. Tko je utemeljitelj prosjačkog reda franjevaca, prikazan na slikovnom prilogu?
_________________

83 39. Tko je utemeljitelj prosjačkog reda franjevaca, prikazan na slikovnom prilogu?
SV. FRANJO ASIŠKI

84 40. U kojem je europskom gradu osnovano prvo europsko sveučilišta u 12
40. U kojem je europskom gradu osnovano prvo europsko sveučilišta u 12. stoljeću? A. u Bologni B. u Napulju C. u Parizu D. u Padovi

85 40. U kojem europskom gradu je osnovano prvo europsko sveučilišta u 12
40. U kojem europskom gradu je osnovano prvo europsko sveučilišta u 12. stoljeću? A. u Bologni

86 ____________________ _________
41. Tko su glavni predstavnici skolastike? ____________________ _________

87 ALBERT VELIKI I TOMA AKVINSKI
41. Tko su glavni predstavnici skolastike? ALBERT VELIKI I TOMA AKVINSKI

88 42. Kako se naziva bogato izrađen ulaz u veliku građevinu, npr. crkvu?
A. mozaik B. rozeta C. portal D. vitraj

89 42. Kako se naziva bogato izrađen ulaz u veliku građevinu, npr. crkvu?
C. portal


Скинути ppt "III. EUROPA U RAZVIJENOM I KASNOM SREDNJEM VIJEKU (XII-XV. ST.)"

Сличне презентације


Реклама од Google