Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

KREATIVNA EKOLOGIJA KREATIVNA EKOLOGIJA.

Сличне презентације


Презентација на тему: "KREATIVNA EKOLOGIJA KREATIVNA EKOLOGIJA."— Транскрипт презентације:

1 KREATIVNA EKOLOGIJA KREATIVNA EKOLOGIJA

2 POJAM NAZIV (grč. oikos-dom i logos-nauka) KLASIFIKACIJA (oko 15)
EKOLOGIJA POJAM NAZIV (grč. oikos-dom i logos-nauka) KLASIFIKACIJA (oko 15) Nauka koja se bavi proučavanjem prirode prostora u kome se odvija život, odnosima koji u prirodi postoje između živih bića i spoljašnje sredine, kao i načinima na koji su se živa bića prilagodila različitim uslovima spoljašnje sredine naziva se ekologija. U odnosu na grupu organizama koju izučava razlikuju se: • ekologija biljaka, • ekologija životinja, • ekologija mikroorganizama, • ekologija gljiva, • ekologija čoveka. U odnosu na prirodu životne sredine postoje: • ekologija kopnene sredine, • ekologija morske sredine, • ekologija slatkovodne sredine, • kosmička ekologija. U odnosu na nivo organizacije razlikuju se: • ekologija zajednica i ekosistema (sinekologija), • populaciona ekologija (demekologija) i • ekologija vrsta (idioekologija i autekologija). Po nameni istraživanja razlikuju se: • osnovna ekologija i • primenjena ekologija. Njen naziv potiče od grčkih reči: oikos, što znači dom i logos, što znači nauka. Termin ekologija u nauku je godine uveo poznati nemački zoolog Hekel. Međutim, ocem ekologije mnogi smatraju Darvina , čiji radovi o prirodnoj selekciji i borbi za opstanak imaju pravi ekološki karakter.

3 KLASIFIKACIJA EKOLOGIJE
U odnosu na načine rešavanja ekoloških problema, može da se razlikuje: KREATIVNA EKOLOGIJA i STANDARDNA EKOLOGIJA KLASIFIKACIJA EKOLOGIJE

4 POLITIKA ODRŽIVOG RAZVOJA - OPTIMIZACIJA
Tehnološki razvoj i Inovacije doprinose ekonomskom prosperitetu, ali su istovremeno glavni generator ekoloških problema. Politika održivog razvoja predstavlja kompromis između ekonomskog razvoja i očuvanja životne sredine, a sprovodi se kroz proces optimizacije.

5 KREATIVNA EKOLOGIJA - IDEALIZACIJA
USMERENJE Usavršavanje pos- tojećeg proizvoda Razvoj novog proizvoda Razvoj proizvod- ne tehnologije Ovladavanje i razvoj patenta Kratko i dugo- ročne prognoze Naučnoistraživa- čki inženjering "Standardni" ekološki problem "Nestandardni" ekološki problem R&D Problem PROBLEM Modelovanje Su-Polje Protivrečnost Funkcionalna analiza ARIZ ARIZ Pravac evolucije sistema Prevladavanje mentalne inercije Inventivni standardi Fizička protivrečnost TRIZ ALATI Tehnička protivrečnost Podešavanje (Trimovanje) Principi separacije. Naučni efekti 40 Inventivnih principa. Matrica Naučni efekti Analiza resursa Koncept idealnosti REŠENJE Koncept idealnosti Inovacioni koncepti PROGNOZA Industrijska adaptabilnost Cena proizvodnje Patentabilnost

6 KONTRADIKCIJE I PSIHOLOŠKA INERCIJA
Kreativna ekologija ima za cilj da se kroz stvaranje eko-inovacija štetni efekti ljudske delatnosti u odnosu na životnu sredinu eliminišu. Na tom putu postoje problemi u čijoj osnovi se nalaze administrativna, tehnička i fizička kontradikcija. TRIZ-ove tehnike pomažu u savladavanju psihološke inercije koja ometa čoveka u otkrivanju navedenih kontradikcija u ekološkim problemima.

7 9 - EKRANSKO RAZMIŠLJANJE

8 1. Smanjenje upotrebe materijala, 2. Smanjenje potrošnje energije,
EKO-EFIKASNOST Kreativnom ekologijom se uspostavlja uspešna korelacija između 7 elemenata eko-efikasnosti i 39 inženjerskih parametara pomoću kojih se može opisati bilo koji tehničko-tehnološki sistem. 1. Smanjenje upotrebe materijala, 2. Smanjenje potrošnje energije, 3. Smanjenje toksičnosti (sprečavanje oslobađanja bilo kakvih toksičnih materija), 4. Povećanje mogućnosti recikliranja (povrat materijala), 5. Maksimalna održivost obnovljivih resursa (održivost resursa), 6. Produženje životnog veka proizvoda (dugovečnost proizvoda), 7. Povećanje intenziteta usluge, odnosno svrhe proizvoda (upotrebna vrednost proizvoda).

9 PRIMENA EKOLOŠKE MATRICE KONTRADIKTORNOSTI
Kreativna ekologija koristi 40 TRIZ-ovih principa za prevazilaženje tehničke kontradikcije, što je objašnjeno na primerima najsavremenijih eko-inovacionih proizvoda.

10 ISO 9001 – SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM
STANDARDI U EKOLOGIJI ISO 9001 – SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM ISO – SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE SISTEM ŠEST SIGMA TS16555 – INOVACIONI STANDARDI PRIMENJENI U OBLASTI EKOLOGIJE TRIZ STANDARDI Klasa 1. Stvaranje i razaranje supoljnih sistema Klasa 2. Razvoj sistema supolja Klasa 3. Prelazak u nadsistem i na mikronivo Klasa 4. Standardi za otkrivanje i merenje sistema Klasa 5. Standardi i primena standarda

11 Očekivani rezultati obuke
Nakon sprovedene obuke svi polaznici kursa će biti osposobljeni: da shvate zašto nastaju ekološki problemi i zašto ih je teško rešavati, da razumeju suštinu ekološkog problema koji sadrži kontradikciju, da identifikuje različite vrste kontradikcija u ekološkom problemu: administrativnu, tehničku, fizičku, da se upoznaju sa pojmom psihološke inercije i različitim načinima njenog savladavanja kod ekoloških problema koje treba rešavati, da se upoznaju sa Teorijom Rešavanja Inventivnih Zadataka (TRIZ), da savladaju osnovne TRIZ alatke i komponente sa primenom za rešavanje ekoloških problema, da se osposobe za rad sa Tris-IDEAS softverom kod rešavanja ekoloških problema, da se osposobe za rešavanje svih vrsta ekoloških problema na kreativan način.


Скинути ppt "KREATIVNA EKOLOGIJA KREATIVNA EKOLOGIJA."

Сличне презентације


Реклама од Google