Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Gospodarski sastav stanovništva.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Gospodarski sastav stanovništva."— Транскрипт презентације:

1 Gospodarski sastav stanovništva

2 Gospodarski sastav sastav stanovništva prema djelatnosti
Sastav stanovništva prema djelatnosti pokazuje opću razvijenost zajednice!

3 Gospodarski sastav stanovništvo se prema aktivnosti dijeli na:
a) aktivno (djelatno) – radom ostvaruju prihod - ubrajaju se: 1) svi zaposleni 2) trenutačno nezaposleni i oni koji po prvi puta traže posao 3) sve osobe koje obavljaju neko zanimanje, ali nisu u radnom odnosu (poljoprivrednici, ribari...)

4 Gospodarski sastav stanovništvo se prema aktivnosti dijeli na:
b) neaktivno – radom ne ostvaruju prihode - ubrajaju se: 1) osobe koje imaju prihode, ali ne obavljaju neku djelatnost (umirovljenici, stipendisti...) 2) uzdržavane, tj. gospodarski ovisne osobe (djeca, učenici, studenti, osobe nesposobne za rad...)

5 Sektori djelatnosti razlikuju se primarni i sekundarni sektor koji su proizvodni te tercijarni, kvartarni i kvintalni koji su uslužni Razvoj udjela triju glavnih sektora u ukupnoj djelatnosti razvijenih zemalja – 2010.

6 Sektori djelatnosti 1) Primarni sektor - obuhvaća stanovništvo koje radi u tzv. prvotnim (primarnim) zanimanjima (ratarstvo, stočarstvo, lov, ribolov, šumarstvo)

7 Sektori djelatnosti 2) Sekundarni sektor - obuhvaća stanovništvo koje radi u tzv. sekundarnim zanimanjima (industrija, rudarstvo, građevinarstvo, brodogradnja, proizvodni obrti)

8 Sektori djelatnosti 3) Tercijarni sektor
- obuhvaća stanovništvo koje radi u neproizvodnim zanimanjima (promet, trgovina, ugostiteljstvo, turizam, novčarstvo, uslužni obrti)

9 Sektori djelatnosti 4) Kvartarni sektor
- izdvaja se iz tercijarnog u novije doba, a obuhvaća djelatnosti koje ne privređuju izravno (uprava, obrana, školstvo, zdravstvo, znanost)

10 Sektori djelatnosti 5) Kvintalni sektor
- ubrajaju se informatičke djelatnosti

11 Sektori djelatnosti prema udjelu stanovništva u glavnim sektorima djelatnosti, razlikuju se tipovi društava sa pripadajućim kulturnim obilježjima TIP DRUŠTVA REDOSLIJED SEKTORA CIVILIZACIJA poljoprivredni I , II, III ruralna industrijski II, III, I industrijska uslužni III, II, I tercijarna kvartarni IV, III, II, I informatička

12 Gospodarski sastav Ujedinjeno Kraljevstvo je uslužni tip
gospodarstva sa tercijarnom civilizacijom! Gospodarski sastav Ujedinjenog Kraljevstva Indija je poljoprivredni tip gospodarstva sa ruralnom civilizacijom! Gospodarski sastav Indije


Скинути ppt "Gospodarski sastav stanovništva."

Сличне презентације


Реклама од Google