Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

PROSTOR I PERSPEKTIVA.

Сличне презентације


Презентација на тему: "PROSTOR I PERSPEKTIVA."— Транскрипт презентације:

1 PROSTOR I PERSPEKTIVA

2 Prostor Prostor je sve ono što nas okružuje. On sadrži sav naš poznat i nepoznat, vidljiv i nevidljiv svet. U užem smislu prostor je udaljenost dokle doseže pogled sa predstavama oblika – predmeta i živih bića.

3 Prostor likovnih umetnosti
Likovne umetnosti organizuju prostor, struktura im je prostorna i zato spadaju u prostorne umetnosti. Prostornost likovnih umetnosti može da se posmatra u uzajamnom odnosu trojnog ciklusa: - Spoljnog prostora - Prostora duha i - Estetskog prostora

4 Spoljni prostor Spoljni prostor je sve što nas okružuje i u čemu se dešavaju svakodnevna kretanja i delovanja. On je realan, materijalan i trodimenzionalan.

5 Prostor duha Prostor duha je naše viđenje i percepcija spoljnog prostora. On je slika svesti i podsvesti (snova), imaginacije i, osim za trenutna, vezan je za prethodna iskustva, zbog čega je individualan. Kao i realni spoljni i on je trodimenzionalan.

6 Estetski prostor Estetski prostor je vrsta prostora koji se konstituiše preko specificnog odnosa posmatrača prema nekoj pojavi, prostor u kome je moguć estetski doživljaj. Umetnički prostor ili prostor umetničkog dela je prostor unutar estetskog koji je umetnički oblikovan i definisan kao umetničko delo, prostor gde se dešava umetnost.

7 Prostor umetničkog dela nastao je iz realnog prirodnog i psihološkog doživljenog prostora. Saznavanje likovnog prostora je proces pri kojem iz prirodnog trodimenzionalnog prostora, percepcijom naših čula, nastaje takođe trodimenzionalni psihološki prostor – prostor doživljavanja i trenutnog osećanja ili pamćenja.

8 Umetnička dela su prostorna rešenja i zauzimaju odgovarajući prostor
Umetnička dela su prostorna rešenja i zauzimaju odgovarajući prostor. Nastaju komponovanjem različitih elemenata kompozicije, koje odgovarajućim principima komponovanja, oblikujemo na prostoru koji može biti dvodimenzionalan (papir, platno, tkanina...) ili trodimenzionalan (arhitektura , skulptura i dr. u prostoru).

9 Prostor arhitekture je trodimenzionalan, određen je funkcijom i obuhvata unutrašnji prostor koji je otvorima povezan sa spoljnim prostorom.

10 Skulptura je trodimenzionalna, ima volumen, masu, težinu, zauzima deo prostora, spoljni prostor deluje na nju, ali je njena celina, u suštini, nezavisna od okoline.

11 Prostor slike je, za razliku od prostora arhitekture i skulpture, dvodimenzionalan. Slika ima dvodimenzionalnu podlogu (slikarsko platno, papir, zid, tkaninu i dr.) i strukturirani prostor. Slikarski prostor može biti koncipiran dvodimenzionalno i trodimenzionalno. U slučaju trodimenzionalnog prikaza on je irealan – na dvodimenzionalnoj površini podloge strukturira se likovni prostor koji pruža privid -iluziju trodimenzionalnosti.

12 Perspektiva Od najranijih vremena ljudi su pokušavali da na crtežu ili slici prikažu predmete kakvi su oni u stvarnosti i kako ih njihove oči i mozak vide, ali im to nije dugo polazilo za rukom. Problem je nastajao kada je nešto što ima tri dimenzije : visinu, širinu (dužinu) i dubinu trebalo prikazati na nečemu (najpre zid pećine, kasnije papirus, platno, tkanina...) što ima samo dve dimenzije (širinu i dužinu).

13 Perspektiva Perspektiva je način prikazivanja trodimenzionalnog volumena i prostora na dvodimenzionalnoj površini – ravni, odnosno prevođenje trodimenzionalne stvarnosti u dvodimenzionalnu sliku stvaranjem iluzije dubine i daljine.

14 Perspektiva Vremenom su ljudi koristili različite načine – perspektive, kao što su: Vertikalna Obrnuta Ikonografska ili hijerarhijska

15 Perspektiva kroz vekove

16 Perspektiva Tokom Renesanse umetnici su počeli da se interesuju kako da predstave dvo-dimenzionalna umetnička dela da izgledaju kao tro-dimenzionalna. Renesansa- ( ): Renesansa je nastala u Italiji i raširila se na čitavu Evropu. Umetnost, nauka i literatura doživele su procvat.

17 Perspektiva Renesansni umetnici su došli do ideje da bi mogli koristili matematičke – geometrijske principe i tako su izumeli linearnu – linijsku perspektivu. Linearna ili geometrijska perspectiva omogućila je umetnicima iluziju dubine na ravnoj površini.

18 Perspektiva Najpoznatiji renesansni umetnici su bili:
Michelangelo Leonardo da Vinci Raphael

19 Perspektiva Linearna perspektiva:
Bazirana je na načinu na koji i ljudsko oko vidi svet. Objekti koji su bliže izgledaju veći, dok objekti koji su dalje izgledaju manji. Da bi izrazili iluziju prostora umetnici su kreirali tačku nedogleda (beskonačnosti) na liniji horizonta. Objekti se crtaju koristeći ortogonalne linije, koje vode od njih i skupljaju se u tački nedogleda.na liniji horizonta.

20 Perspektiva Stajalište – tačka gledanja Tačka nedogleda
Osnovni pojmovi linearne perspektive su: Stajalište – tačka gledanja Tačka nedogleda Tačka na horizontu u kojoj se prividno završavaju u prirodi paralelne linije. Može biti jedna ili više tačaka nedogleda. Horizont ili Linija horizonta Linija gde se prividno spajaju nebo i zemlja ili nebo i more

21 Linearna perspektiva Crvena horizontalna linija je linija horizonta.

22 Prave – ortogonalne linije spajaju se u TAČKI NEDOGLEDA
Linearna perspektiva Prave – ortogonalne linije spajaju se u TAČKI NEDOGLEDA

23 Linearna perspektiva sa jednim nedogledom
Umetnici koriste perspektivu sa jednom tačkom nedogleda da bi prikazali objekte koji se licem nalaze ispred njih.

24 Linearna perspektiva ZADATAK: Prikazati trodimenzionalni kvadar
u linearnoj perspektivi sa jednim nedogledom

25 Linearna – jedan nedogled
Najpre se nacrta Linija horizonta - horizontalna linija paralelna sa donjom ivicom slike. Predstavlja nivo – visinu očiju posmatrača. To je linija gde se sreću nebo i zemlja. Položaj linije horizonta zavisi od toga koji deo objekta želimo da vidimo i prikažemo. U ovom slučaju prikazaćemo prednju i gornju stranu.

26 Linearna – jedan nedogled
Obeležimo tačku na sredini linije horizonta. To će biti naša tačka nedogleda. Ona se uvek nalazi na liniji horizonta, ali ne mora biti na njenoj sredini. Približavanjem tački nedogleda objekti postaju sve manji, da bi na kraju i sami nestali u njoj.

27 Linearna – jedan nedogled
Nacrtamo prednju stranu kvadra (kvadrat ili pravougaonik) ispod linije horizonta.

28 Linearna – jedan nedogled
Povucimo prave linije iz uglova kvadrata ili pravougaonika do tačke nedogleda. Ove linije se nazivaju ortogonalne.

29 Linearna – jedan nedogled
Povučemo horizontalnu liniju između dve gornje ortogonalne linije gde smatramo da se naš objekat završava.

30 Linearna – jedan nedogled
Iz krajnje desne tačke na nacrtanoj horizontalnoj liniji spustimo vertikalnu liniju (upravnu – pod pravim uglom na donju ivicu slike) do preseka sa donjom ortogonalnom linijom.

31 Linearna – jedan nedogled
Obrišemo delove ortogonalnih linija od kraja objekta do tačke nedogleda. Dobili smo 3-D objekat - kvadar u perspektivi sa jednim nedogledom

32 Perspektiva u odnosu na položaj objekta
Centralna (središnja) Ptičja Žablja ili pseća

33 Središnja, ptičja i žablja (pseća) perspektiva

34 Linearna perspektiva sa jednim nedogledom - različiti primeri

35 Linearna perspektiva sa dve tačke nedogleda
Linearna perspektiva sa dve tačke nedogleda se koristi kada se objekat nalazi vertikalnom ivicom ispred nas.

36 Linearna perspektiva sa dva nedogleda (objašnjenja ista kao i za jedan nedogled)

37 Dva nedogleda

38 Dva nedogleda

39 Dva nedogleda

40 Dva nedogleda

41 Dva nedogleda

42 Dva nedogleda

43 Dva nedogleda

44 Linearna perspektiva sa 2 tačke nedogleda

45 U savremenom slikarstvu koriste se:
Linearna ili geometrijska perspektiva (sa jednim ili više nedogleda) Atmosferska ili vazdušna perspektiva Koloristička perspektiva Poliperspektiva Prekrivanje Položaj i Veličina objekata ...

46 Linearna perspektiva sa 1 tačkom nedogleda
Sava Šumanović, Šid

47

48

49 Claude Monet, Stanica Sen Lazar

50

51 Linearna perspektiva sa 2 tačke nedogleda

52 Linearna perspektiva sa dva nedogleda

53 Atmosferska (vazdušna) perspektiva
C. Lorrain, Kralj David i tri junaka

54 Koloristička perspektiva
Juan Griss

55 Poliperspektiva Pikaso, Gospođice iz Avinjona

56 Prekrivanje objekata

57 Položaj objekata

58 Veličina objekata

59 Prekrivanje, položaj, veličina objekta
Žorž Sera, Nedeljno popodne

60 Vrste perspektiva (ponavljanje)


Скинути ppt "PROSTOR I PERSPEKTIVA."

Сличне презентације


Реклама од Google