Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Создавање низа на реактивност

Сличне презентације


Презентација на тему: "Создавање низа на реактивност"— Транскрипт презентације:

1 Создавање низа на реактивност
Цели на часот: -Сите ученици знаат за реактивноста на металите -Повеќето ученици ги објаснуваат и начините на екстракција(извлекување) на металите од нивните руди -Само некој од учениците употребуваат табеларен приказ

2 Прва активност Обезбедете опис на резултати, на пример, од лигашки фудбалски натпревари, трки со коњи или трчање. Учениците ги подредуваат учесниците од победникот до оној што е последно место. Објаснете им на учениците дека хемичарите може да изведат сличен процес. Тие ги разгледуваат реакциите меѓу различни хемикалии и ги подредуваат според реактивност Линк за симулација istry/The_Reactivity_Series_of_Metals/index.html

3 Реактивноста на металот е поврзана со:
-неговата распространетост -неговата примена -начинот на екстракција -времето на откривање Видовме дека многу метали реагираа со вода ,кислород и разредени киселини.Затоа многу се сврзани во соединенија присутни во рудите. Мал дел се чисти метали-најдолу во низата на реактивноста

4 Рудите се видови на карпи во кои металите се сврзани со неметалите и треба да се екстрахираат.
Екстракциите најчесто се со хемиски реакции.Колку металот е пореактивен,толку е потешко неговото одделувањеод рудата. Најреактивните метали се одделуваат со електролиза на растоп на некои соединенија од рудите.

5 Втора активност Учениците ги разгледуваат резултатите од претходни активности во рамки на тематската единица за да ги споредат брзините на реакциите на некои метали со кислород. Учениците може да ги користат своите забелешки или да погледнат кратка видео снимка или да искористат симулации за да се потсетат за реакциите што ги проучувале. Тие ги сумираат резултатите во табела. Слично на тоа, учениците ја споредуваат брзината на реакциите на некои метали со вода и со разредени киселини. Потоа ги додаваат резултатите во збирната табела. reactivity_metals/index.html

6

7 Трета активност Учениците го анализираат она што го забележале и предложуваат редослед на реактивност. Тоа може да се надополни со истражување или обезбедени информации за метали што не биле набљудувани. Дадете им ја на учениците точната низа на реактивност на металите. Заклучете дека металите може да се подредат според нивната реактивност врз база на набљудувања на различни хемиски реакции.


Скинути ppt "Создавање низа на реактивност"

Сличне презентације


Реклама од Google