Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ХЕМИЈА УГЉЕНИКОВИХ ЈЕДИЊЕЊА

Сличне презентације


Презентација на тему: "ХЕМИЈА УГЉЕНИКОВИХ ЈЕДИЊЕЊА"— Транскрипт презентације:

1 ХЕМИЈА УГЉЕНИКОВИХ ЈЕДИЊЕЊА
ОРГАНСКА ХЕМИЈА ХЕМИЈА УГЉЕНИКОВИХ ЈЕДИЊЕЊА

2 С у ПСЕ Угљеник се налази у 14( IV-a) групи ПСЕ

3 Органска једињења Зашто се органска једињења изучавају посебно?
Органска једињења Зашто се органска једињења изучавају посебно? Број до сада познатих неорганских једињења је око Број до сада познатих органских једињења је око са тенденцијом раста Набројати нека неорганска једињења угљеника

4 Органска једињења Шта условљава овако велики број органских једињења?
Органска једињења Шта условљава овако велики број органских једињења? Особине угљениковог атома ЧЕТВОРОВАЛЕНТАН Јаке ковалентне везе С-С Везе између С атома могу бити једноструке, двоструке и троструке CH3−CH3 CH2=CH2 CH ≡CH

5 Електронска конфигурација С –атома
1s2 2s22p2 C + 4e-→C4- C →C4++ 4e- Угљеник не може постићи стабилну структуру племенитог гаса ни примањем ни отпуштањем 4e- ПОСЛЕДИЦА – хибридизација и грађење 4 ковалентне везе

6 Шта условљава овако велики број органских једињења?
Повезује се неограничен број С атома Могу се градити отворени и затворени низови- прстенови Отворени низови могу бити равни и рачвасти

7 Како граде једноструке везе? sp3- хибридизација
Мешањем 1 s орбитале и 3p орбитале настају 4 sp3 хибридне орбитале исте енергије под углом од 1090и 28“

8 Једнострука веза Настаје чеоним преклапањем sp3 хибридних орбитала С атома + 4H

9 Тетраедар- једнострука веза

10 Sp2-хибридизација Мешањем 1 s и 2p орбитале настају 3 sp2 хибридне орбитале исте енергије под углом од и остаје једна р орбитала која није учествовала у хибридизавији под углом од 900 на раван хибридних орбитала

11 Двострука веза Састоји се од 1 σ и 1π везе
σ веза настаје преклапање sp3 хибридних орбитала π веза настаје бочним преклапањем нехибридизованих р орбитала

12 Sp-хибридизација Мешањем 1 s и 1p орбитале настају 2 sp хибридне орбитале исте енергије под углом од и остају две р орбитала које нису учествовале у хибридизацији под углом од 900 на раван хибридних орбитала и међусобно

13 Трострука веза Састоји се од 1 σ и 2π везе σ веза две π везе

14 ХВАЛА НА ПАЖЊИ И НАУЧИТЕ
БИЋЕ ПОСТАВЉЕНО НА МОМ БЛОГУ KlaraKakucka.wordpress.com


Скинути ppt "ХЕМИЈА УГЉЕНИКОВИХ ЈЕДИЊЕЊА"

Сличне презентације


Реклама од Google