Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Мотори са спољашњим сагоревањем Мотори са унутрашњим сагоревањем

Сличне презентације


Презентација на тему: "Мотори са спољашњим сагоревањем Мотори са унутрашњим сагоревањем"— Транскрипт презентације:

1 Мотори са спољашњим сагоревањем Мотори са унутрашњим сагоревањем
ТОПЛОТНИ МОТОРИ Мотори са спољашњим сагоревањем Мотори са унутрашњим сагоревањем

2 Мотори са спољашњим сагоревањем
Парна машина ( Џемс Ват 1790.године) Парна турбина ( Де Лавал 1884.године)

3 Парне машине У парном котлу се произоди водена пара
Водена пара поседује велику потенцијалну енергију притиска Потенцијална енергија паре се претвара у механички рад Недостатак је мала искоришћеност енергије водене паре Велики губитак топлотне енергије Све више их замењују парне турбине

4

5 Парне турбине Покрећу генераторе за производњу електричне енергије у термоелектранама и нуклеарним електранама Погон бродова

6 Принцип рад парне турбине
Водена пара велике кинетичке енергије усмерава се бине млазницу Удара у лопатице радног кола турбине окреће радно коло и кинетичка енергија се трансформише у механички рад Турбина и ротор генератора налазе се на истом вратилу те се заједно окрећу Окретањем ротора производи се електрична енергија

7 Парна турбина

8 Мотори с унаутрашњим сагоревањем (СУС мотори)
Мотори с унаутрашњим сагоревањем (СУС мотори) Погонске машине Сагоревање горива у цилиндрима мотора Ослобађа се топлотна енергија која врши механички рад Имају највећу примену у техници, саобраћају, пољоприведи, грађевинарству и тд.

9 Мотори с унутрашњим сагоревањем
Према начину рада и врсти горива Клипне ( ото моторе, дизел моторе) Гасотурбине Млазне и ракетне пропулзоре

10 ОТО мотори Користе бензин или гас као погонско гориво
Користе бензин или гас као погонско гориво Постоје различите конструкције са једним, два, четири или више цилиндара Према броју тактова у једном радном циклусу деле се на двотактне или четворотактне При раду мотора неки делови се мирују непокретни а други се крећу покретни

11 ДЕЛОВИ МОТОРА НЕПОКРЕТНИ Глава цилиндра Блок цилиндра
Доње кућиште мотора (картер) ПОКРЕТНИ Клип с прстеновима (карикама) Клипњача Коленасто вратило(радилица)

12 ПРИНЦИП РАДА ОТО МОТОРА
Заснива се на четири такта и то Усисавање Компресија (сабијање) Експанзија (радни такт) Издувавање

13 ПРИНЦИП РАДА ЧЕТВОРОТАКТНОГ БЕНЗИНСКОГ МОТОРА

14 Принцип рада четворотактног бензинског мотора

15 ДВОТАКТНИ БЕНЗИНСКИ МОТОР
Израђују се са једним или два цилиндра Немају усисне и издувне вентиле Већ канал за улаз горива и канал за издувавање сагорелих гасова И клип специјалног облика Двотактне моторе имају мотоцикли, моторне тестере, моторни чамци итд.

16 Принцип рада двотактних мотора
I такт: усисавање и сабијање,померањем клипа смеша се усисавс, затварају се усисни и издувни отвори, смеша се сабија. II такт:сагоревање и издувавање, при крају сабијања електрична варница пали смешу, која сагорева и шири се до тренутка када клип отвара издувни канал. Истовремено су отворени и усисни и издувни канал, кроз усисни канал улази смеша која потискује сагореле гасове,убрзава њихово избацивање

17 Примена двотактних бензинских мотора

18 ДИЗЕЛ МОТОРИ Разликују се од бензиских по врсти
погонског горива и по начину паљења смеше Немају електричне уређаје за паљење већ само дизне (млазнице) и пумпе за убризгавање горива Смеша се пали услед високог притиска и високе температуре, која се постиже компресијом (сабијањем) вадуха у цилиндру мотора.

19 Принцип рада четворотактног дизел мотора
Принцип рада четворотактног дизел мотора I такт:усисавање чистог ваздуха II такт:при крају такта убризгава се распршено гориво у сабијен врели ваздух. Услед чега долази до самозапаљења смеше III такт:сагоревање горива IV такт:издувавање горива

20 Карактеристике дизел мотора
Масивнији су Имају већу снагу Већи степен корисног деиства Гориво је јефтиније Економичнији су Због својих предности дизел мотори потискују из употребе бензинске моторе Имају широку примену за погон тертни и путничких возила

21 Дизел мотори


Скинути ppt "Мотори са спољашњим сагоревањем Мотори са унутрашњим сагоревањем"

Сличне презентације


Реклама од Google