Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Organizacija preduzeća

Сличне презентације


Презентација на тему: "Organizacija preduzeća"— Транскрипт презентације:

1 Organizacija preduzeća
Vježbe 1 v.ass.Nerman Ljevo, MA

2 Aktivnosti 10 bodova prisustvo 15 bodova seminarski rad
15 bodova I parcijalni test 15 bodova aktivnost (ekvivalent II parcijalnog testa) Završni test (za 45 ili za 65 bodova)

3 15 bodova aktivnost (ekvivalent II parcijalnog testa)
5 bodova – aktivnost na nastavi (učestvovanje u analizi studija slučajeva) 5 bodova – prezentacija 5 bodova – rad (ili prezentacija)

4 Aktivnosti Historijat razvoja organizacije – 20.03.2019.
Prezentacije studenata – Rješavanje slučajeva – Prezentacije studenata – Prezentacija Izabrane teme – /*test*/ /*1. maj*/ Prezentacije studenata – Rješavanje slučajeva – Prezentacija Izabrane teme – Prezentacija radova –

5 Teme za prezentacije studenata
Upravljanje organizacijskim promjenama (organizacijske promjene, otpor promjenama, konflikt, kako riješiti konflikt?) Organizacijsko učenje (koncept cjeloživotnog učenja, seminari i obuke, inovacije u kompaniji)

6 Teme za prezentacije studenata
Timovi i timski rad (kako voditi tim, manipulacija ljudima, razlozi za uspjeh/neuspjeh tima) Poslovni sastanci (kako se pripremiti za poslovni sastanak, kako voditi sastanaka, tehnike pregovaranja)

7 Teme za prezentacije studenata
Organizacijska kultura (organizacijska klima, pravila ponašanja u organizaciji, teambuilding, neformalno druženje...) Komuniciranje u organizaciji (vrste komunikacije, proces komunikacije, fektori koji utječu na komunikaciju)

8 Šta je organizacija? Organizacija je rad, djelo čin...
Organizacija je spajanje određenih djelova u cjelinu Može označavati: Subjekat Strukturu Funkcionisanje

9 Organizacija se može shvatiti kao:
Organizam Birokratska tvorevina Rukovođenje Socijalni sistem Radna cjelina Djelatnost organiziranja Pravni oblik Struktura Funkcija menadžmenta

10 Pojam organizacije Univerzalni pojam – međusobno povezani i sređeni odnosi Institucionalni pojam – pravni oblik organizacije Strukturalni pojam – postupak struktuiranja organizacije Funkcionalni pojam – razrada strukturalnog pojma

11 Organizacija kao naučna disciplina
Ekonomija Političke nauke Psihologija Sociologija Antropolgija Informatika

12 Pojmovi bitni u organizaciji preduzeća
Disciplina Autoritet Podjela rada Pojmovi bitni u organizaciji preduzeća Hjerarhija Centralizacija Naređivanje

13 Organizacijske strukture
Geografska organizacijska struktura Funkcionalna organizacijska struktura Organizacijska struktura prema kupcima Projektna organizacijska struktura Matrična organizacijska struktura Hibridna organizacijska struktura

14 Geografska organizacijska struktura

15 Funkcionalna organizacijska struktura

16 Organizacijska struktura prema kupcima
Organizacija preduzeća prema ključnim kupcima.

17 Projektna organizacijska struktura

18 Matrična organizacijska struktura

19 Hibridna organizaciona struktura
„Hibridna“ organizaciona struktura nastala ukrštanjem funkcionalnih i divizionih sa ciljem eliminacije slabosti i naglašavanjem njihovih prednosti.

20 Hvala na pažnji


Скинути ppt "Organizacija preduzeća"

Сличне презентације


Реклама од Google