Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

7.2 Faza, početna faza i fazna razlika naizmeničnih veličina

Сличне презентације


Презентација на тему: "7.2 Faza, početna faza i fazna razlika naizmeničnih veličina"— Транскрипт презентације:

1 7.2 Faza, početna faza i fazna razlika naizmeničnih veličina

2

3 Za faznu razliku između napona i struje iste frekvencije usvojen je simbol :

4 Primer Odrediti faznu razliku između naizmeničnog napona, početne faze i naizmenične struje, početne faze , frekvencije

5 Primer Izračunaj faznu razliku veličina

6

7 Dve struje jednakih faza

8 Dve struje različitih faza

9 Napon i struja

10 7.3 Sabiranje i oduzimanje prostoperiodičnih veličina

11

12 7.3.2 Sabrati struje i

13 7.4 Predstavljanje naizmeničnih veličina pomoću fazora
Neka se u ravni od određenoj koordinatnim sistemom nalazi vektor čiji je početak u koordinatnom početku i koji sa x-osom zaklapa ugao  (slika).

14 Ako sa označimo dužinu (moduo) vektora , a sa njegovu projekciju na x-osu i njegovu projekciju na y-osu, onda će se obe projekcije menjati sa vremenom po zakonu fazor

15

16

17

18 Predstavi fazorski struju koja se menja po sinusnom zakonu, čija je maksimalna vrednost i ugao .

19 Naizmenična struja je data analitičkim izrazom
Predstaviti je fazorki.

20 Odrediti zbir struja i u fazorskom obliku.

21

22 7.5 Predstavljanje naizmeničnih veličina u kompleksnom obliku
Konjugovano kompleksan broj moduo kompleksnog broja Z.

23 u eksponencijalnom obliku:

24

25

26 7.5.1 Predstavi struju koja se menja po sinusnom zakonu, čija je maksimalna vrednost i ugao u eksponencijalnom i kompleksnom obliku.

27 Predstaviti u eksponencijalnom i kompleksnom obliku naizmeničnu struju koja se menja po sinusnom zakonu ako je amplituda , a fazni ugao i

28 Naizmenična struja je data analitičkim izrazom:
Predstaviti je eksponencijalno i kompleksno.

29

30 7.6 Otpornik u kolu naizmenične struje
Struja i napon u fazi

31

32 Snaga Trenutna snaga je periodična funkcija krožne frekvencije i menja se u granicama od 0 do 2UI

33

34 aktivna snaga U kolu sa čisto omskom otpornošću odrediti izraz za struju ako je napon sinusnog oblika amplitude Um =100V i R=10, =0.

35 i = 10 sin t Na napon priključen je otpor R, kroz koji protiče struja Odrediti otpor R i nacrtati vektorski dijagram napona i struje

36


Скинути ppt "7.2 Faza, početna faza i fazna razlika naizmeničnih veličina"

Сличне презентације


Реклама од Google