Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Извори и форми на електрична енергија

Сличне презентације


Презентација на тему: "Извори и форми на електрична енергија"— Транскрипт презентације:

1 Извори и форми на електрична енергија

2 1. Од каде добиваме ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА. 2
1. Од каде добиваме ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА? 2. Кои се извори на електрична енергија?Од каде Битола добива електрична енергија?

3 А,што се извори на електрична енергија?
Извори на електрична енергија може да бидат различни уреди кои некој друг вид енергија(хемиска,механичка,соларна) ја претвора во електрична

4 Електрани(термо,хидро,нуклеарни)се исто извори на електрична енергија, кои користат горива кои со горење даваат топлинска енергија која пак се искористува со претворање во механичка енергија ,па во електрична.Постојат и други извори на ел енергија.

5 ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ НА ФОСИЛНИ ГОРИВА
-ЈАГЛЕН,НАФТА И ГАС

6 НУКЛЕАРНИ ЕЛЕКТРАНИ

7 ХИДРОЕЛЕКТРАНИ

8 ГЕОТЕРМАЛНИ ЕЛЕКТРАНИ
СОЛАРНИ ЕЛЕКТРАНИ ВЕТРНИ ЕЛЕКТРАНИ

9 Дали автомобилите имаат извор на електрична енергија
Дали наведените предмети имаат извор на електрична енергија?Кој е нивниот извор?

10 ДАЛИ СИТЕ АПАРАТИ СЕ НАПОЈУВААТ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРЕКУ ЖИЦА?
Акумулатори се извори на електрична енергија ,кои хемиската енергија во нив ја претвораат во електрична.Тие се полнат ,односно се приклучуваат на еднонасочна струја и таа електрична енергија се складира во хемиска. Батериите се исто така извори на електрична енергија,со тоа што хемиската енергија која е сочувана во нив ја претвараат во електрична

11 За што се ја користиме електричната енергија
За што се ја користиме електричната енергија? Во кои видови енергија ја претвораме електричната енергија?

12 ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

13 СВЕТЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

14 ЗВУЧНА ЕНЕРГИЈА

15 МЕХАНИЧКА ЕНЕРГИЈА

16 Но,што е електрична енергија
Електричната енергија е резултат на работата на електричната струја А што е пак електрична струја? Зада дадеме одговор на ова прашање прво ке се запознаеме со едно својство на материјата што се нарекува ЕЛЕКТРИЧЕН ПОЛНЕЖ.

17 ЕЛЕКТРИЧНИОТ ПОЛНЕЖ МОЖЕ ДА БИДЕ -ПОЗИТИВЕН НЕГАТИВЕН
ЕЛЕКТРИЧНИОТ ПОЛНЕЖ МОЖЕ ДА БИДЕ ПОЗИТИВЕН НЕГАТИВЕН

18 Историја за името електрицитет
Уште старите Грци забележаледека килибарот(фосилна смола),кога ќе се протриела станувала способна да привлече лесни тела као струганици од дрво,перја и сл. Грчкото име за смола е електрон останало како име за чудесната способност да некои тела кога ќе се протријат (наелектризираат)да привлекуваат други тела.

19 Што значи едно тело да се наелектризира?
Кога телото ќе биде протриено доаѓа до премин на нагативни полнежи во телото кое е протриено.Негативните полнежи се бележат со минус.Така велиме дека телото е негативно наелектризирано . Бидејќи спротивните полнежи се привлекуваат ,а истоимените се одбиваат,кога тоа тело би се доближило до друго тело наелектризирано со истоимен полнеж тие би се одбивале,но кога негативно наелектризирано тело би се доближило до тело кое не е негативно наелектризирано тоа се прилепува кон него затоа што во него има позитивен полнеж

20 Конкретни примери за наелектризирање
Ако балон протриеме од коса тој се наелектризира негативно.Ако тој балон го допреме до ѕид тој ќе се прилепи за него затоа што во него има позитивни полнежи. Ако чешел протриеме од коса и го приближиме до ситно искината хартија хартијата која има позитивни полнежи ќе се прилепи за чешелот Ако балон го протриеме од тепих тој ќе се наелектризира негативно и ако го приближиме до тенок млаз на вода ,млазот од вода ќе се приближува до балонот. Во сите наведени примери се забележува привлекување на спротивно наелектризирани тела.

21 Но полнежите имаат својство да се движат ако наидат на тело кое е направено од материјал кој има својство да го спроведува. Пример.Ако ги протриваме нозете од тепихот влечкајќи ги нашето тело ќе се наелектризира негативно.Ако веднаш потоа се фатиме за метална квака ќе осетиме мало пецкање кое се должи на брзото движење на негативните полнежи кон металот (кваката).Тоа такво движење на негативните полнежи се нарекува ЕЛЕКТРИЧНО ПРАЗНЕЊЕ. Но ако не се доприме до кваката туку до дрвото од вратата нема да го почувствуваме тоа електрично празнење затоа што дрвото не е материја која добро го спроведува електричниот полнеж Всушност при минувањето на негативните полнежи кон кваката се ослободува мала енергија ЕЛЕКТРИЧНО ПРАЗНЕЊЕ,која се ослободува како резултат на спојувањето на негативните и позитивните полнежи Во наведениот пример станува збор за мало електрично празнење. Ако во горенаведениот пример станува збор за мало електрично празнење ,тогаш кој би бил примерот за големо електрично празнење?

22

23 Громот е големо електрично празнење меѓу облакот и земјата ,меѓу два облаци или во самиот облак.Притоа ваквото големо електрично празнење е проследено со голема светлина -искра

24

25 Зошто кога ќе ја фатиме металната квака го чувствуваме електричното празнење ,а не се случува истото кога ќе ја фатиме вратата за дрвениот дел? Да се потсетиме. Низ кои материјали протекува електрична струја?

26 Материи кои добро го спроведуваат електрицитетот ИЗОЛАТОРИ
СПРОВОДНИЦИ(МЕТАЛИ) Материи кои добро го спроведуваат електрицитетот ИЗОЛАТОРИ Материи низ кои не протекува електрицитетот БАКАР ПЛАСТИКА ЗЛАТО ГУМА СРЕБРО ДРВО ЖЕЛЕЗО СТИРОПОР

27 ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА Непрекинат проток на електрични полнежи низ затворен круг од спроводници-жици. Додека електрицитетот се неподвижни полнежи ,ел.струја е поток на ел.полнежи

28 Заштита при гром


Скинути ppt "Извори и форми на електрична енергија"

Сличне презентације


Реклама од Google