Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

IPA Komponenta IV. Razvoj ljudskih potencijala Završna konferencija projekta Radne sposobnosti - izvor znanja Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika.

Сличне презентације


Презентација на тему: "IPA Komponenta IV. Razvoj ljudskih potencijala Završna konferencija projekta Radne sposobnosti - izvor znanja Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika."— Транскрипт презентације:

1 IPA Komponenta IV. Razvoj ljudskih potencijala Završna konferencija projekta Radne sposobnosti - izvor znanja Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika vijećnica Brodsko-posavske županije Martina Vitić, stručna savjetnica za provođenje projekata Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Slavonski Brod i ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije i Upravljačkog tijela programa.

2 IPA Komponenta IV. Razvoj ljudskih potencijala
Projekt je odabran u sklopu IPA IV komponente Razvoj ljudskih potencijala koju financira Europska unija Natječaj “Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3” Jedan je od 26 odabranih projekata Ugovor o sufinanciranju potpisan 26. siječnja 2011. godine

3 Radne sposobnosti-izvor znanja
Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Slavonski Brod Partneri na projektu: Brodsko-posavska županija Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Slavonski Brod

4 Radne sposobnosti-izvor znanja
Opći cilj ovog projekta je pridonijeti smanjenju nezaposlenosti i smanjenju opasnosti od nove nezaposlenosti kako na području Brodsko-posavske županije tako i na području Republike Hrvatske. Specifični cilj je odgovoriti na potrebe lokalnog tržišta rada za kvalificiranom radnom snagom u strojarstvu i graditeljstvu kroz učinkovito partnerstvo između ključnih dionika na tržištu rada Brodsko-posavske županije. Trajanje projekta:12 mjeseci od 27. siječnja do 26. siječnja godine Ukupan iznos proračuna: ,00 kn Doprinos aplikanta: ,00 kn Doprinos partnera: ,00 kn

5 Radne sposobnosti-izvor znanja
Ciljana skupina: institucije koje se bave kreiranjem i provedbom aktivnosti razvoja ljudskih potencijala u Brodsko-posavskoj županiji, obrazovni sustav na koji je utjecalo Partnerstvo za razvoj ljudskih potencijala kako bi se prilagodio potrebama tržišta rada poslodavci čije je interese u Partnerstvu zastupala Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Slavonski Brod te Hrvatska obrtnička komora – obrtnička komora Brodsko-posavske županije HZZ Područna služba Slavonski Brod kao član Partnerstva unaprijedio je svoju ulogu posrednika na tržištu rada,

6 Radne sposobnosti-izvor znanja
Ciljana skupina: poslodavci koji imaju potrebu za unaprjeđenjem znanja svojih zaposlenika – poslodavci čiji su zaposlenici (15 osoba) kroz ovaj projekt prošli program usavršavanja za zanimanja industrijski poslovođa u strojarstvu i građevinski poslovođa, nezaposlene osobe (15) – osobe koje su kroz ovaj projekt prošle program usavršavanja za zanimanja industrijski poslovođa u strojarstvu i građevinski poslovođa, 14 članova Partnerstva koji će se osposobiti za  PCM (Project Management Cycle) te monitoring i evaluaciju EU projekata.

7 Radne sposobnosti-izvor znanja
Krajnji korisnici: sve zaposlene i nezaposlene osobe, njihove obitelji kao i cjelokupna zajednica na lokalnom i regionalnom području koje će imati  koristi od rezultata ovog projekta – nastanka Partnerstva za razvoj ljudskih potencijala, nastanka novih projekata, certificiranog programa usavršavanja industrijski poslovođa u strojarstvu i građevinski poslovođa

8 Radne sposobnosti-izvor znanja
Rezultati projekta: unaprijeđen mehanizam multi-institucionalne suradnje između ključnih dionika na tržištu rada Partnerstvo za razvoj ljudskih potencijala donijelo Odluku o financiranju programa usavršavanja nezaposlene i zaposlene osobe osposobljene za poslove nižeg menadžmenta - Industrijski poslovođa u strojarstvu (16) - Građevinski poslovođa (14)

9 Radne sposobnosti-izvor znanja
PARTNERSTVO ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA: Ključni dionici s područja Brodsko-posavske županije Poslodavci (13) Predstavnici poslodavaca (HGK, HOK) Obrazovne institucije Predstavnici regionalne/lokalne uprave/samouprave Razvojne agencije Predstavnici javne vlasti Nevladine organizacije

10 Radne sposobnosti-izvor znanja
Ciljevi Partnerstva za razvoj ljudskih potencijala Uspostava učinkovitog mehanizma suradnje Donošenje Sporazuma o Partnerstvu Donošenje Godišnjeg akcijskog plana Partnerstva Edukacija za 15 nezaposlenih i 15 zaposlenih osoba za poslove nižeg menadžmenta Uspostava funkcionalne Radne skupine Partnerstva

11 Radne sposobnosti-izvor znanja
Rezultati: Uspostava među-institucionalne suradnje Potpisan sporazum među ključnim dionicima Nezaposlene i zaposlene osobe prošle program usavršavanja za industrijskog poslovođu u strojarstvu i građevinskog poslovođu Članovi Radne skupine partnerstva educirani za PCM Studijsko putovanje za članove Radne skupine Partnerstva u Austriju s ciljem upoznavanja s primjerima prakse u EU

12 Radne sposobnosti-izvor znanja
Održivost: Radna skupina Partnerstva za razvoj ljudskih potencijala nastavlja djelovati kao radna skupina u okviru Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Educirani članovi radne skupine Partnerstva za PCM aktivno sudjeluju u prijavi projekata (razvijene 2 projektne ideje) Program usavršavanja nastavlja se kroz Mjere aktivne politike zapošljavanja (10 nezaposlenih)-NAPZ + 5 zaposlenih osoba (Brodsko-posavska županija)

13 Radne sposobnosti-izvor znanja
Kontakti: Pročelnik: Marko Neretljak Odjel za provođenje projekata: Martina Vitić tel: 035/

14 Pitanja?

15 Hvala na pažnji!


Скинути ppt "IPA Komponenta IV. Razvoj ljudskih potencijala Završna konferencija projekta Radne sposobnosti - izvor znanja Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika."

Сличне презентације


Реклама од Google