Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Parlamentarna skupština BiH doc.dr.Lejla Balić

Сличне презентације


Презентација на тему: "Parlamentarna skupština BiH doc.dr.Lejla Balić"— Транскрипт презентације:

1 Parlamentarna skupština BiH doc.dr.Lejla Balić
Ustavno pravo II Parlamentarna skupština BiH doc.dr.Lejla Balić

2 Parlamentarna skupština BiH Dom naroda i Predstavnički dom
Dom naroda – struktura i način izbora 15 delegata – iz FBiH 5 Bošnjaka i 5 Hrvata, iz RS 5 Srba - Bošnjačke, odnosno hrvatske delegate biraju bošnjački, odnosno hrvatski delegati u Domu naroda Parlamenta FBiH - Delegate iz RS bira Narodna skupština - izbor delegata provode se odmah po sazivanju Doma naroda FBiH i NSRS, najkasnije od dana ovjere izbora u skladu - Dom naroda mora biti sazvan u roku od 30 dana nkon izbora delegata.

3 Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
42 zastupnika (28 FBIH +14RS)čiji mandat traje četiri godine 1. od 28 iz Federacije Bosne i Hercegovine a) 21 zastupnika neposredno biraju građani b) 7 su kompenzacijski mandati 2. od 14 iz Republike Srpske 9 neposredno biraju birači 5 su kompenzacijski mandati

4 Parlamentarna skupština BiH – zakonodavna funkcija
- Sve zakonodavne odluke moraju odobriti oba doma - Odluke u oba doma donose se većinom onih koji su prisutni i koji glasaju ALI Tzv. entitetsko glasanje “većina treba uključiti najmanje jednu trećinu glasova delegata ili članova sa teritorije svakog entiteta” DILEMA: onih koji glasaju ili izabranih? Predsjedavajući i njegovi zamjenici radeći kao komisija nastoje u roku tri dana postići saglasnost 2. Odluka će se donijeti većinom glasova onih koji su prisutni i koji glasaju “pod uslovom da glasovi protiv odluke ne uključuju dvije trećine, ili više, delegata ili članova izabranih iz svakog entiteta”

5 Parlamentarna skupština BiH – zakonodavna funkcija
Vitalni nacionalni interes – definicija ? Pravo kluba naroda u Domu naroda 1. Kada klub naroda u Domu naroda predloženu odluku Parlamentarne skupštine proglasiti destruktivnom po vitalni interes vlastitog naroda, odluka može biti usovjena samo ako za nju glasa većina delegata iz svakog naroda koji su prisutni i koji glasaju 2.Kada jedan kluba naroda proglasi da je ugrožen vitalni nacionalni interes, drugi klub naroda može većinom glasova staviti prigovor 3. Predsjedavajući Doma naroda odmah saziva Zajedničku komisiju (tri delegata – tri naroda) radi razrješenja spornog pitanja

6 Parlamentarna skupština BiH – zakonodavna funkcija
4. Ukoliko Komisija u roku 5 dana ne uspije riješiti problem i usaglasiti interese, predmet se upućuje Ustavnom sudu BIH 5. Ustavni sud po hitnom postupku preispituje proceduralnu ispravnost slučaja. 6. Ustavni sud nakon što utvrdi (ne)ispravnost procedure (izjava o ugroženosti bitalnog nacionalnog interesa, prigovor i sazivanje Komisije) analizira meritum smaog predmeta – da li odluka koja je predmet zahtjeva tiče vitalnog nacionalnog interesa, te da li li je destruktivna po vitalni nacionalni interes 7. Sud je kroz svoje odluke naznačio da se prilikom ocjene vodi:” vrijednostima i principima koji su suštinski važni za slobodno i demokratsko društvo” pri čemu se u isto vrijeme ne smije “ugroziti implementacija teorije državne funkcionalnosti”, te se oslanja na definicije nacionalnog interesa iz entitetskih ustava tj. jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka, obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture tradicije i kulturno nasljeđe

7 Predstavnički dom BiH – nadzorna funkcija
Poslanička pitanja Poslanici mogu postavljati usmena i pismena pitanja predsjedavajućem i članovima Vijeća ministara BiH ili drugim subjektima iz njihove nadležnosti, posebno o stanju u pojedinim oblastima društvenog života i provođenju zakona i drugih akata Parlamentarne skupštine BiH, odnosno o radu ministarstava i drugih organa državne uprave. Poslanička pitanja u pisanoj formi mogu se postavljati i Uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Poslanici mogu usmeno postavljati pitanja Vijeću ministara BiH, odnosno pojedinom članu Vijeća ministara BiH, na početku svake prve sjednice Doma u mjesecu, prije rasprave o dnevnom redu, uz direktan TV prijenos. Poslanici u pisanoj formi najavljuju postavljanje usmenih poslaničkih pitanja najkasnije 24 sata prije početka sjednice Doma.

8 Predstavnički dom BiH – nadzorna funkcija
Poslanici u pisanoj formi najavljuju postavljanje usmenih poslaničkih pitanja najkasnije 24 sata prije početka sjednice Doma. Najava pitanja dostavlja se predsjedavajućem Vijeća ministara BiH i onom članu Vijeća ministara BiH kojem je pitanje upućeno, a obavezno sadrži ime i prezime poslanika koji želi usmeno postaviti poslaničko pitanje, naznaku kome se pitanje postavlja te naznaku oblasti na koju se pitanje odnosi. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dužan je osigurati prisustvo najmanje polovine članova Vijeća ministara BiH na sjednici Doma u vrijeme određeno za usmeno postavljanje poslaničkih pitanja. Član Vijeća ministara BiH kojem je pitanje upućeno dužan je odgovoriti na pitanje na istoj sjednici na kojoj je ono i postavljeno ili navesti razloge zbog kojih na njega ne može odgovoriti. U tom slučaju, dužan je usmeno odgovoriti na postavljeno pitanje na prvoj narednoj sjednici Doma u vrijeme određeno za postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi.

9 Predstavnički dom BiH – nadzorna funkcija /Interpelacija
Interpelacija je pitanje kojim se na sjednici Doma otvara rasprava o radu Vijeća ministara BiH u cjelini ili o pojedinim odlukama Vijeća ministara BiH ili određenih ministarstava, te provođenju utvrđene politike i zakona. Interpelacija se može podnijeti i kada poslanik nije zadovoljan ni naknadnim, dopunskim, pisanim odgovorom Vijeća ministara BiH na postavljeno pitanje, a pitanje i odgovor ukazuju da postoje posebno opravdani razlozi da se o njima otvori rasprava u Domu. Interpelaciju može podnijeti osam poslanika predsjedavajućem Doma u pisanoj formi. U njoj mora biti jasno postavljeno i obrazloženo pitanje koje treba razmatrati. Kolegij Doma razmatra interpelaciju i dostavlja je onome na koga je naslovljena, te se uvrštava u dnevni red sjednice Doma u roku od 30 dana od dana njenog upućivanja

10 Predstavnički dom BiH – nadzorna funkcija /Interpelacija
Predstavnik interpelanata dobiva riječ u trajanju do 30 minuta za objašnjenje interpelacije, a onda u istom trajanju onaj kome je interpelacija upućena. Nakon toga slijedi rasprava u koju se mogu uključiti svi članovi Doma Podnosioci interpelacije mogu povući interpelaciju do zaključenja rasprave Nakon rasprave, Dom zauzima stav o pitanju koje je pokrenuto interpelacijom i predloženim zaključcima, utvrđuje mjere za rješavanje problema i, po potrebi, utvrđuje odgovornost za nastalo stanje.

11 Predstavnički dom BiH – nadzorna funkcija
Članovi Vijeća ministara BiH,po potrebi, dolaze na sjednicu odnosne komisije radi informiranja Komisija može zahtijevati da članovi Vijeća ministara BiH, prije sjednice, podnesu izvještaj u pisanoj formi Nakon rasprave ili na svojoj sljedećoj sjednici komisija može usvojiti rezoluciju u kojoj iznosi svoj stav ili smjernice u vezi s odgovarajućom politikom ministarstva. Komisija može pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti pozvanog člana Vijeća ministara BiH ako: a) ne odgovori na poziv komisije; b) komisiji ne podnese potrebne informacije; c) podnese nepotpune ili netačne informacije. Vijeće ministara BiH podnosi Domu izvještaj o radu najmanje jednom godišnje. Dom razmatra izvještaj o radu Vijeća ministara BiH u roku od 30 dana od njegovog podnošenja. Nakon rasprave, Dom može rezolucijom iskazati svoj politički stav o podnesenom izvještaju.

12 Glasanje o nepovjerenju i potrebi rekonstrukcije Vijeća ministara BiH
Najmanje osam poslanika u Domu mogu inicirati prijedlog za glasanje o nepovjerenju ili o potrebi rekonstrukcije Vijeća ministara BiH. Predsjedništvo BiH može predložiti smjenu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Prijedlozi se dostavlja predsjedavajućem Doma u pisanoj formi, potpisani i s obrazloženjem. Predsjedavajući Doma odmah dostavlja ovaj prijedlog Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara BiH, poslanicima i Domu naroda. Prijedlog za glasanje o nepovjerenju ili rekonstrukciji Vijeća ministara BiH obavezno se uvrštava u dnevni red sjednice Doma nakon 20 dana, a najkasnije 30 dana od dana dostavljanja Vijeću ministara BiH.

13 Glasanje o nepovjerenju i potrebi rekonstrukcije Vijeća ministara BiH
Prije početka sjednice o izglasavanju nepovjerenja ili rekonstrukciji, Vijeće ministara BiH/ministri može podnijeti Domu izvještaj u pisanoj formi sa svojim mišljenjem i stavovima. Izvještaj se dostavlja poslanicima najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice. Predlagač ima pravo i dužnost na sjednici Doma obrazložiti prijedlog za izglasavanje nepovjerenja ili rekonstrukciju Vijeća ministara BiH. Vijeće ministara BiH ima pravo odgovoriti i iznijeti svoj stav, nakon čega se otvara rasprava. Nakon rasprave, prijedlog o nepovjerenju ili rekonstrukciji Vijeća ministara BiH stavlja se na glasanje.

14 Izborna funkcija Zastupničkog doma Parlamenatrne skupštine BiH
Potvrđivanje imenovanja predsjedavajućeg Vijeća ministara Predsjedništvo BiH, za lice imenovano na dužnost predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, obavezno je u Komisiji za pripremu izbora Vijeća ministara BiH dostaviti prijedlog kandidata i dokaze da ispunjava zakonom utvrđene uslove Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH svoju preporuku dostavlja Kolegiju Doma, Kad primi preporuku Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH, Kolegij Doma odmah saziva sjednicu Doma Nakon što predsjedavajući Doma na sjednici pročita odluku o imenovanju predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, daje imenovanom riječ da obrazloži svoj program o kojem će se voditi rasprava Nakon rasprave, glasa se o potvrđivanju imenovanja


Скинути ppt "Parlamentarna skupština BiH doc.dr.Lejla Balić"

Сличне презентације


Реклама од Google