Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Umetanje i oblikovanje raznih objekata

Сличне презентације


Презентација на тему: "Umetanje i oblikovanje raznih objekata"— Транскрипт презентације:

1 Umetanje i oblikovanje raznih objekata
Ms Word 2010 Umetanje i oblikovanje raznih objekata (Oblici, Snimka zaslona, Tekstni okvir, WordArt, grafikon, SmartArt grafika)

2 Crtanje U dokument se mogu umetati, a potom oblikovati razni crtežni oblici ili grupe crtežnih oblika. Sanda, 2019.

3 crtaće platno Prije dodavanja crtežnih oblika treba umetnuti crtaće platno zbog jednostavnijeg razmještaja i promjene veličine grupe oblika. 1 2 3 Sanda, 2019.

4 Razni oblici Odabire se željena skupina oblika, a potom određeni oblik. Crta se uz pritisnutu lijevu tipku miša. Sanda, 2019.

5 Uređivanje Nacrtanom obliku može se mijenjati veličina, položaj, nagib, te ostale postavke oblikovanja. Prethodno ga treba označiti. Izgled pokazivača pri promjeni položaja oblika. Oznaka zakretanja. Oznaka za promjenu veličine. Sanda, 2019.

6 Vježba 59. Otvoriti datoteku Treci iz mape Za Word.
Na kraj dokumenta umetnuti prijelom stranice. Na početku treće stranice umetnuti crtaće platno. Nacrtati strelicu proizvoljne duljine i nagiba. Isprobati mogućnosti promjene položaja, veličine i nagiba. Kopirati strelicu 4 puta (ukupno ih je 5). Sanda, 2019.

7 Alati za crtanje Oblikovanje nacrtanih oblika omogućavaju alati kartice Alati za crtanje – Oblikovanje. Sanda, 2019.

8 Alati za crtanje – kontura oblika
Moguće je mijenjati boju, širinu i izgled crte, izgled završetka crte i sl. Sanda, 2019.

9 Alati za crtanje – kontura oblika
Do ovih alata moguće je doći i birajući oznaku dijaloškog okvira grupe Stilovi oblika ili bilo koju od naredaba Više… Sanda, 2019.

10 Vježba 60. Datoteka Treci, treća stranica.
Nacrtanim strelicama mijenjati: širinu, boju, vrstu crte, način početka i završetka strelice. Sanda, 2019.

11 Dvo i trodimenzionalni Oblici
Dvo i trodimenzionalnim oblicima je uz ostale promjene moguće podesiti i izgled oblika te im obojiti površinu ploha. Oznaka za promjenu izgleda oblika. Sanda, 2019.

12 Vježba 61. Datoteka Treci. Na kraj dokumenta umetnuti prijelom stranice. Na početku četvrte stranice umetnuti crtaće platno. Nacrtati 5 različitih dvodimenzionalnih oblika. Korištenjem oznake za promjenu izgleda mijenjati izgled umetnutih oblika. Sanda, 2019.

13 Alati za crtanje – ispuna oblika
Površinu ploha oblika moguće je ispuniti bojom na niz načina. Sanda, 2019.

14 ispuna oblika – više boja ispune
Sanda, 2019.

15 ispuna oblika – Prijelaz
Sanda, 2019.

16 ispuna oblika – tekstura; uzorak; slika
Sanda, 2019.

17 Vježba 62. Datoteka Treci. Oblicima s četvrte stranice ispuniti površine ploha bojom birajući različite mogućnosti. Mijenjati im i boje i izgled kontura. Sanda, 2019.

18 Kvadrati, krugovi Da bi se alatom za crtanje pravokutnika ili elipse nacrtali kvadrat ili krug, potrebno je za vrijeme crtanja držati pritisnutu tipku [SHIFT]. Sanda, 2019.

19 Stilovi oblika Umjesto pojedinačnog zadavanja postavki obliku, na oblik se može primijeniti unaprijed definirani stil (kombinacija oblikovanja). Sanda, 2019.

20 Crtaće platno – ispuna bojom
Crtaće je platno moguće proizvoljno obojiti. Potrebno ga je označiti, pokrenuti kontekstualni izbornik (desni klik), odabrati naredbu Oblikuj područje za crtanje, pa birati način ispune boje. Sanda, 2019.

21 Vježba 63. Datoteka Treci. Na kraj dokumenta umetnuti prijelom stranice. Kopirati crtaće platno s oblicima sa četvrte stranice na petu. Na objektima isprobati ponuđene oblike stilova. Crtaće platno ispuniti bojom. Sanda, 2019.

22 Alati za crtanje – dodaj tekst
Na umetnuti oblik može se dodati tekst. Oblik je potrebno označiti, pokrenuti kontekstualni izbornik (desni klik), odabrati naredbu Dodaj tekst, pa unijeti tekst. Sanda, 2019.

23 Vježba 64. Datoteka Treci. Na oblike sa stranice 5 dodati tekst po vlastitom nahođenju. Sanda, 2019.

24 Vježba 65. Datoteka Treci. Na kraj dokumenta umetnuti prijelom stranice. Umetnuti crtaće platno na tako stvorenu šestu stranicu. Nacrtati oblik kao što pokazuje primjer. Na oblik dodati zadani tekst. Sanda, 2019.

25 Crtež oblikovati prema naputku:
Konture: boja, debljina Ispuna: ispuna s prijelazom; unaprijed postavljene boje; podešeni prekidi prijelaza; vrsta: put Tekst: boja, font, veličina Crtaće platno: ispuna s prijelazom, vrsta: linearno, smjer: 270° Sanda, 2019.

26 Crtanje - Efekti Na nacrtane oblike moguće je postaviti razne efekte.
Moguće ih je odabrati iz ponude alata Efekti oblika ili pokretanjem dijaloškog okvira grupe Stilovi oblika. Sanda, 2019.

27 Efekti - uklanjanje Jednom postavljen efekt, zajedno sa dodatnim oblikovanjima uklanja se odabirom naredbe Bez (naziv efekta). Sanda, 2019.

28 Efekti - 3d rotacija Da bi se obliku dodao 3D efekt prvo treba odabrati način i smjer rotacije. Sanda, 2019.

29 Poništava postavke 3D efekta!
Efekti - 3d oblik Boja i dubina 3D efekta Potom, valja zadati dubinu i ostale postavke 3D efekta. Izgled kontura Poništava postavke 3D efekta! Sanda, 2019.

30 Efekti - 3d oblik Način osvjetljenja površine oblika.
Izgled vrha i dna oblika Materijal od kojeg je načinjena površina oblika. Sanda, 2019.

31 Vježba 66a. Otvoriti datoteku 13_tekst iz mape Za Word.
Oblikovati Oblik1 na sljedeći način: 3D rotacija: Paralelno: Izometrijski prema vrhu gore. 3D oblik: Dubina: 80 t., Dubina: Boja: svjetlo maslinasta (40%), Kontura: tamnomaslinasta (50%); 0,5 t. Kosina: Vrh: Nagib; širina:20 t.; visina:15 t. Površina: Svjetlina: Ravnoteža. Sanda, 2019.

32 Vježba 66b. Oblikovati Oblik 2 na sljedeći način: 3D rotacija:
Perspektiva: Perspektiva s lijevim kontrastom. 3D oblik: Dubina: 100 t., Kontura: zlatna; 3 t., Kosina: Vrh: Tratina; širina:10 t.; visina:20 t. Površina: Materijal: Prozračni prah, Površina: Svjetlina: Toplo:Zalazak sunca. Sanda, 2019.

33 Vježba 66c. Oblikovati Oblik 3 na sljedeći način: 3D rotacija:
Nakrivljeno: Nakrivljeno na vrhu lijevo. 3D oblik: Dubina: 50 t., Dubina: Boja: ljubičasta (60%), Kontura: ljubičasta (25%); 1 t., Kosina: Dno: Dobra kosina; širina:0; visina:50, Kosina: Vrh: Dobra kosina; širina:25; visina:50, Površina: Materijal: Metalno. Sanda, 2019.

34 Vježba 66d. Oblikovati Oblik 4 na sljedeći način: 3D rotacija:
Paralelno: Izvan osi 2 lijevo. 3D oblik: Dubina: 40 t., Dubina: Boja: tamnocrvena, Kosina: Vrh: Opušten umetak; širina:20 t.; visina:10 t., Površina: Materijal: Plastično. Površina: Svjetlina: Izlazak sunca. Sanda, 2019.

35 Vježba 66e. Oblikovati Oblik 5 na sljedeći način: 3D rotacija:
Perspektiva s desnim kontrastom. 3D oblik: Dubina: 100 t., Kontura: 3 t., Površina: Materijal: Žičani okvir. Oblikovati Oblik 6 na sljedeći način: Ukloniti sva oblikovanja. Sanda, 2019.

36 Sanda, 2019.

37 Efekti - Sjena Da bi se obliku dodala sjena prvo treba odabrati izgled i smjer sjene. Sjeni je potom moguće podesiti boju, kut, udaljenost, veličinu, zamagljenost. Sanda, 2019.

38 Vježba 67a. Otvoriti datoteku 13_tekst, stranica 2.
Oblikovati Oblik1 na sljedeći način: Sjena: Izvana: Poravnanje dijagonalno s vrhom lijevo; Veličina: 150% Boja: maslinasta (25%); Prozirnost: 25% Zamagljenost: 20 t; mijenjati kut. Sanda, 2019.

39 Vježba 67b. Oblikovati Oblik 2 i Oblik 3 na sljedeći način: Sjena:
Perspektiva dijagonalno gore lijevo; Boja: ljubičasta (25%); Prozirnost: 10% Udaljenost: 30 t.; Zamagljenost: 1 t. Unutra centrirano, Prozirnost: 30% Zamagljenost: 62 t.; Udaljenost: 38 t. Sanda, 2019.

40 Efekti - odraz Da bi se obliku dodao odraz prvo treba odabrati izgled odraza. Odrazu je potom moguće podesiti prozirnost, udaljenost, veličinu, zamagljenost. Sanda, 2019.

41 Vježba 68. Otvoriti datoteku 13_tekst , stranica 3.
Oblikovati Oblik na sljedeći način: Odraz: Puni odraz pomak od 4 točke, Prozirnost: 20%, Veličina: 100%, Udaljenost: 25 t., Zamagljenost: 10 t. Sanda, 2019.

42 Efekti – sjaj i meki rubovi
Obliku se mogu dodati sjaj i meki rubovi koje je kasnije moguće proizvoljno oblikovati. Sanda, 2019.

43 Vježba 69. Otvoriti datoteku 13_tekst , stranica 4.
Oblikovati Oblik 1 i Oblik 2 na sljedeći način: Sjaj: Ljubičasta, sjaj od 11 točaka, boja isticanja 4 Veličina: 30 t., Prozirnost: 40%. Meki rubovi: Meki rubovi, 5t mijenjati veličinu pa pratiti posljedice. Sanda, 2019.

44 Razmještaj objekata Crtež može biti načinjen od objekata koji se međusobno preklapaju (usporedivi su s likovima izrezanim iz papira). Stoga je objektima moguće promijeniti poredak. Pomiču se za jednu razinu ispred/iza ili u prednji/stražnji plan. Sanda, 2019.

45 Vježba 70. Otvoriti datoteku 14_tekst iz mape Za Word.
Podesiti razmještaj objekata da bude što sličniji primjeru. Vježba 70. Sanda, 2019.

46 Grupiranje objekata Ako više objekata treba premještati, kopirati ili na bilo koji drugi načina uređivati kao cjelinu, potrebno ih je grupirati. Grupirani se objekti ponašaju kao jedinstven objekt, ali svaki od njih zadržava svoje značajke. Sanda, 2019.

47 Grupiranje objekata Da bi se crtežni objekti grupirali, treba ih označiti (koristiti tipku [CTRL]), a potom pozvati naredbu Grupiraj. 2 1 Jednom grupirane objekte moguće je: razgrupirati, pregrupirati. Sanda, 2019.

48 Vježba 71A. Otvoriti datoteku 15_tekst.
Podesiti da razmještaj objekata bude što sličniji primjeru, a potom objekte grupirati. Vježba 71A. Sanda, 2019.

49 Vježba 71b. Datoteka 15_tekst.
Na kraj dokumenta umetnuti prijelom stranice. Kopirati grupu objekata sa stranice 1 na stranicu 2. U grupi na stranici 1 podesiti visinu liku s trubom na 9 cm. Sanda, 2019.

50 Vježba 71c. Na stranici 1, podesiti dimenzije za cijelu grupu: visina: 10cm, širina: 14cm (koristit oznake na slici). Sanda, 2019.

51 Vježba 71D. Na stranici 2. ukloniti Štrumpfetu, pa likove razmjestiti kako pokazuje slika, te ih grupirati u dvije grupe. Promjene načinjene na dokumentima Treci, 13_tekst, 14_tekst i 15_tekst spremiti, pa dokumente zatvoriti. Sanda, 2019.

52 Umetanje snimki zaslona
Od inačice MS Word 2010 iz programa moguće je snimanje aktivnih prozora (ili dijelova prozora) drugih programa. Sanda, 2019.

53 Umetanje snimki zaslona
Za snimanje aktivnog prozora potrebno je kazalo postaviti na odabranu lokaciju, a potom iz izbornika alata Snimka zaslona, odabrati željeni prozor iz popisa dostupnih prozora. Sanda, 2019.

54 Umetanje zaslonskog isječka
Da bi se snimio zaslonski isječak, potrebno je u programskoj traci kliknuti na gumb željenog programa što će rezultirati postavljanjem odabranog prozora na prvu lokaciju dostupnih prozora. Potom valja birati naredbu Zaslonski isječak, pa mišem odabrati isječak zaslona. Sanda, 2019.

55 Vježba 72a. Stvoriti novu datoteku. Dati joj naziv Cetvrti pa je pohraniti u mapu Za Word. Otvoriti datoteku Grafikon.pptx iz mape Za Word. U radno područje datoteke postaviti slajd 3. Na prvu stranicu datoteke Cetvrti umetnuti snimku zaslona koja prikazuje prozor programa PowerPoint, datoteke Grafikon. Sanda, 2019.

56 Vježba 72b. Datoteka Cetvrti.
Na kraj dokumenta umetnuti prijelom stranice. Na drugu stranicu datoteke Cetvrti umetnuti zaslonski isječak koji prikazuje tortni grafikon sa slajda 7, ali bez legende. Tako promijenjen dokument spremiti pa zatvoriti. Sanda, 2019.

57 Tekstni okvir Osim uobičajenog unosa teksta u radno područje dokumenta, tekst je moguće umetnuti i u tekstne okvire. Tako se uobičajeno unose citati, napomene i sl. Sanda, 2019.

58 1 Tekstni okvir 2 Tekst je moguće unijeti u već dizajnirani tekstni okvir (Ugrađeno). 3 Moguće je nacrtati vlastiti tekstni okvir. Sanda, 2019.

59 Tekstni okvir - ugrađeno
Za umetanje teksta u unaprijed dizajnirani tekstni okvir potrebno je odabrati odgovarajući okvir, a potom ponuđeni tekst zamijeniti vlastitim. Sanda, 2019.

60 Tekstni okvir - nacrtaj
Tekst se u nacrtani tekstni okvir umeće na jedan od ova dva načina: označiti tekst pa birati Tekstni okvir / Nacrtaj tekstni okvir, ili nacrtati tekstni okvir a potom unijeti tekst u njega. Sanda, 2019.

61 Tekstni okvir - oblikuj
Jednom stvoreni tekstni okvir moguće je preoblikovati uporabom alata kontekstne kartice Oblikovanje – Alati za crtanje. Sanda, 2019.

62 Vježba 73a. Otvoriti datoteku 16_tekst iz mape Za Word.
Umetnuti praznu stranicu na početak dokumenta. U tekstne okvire umetati tekstove sa stranice 2. Na prvu stranicu umetnuti dizajnirane tekstne okvire: Mod citat: u njega kopirati 1. tekst. Bočna traka odjeljaka: u njega kopirati 3. tekst. Godišnji citat: u njega kopirati 4. tekst. Podesiti položaj citata. Sanda, 2019.

63 Vježba 73a. Nakon promjene tekst izgleda kao što pokazuje slika.
Sanda, 2019.

64 Vježba 73b. 2. tekst označiti , a potom ga umetnuti u tekstni okvir.
Tekstnom okviru podesiti Smjer teksta tako da ga je moguće čitati s desne strane (zakreni za 270°). Podesiti dimenzije tekstnog okvira na 10.5 x 4 cm. Odabrati: Kontura oblika / Bez konture. Tako promijenjen dokument spremiti pa zatvoriti. Sanda, 2019.

65 Vježba 73B. Nakon promjene tekst izgleda kao što pokazuje slika.
Sanda, 2019.

66 WordArt WordArt je dekorativni tekst koji se može dodati u dokument.
Sanda, 2019.

67 WordArt Po odabiru prikladnog WordArt stila otvara se tekstni okvir za unos sadržaja. Po unosu teksta, prikazuje se kontekstna kartica Alati za crtanje - Oblikovanje s nizom alata za oblikovanje. Sanda, 2019.

68 WordArt Umetnutom WordArtu može se oblikovati: izgled kontura,
boja ispune, sjena, odraz, sjaj, 3D rotacija, kosina. Sanda, 2019.

69 WordArt – tekstni efekti
Sanda, 2019.

70 WordArt – oblikovanje efekata
Do ovih alata moguće je doći i birajući oznaku dijaloškog okvira grupe WordArt stilovi ili bilo koju od naredaba Mogućnosti… Sanda, 2019.

71 Vježba 74a. Otvoriti datoteku Cetvrti iz mape Za Word.
Na kraj dokumenta umetnuti prijelom stranice pa na tako stvorenu stranicu 3 umetnuti WordArt. Sadržaj neka bude tvoje ime i prezime. Umetnutom WordArtu podešavati: boju, debljinu i izgled kontura, boju ispune (koristiti mogućnosti prijelaza), efekte: sjena, odraz, sjaj, kosina, 3D rotacija. Sanda, 2019.

72 Pretvori Osim do sada spomenutih efekata kojima je moguće utjecati na izgled WordArta, korištenjem alata Pretvori moguće je promijeniti oblik WordArta, kako pokazuje slika. Sanda, 2019.

73 Wordart - font Na tekst WordArta mogu se primijeniti sve do sada spomenute ponude grupe Font (kartica Polazno). Npr. pozivom dijaloškog okvira grupe Font moguće je, na kartici Napredno, mijenjati razmak između znakova. Sanda, 2019.

74 Vježba 74b. Datoteka Cetvrti iz mape Za Word, stranica 3.
Umetnuti novi WordArt ispod postojećeg. Sadržaj neka bude: Ne planirati znači planirati neuspjeh. Umetnutom WordArtu podešavati: font, veličinu znakova, oblik - naredbom Pretvori, tekstne efekte. Tako promijenjen dokument spremiti pa zatvoriti. Sanda, 2019.

75 Grafikon Grafikon numeričke podatke prikazuje grafičkim objektima i tako korisnicima olakšava pregled i usporedbu podataka. Sanda, 2019.

76 Grafikon – oznake podataka
Grafički objekti, oznake podataka mogu biti točke, položeni stupci, crte, isječci torte ili prstena i mnogi drugi oblici. Sanda, 2019.

77 Grafikon - niz podataka
Povezane oznake podataka čine niz podataka. Na grafikonu se može prikazati jedan ili više nizova podataka. Svaki niz podataka na grafikonu ima jedinstvenu boju ili uzorak i predstavljen je u legendi grafikona. Sanda, 2019.

78 Umetanje grafikona Grafikon se umeće odabirom naredbenog gumba Grafikon. Potom valja odabrati vrstu grafikona: Sanda, 2019.

79 Grafikon po uzorku Po odabiru vrste grafikona, uz prozor MS Worda otvara se i prozor MS Excela. Korisniku su ponuđeni uzorci podataka s pripadajućim grafikonom. Sanda, 2019.

80 Grafikon po uzorku Uzorke podataka treba zamijeniti stvarnim vrijednostima. Zamijeniti treba i uzorke natpisa na osima i uzorke naziva legendi (Kategorija, Skup). Sanda, 2019.

81 Grafikon po uzorku Ako željeni grafikon ima drugačiji broj skupova i/ili kategorija podataka od uzorka, iste treba dodati ili ukloniti povlačenjem oznake plavog obruba Sanda, 2019.

82 Grafikon po uzorku Po unosu stvarnih vrijednosti nastaje pripadajući grafikon : Sanda, 2019.

83 Vježba 75A. Otvoriti datoteku Cetvrti iz mape Za Word.
Na kraj dokumenta umetnuti prijelom stranice, pa na tako stvorenu stranicu 4 umetnuti grafikon vrste: Traka: Grupiran stupac u 3D. Sanda, 2019.

84 Vježba 75B. Na grafikonu sa stranice 4. (vrsta Traka: Grupiran stupac u 3D) prikazati ove podatke: 1A 1B 1C 1D UKUPAN BROJ UČENIKA 32 30 28 22 POZITIVNO 26 15 19 Sanda, 2019.

85 Sanda, 2019.

86 Alati za grafikone Kao posljedica umetanja grafikona, javljaju se razni alati za uređivanje grafikona razvrstani na tri kartice Alata za grafikone (Dizajn, Izgled, Oblik). Sanda, 2019.

87 Alati za grafikone Alati za grafikone biti će detaljno pojašnjeni u cjelini MS Excel koja se obrađuje na početku drugog razreda. Stoga se u ovoj cjelini neće demonstrirati njihove mogućnosti. Sanda, 2019.

88 Uređivanje podataka Da bi se promijenili podaci prikazani grafikonom, potrebno je vratiti se u prozor programa MS Excel naredbom Uređivanje podataka. Sanda, 2019.

89 Vježba 75C. Grafikon sa stranice 4. kopirati, pa kopiju zalijepiti ispod postojećeg. Kopiji grafikona promijeniti podatke o ukupnom broju učenika za 1C razred sa 28 na 26. Potom promijeniti vrstu grafikona u vrstu: Stupac, Grupirani stožac. Sanda, 2019.

90 Sanda, 2019.

91 SmartArt grafika SmartArt grafika predstavlja vizualni prikaz informacija i ideja koji pomaže pri razumijevanju i pamćenju informacija. Sanda, 2019.

92 Umetanje SmartArt grafike
SmartArt grafika umeće se odabirom naredbenog gumba SmartArt. Potom treba odabrati vrstu grafike, pa željeni izgled (Raspored) unutar odabrane vrste. Sanda, 2019.

93 Vježba 76A. Otvoriti datoteku Cetvrti iz mape Za Word.
Na kraj dokumenta umetnuti prijelom stranice, pa na tako stvorenu petu stranicu umetnuti SmartArt grafiku vrste: Hijerarhija; Vodoravni organizacijski grafikon. Sanda, 2019.

94 Tekst na Smartart grafici
Uz odabranu grafiku, na slajdu se može prikazati i Tekstno okno koje omogućava brzo dodavanje i organiziranje teksta na grafici. Sanda, 2019.

95 Tekst na Smartart grafici
Stavke u Tekstnom oknu moguće je dodavati i uklanjati prema potrebi. Može im se mijenjati razina uporabom za to predviđenih naredbenih gumba. Dodavanje oblika na željenu lokaciju. Sanda, 2019.

96 Vježba 76B. SmartArt grafikom oblikovati svoje obiteljsko stablo.
Sanda, 2019.

97 Alati za Smartart grafiku
Kao posljedica umetanja grafike, javljaju se razni alati za uređivanje grafike razvrstani na dvije kartice Alati za SmartArt (Dizajn, Oblik). Sanda, 2019.

98 Stil i boja Smartart grafike
Za svaki izgled (Raspored) moguće je odabrati stil i podesiti odgovarajući set boja. Sanda, 2019.

99 Vježba 76C. Umetnutoj SmartArt grafici promijeniti stil u Scena ptičjeg oka. Mijenjati izglede (Raspored), a na kraju postaviti Tabličnu hijerarhiju. Mijenjati boje (Promijeni boje), a na kraju odabrati jednu od ponuda Obojano. Sanda, 2019.

100 Sanda, 2019.


Скинути ppt "Umetanje i oblikovanje raznih objekata"

Сличне презентације


Реклама од Google