Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО СТРУКТУИРАЊЕ ЈАВНОСТИ

Сличне презентације


Презентација на тему: "ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО СТРУКТУИРАЊЕ ЈАВНОСТИ"— Транскрипт презентације:

1 ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО СТРУКТУИРАЊЕ ЈАВНОСТИ
МАРКЕТИНГ И ЈАВНОСТ 5. ПРЕДАВАЊЕ

2 ХОРИЗОНТАЛНО СТРАТИФИКОВАЊЕ ЈАВНОСТИ
САДРЖАЈ ПРЕДАВАЊА ОРГАНИЗОВАЊЕ ДРУШТВА ХОРИЗОНТАЛНО СТРАТИФИКОВАЊЕ ЈАВНОСТИ ВЕРТИКАЛНО СЕГМЕНТИРАЊЕ ЈАВНОСТИ

3 ОРГАНИЗОВАЊЕ ДРУШТВА НИВОИ ДРУШТВЕНОГ ОРГАНИЗОВАЊА: ЛОКАЛНИ,
НАЦИОНАЛНО-ДРЖАВНИ, РЕГИОНАЛНИ, ПЛАНЕТАРНИ. СЕКТОРИ ДРУШТВЕНОГ ОРГАНИЗОВАЊА: ПОЛИТИЧКИ СЕКТОР, ПРИВРЕДНИ СЕКТОР, ЦИВИЛНИ СЕКТОР.

4 ХОРИЗОНТАЛНО СТРАТИФИКОВАЊЕ ЈАВНОСТИ
ЛОКАЛНА ЈАВНОСТ: у територијално-административним (насеље – урбано, рурално) и радно-производним подсистемима. НАЦИОНАЛНА ЈАВНОСТ: у националном, државном или национално-државном оквиру ГЛОБАЛНА ЈАВНОСТ: регионална, планетарна (?).

5 ЛОКАЛНА ЈАВНОСТ Најближа аутентичној јавности.
Изузимајући мегаполисе у савременом свету (који су ближи теоријском моделу јавности у национално-државним оквирима), омогућава спонтане токове организовања јавности.

6 ЛОКАЛНА ЈАВНОСТ Претпоставке спонтаности:
могућност спонтаног окупљања (“збора и договора”) слично окупљањима у античким полисима (на тргу или у форумима радно-производних подсистема), руморно комуницирање, као делујућа алтернатива медијској производњи јавности.

7 НАЦИОНАЛНА ЈАВНОСТ Успоставља се на националном, државном или национално-државном плану. До средине 19. века имала је карактер аутентичне јавности. Могућности спонтаног окупљања грађана у публику која јавно резонује и неинстуционализованих канала комуницирања (интерперсонално и комуницирање у већим друштвеним групама). Аутентичност је опадала са степеном засићености друштва медијима масовног комуницирања и поновим губљењем границе између јавне и приватне сфере.

8 НАЦИОНАЛНА ЈАВНОСТ У савременом друштву национална јавност је стална тачка сукоба између аутентичне и медијима произведене јавности. Претпоставка њене аутентичности јесте МОГУЋНОСТ СЛОБОДНОГ ПРИСТУПА грађана медијском комплексу. Пропусност медијског комплекса за сва појединачна и групна мишљења/мнења, а то зависи од карактера МЕДИЈСКОГ СИСТЕМА у одређеном друштву.

9 ГЛОБАЛНА ЈАВНОСТ Замишљена јавност на континенту или на планети.
Термин је последица ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ МАСОВНОГ КОМУНИЦИРАЊА. Нема никакавих елемената аутентичности. Резултат деловања ГЛОБАЛНИХ МЕДИЈА МАСОВНОГ КОМУНИЦИРАЊА у продукционом и емисионом смислу.

10 ХОРИЗОНТАЛНО СТРАТИФИКОВАЊЕ ЈАВНОСТИ
ГЛОБАЛНА ЈАВНОСТ НАЦИОНАЛНА ЈАВНОСТ ЛОКАЛНА ЈАВНОСТ

11 ВЕРТИКАЛНО СЕГМЕНТИРАЊЕ ЈАВНОСТИ
Друштво се у својим појавним формама може сагледати и као низ ФУНКЦИОНАЛНИХ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗОВАЊА у три сектора: политичком, привредном и цивилном сектору.

12 ВЕРТИКАЛНО СЕГМЕНТИРАЊЕ ЈАВНОСТИ
Привредни и цивилни сектор могу се раслојити на низ подсистема: продукциони, финансијски, прометни, културни, научни, просветни, уметнички, спортски,

13 ВЕРТИКАЛНО СЕГМЕНТИРАЊЕ ЈАВНОСТИ
То је критеријум препознавања у ОПШТОЈ ЈАВНОСТИ различитих типова јавности: стручне јавности, научне јавности, културне јавности, уметничке јавности, спортске јавности,

14 ВЕРТИКАЛНО СЕГМЕНТИРАЊЕ ЈАВНОСТИ
Окосницу вертикалног сегментирања јавности представља ИСТОВЕТНОСТ ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА ЗА ОДРЕЂЕНА АКТУЕЛНА ДРУШТВЕНА ПИТАЊА ПРЕОБРАЖЕНА У ПРОБЛЕМ. ИСТОВЕТНОСТ ИНТЕРЕСОВАЊА последица је: знања, позиционираности у друштвеној подели рада, материјалног положаја појединаца и друштвених група.

15 ВЕРТИКАЛНО СЕГМЕНТИРАЊЕ ЈАВНОСТИ
ИНТЕРЕС је најважнији мотив политичког деловања појединаца и друштвених група. ПОЛИТИКА ЈЕ СКУП АКТИВНОСТИ ПОЈЕДИНАЦА И ДРУШТВЕНИХ ГРУПА, МОТИВИСАНИХ РАЗЛИЧИТИМ ИНТЕРЕСИМА, СА ЦИЉЕМ ДА СЕ ТИ ИНТЕРЕСИ У ПОТПУНОСТИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ОСТВАРУЈУ И ОСТВАРЕ.

16 ВЕРТИКАЛНО СЕГМЕНТИРАЊЕ ЈАВНОСТИ
Зато је свака вертикално одређена јавност НУЖНО ПОЛИТИЧКА ЈАВНОСТ, јер је активизам сваког грађанина интересно мотивисан. Под интерсом не треба подразумевати само МАТЕРИЈАЛНИ ИНТЕРЕС, будући да се човек у друштвеном животу руководи знањима, емоцијама и моралом. Стога су ЈАВНОСТ и ПОЛИТИЧКА ЈАВНОСТ, у онтолошком смислу, СИНОНИМИ.

17 ВЕРТИКАЛНО СЕГМЕНТИРАЊЕ ЈАВНОСТИ
ПОЛИТИЧКА ЈАВНОСТ ПРИВРЕДНА ЈАВНОСТ СТРУЧНЕ ЈАВНОСТИ НАУЧНА ЈАВНОСТА УМЕТНИЧКА ЈАВНОСТ СПОРТСКА ЈАВНОСТ

18 ЗАКЉУЧАК ХОРИЗОНТАЛНО стратификовање и ВЕРТИКАЛНО сегментирање јавности методолошке су претпоставка њеног истраживања, у циљу успешног персуазивног деловања на оне њене делове (појединце и групе) који имају највиши потенцијал у формирању јавног мнења.

19 ПИТАЊА ?


Скинути ppt "ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО СТРУКТУИРАЊЕ ЈАВНОСТИ"

Сличне презентације


Реклама од Google