Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Сличне презентације


Презентација на тему: "ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ"— Транскрипт презентације:

1 ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

2 Моделовање од идеје до реализације
идеја Идеја представља основну замисао о изгледу и функционисању неког предмета,уређаја или ма-шине. Идеја се у техници представља скицом.

3 Скица је цртеж који се црта слободном руком.
Скенирати цртеж из књиге стр 16

4 Алгоритам настанка производа од идеје до реализације
Рађање идеје Цртање скице Алгоритам је тачно одређен редослед радњи који те доводи до циља. Покушај да нацрташ нову скицу Да ли сам задовољан скицом? не Израда техничког цртежа Израда предмета Алгоритам настајања предмета

5 На основу скице израђује се технички цртеж применом прибора за цртање.

6 Израда техничког цртежа
1 50 100 2 8 50 8 2 Ноге стола 4 Летвица 8X8 мм 1 Плоча стола 1 Шперплоча 3-4 мм Бр.поз. Назив позиције Комада Материјал Датум Име Основна школа: ‘’Јосиф Маринковић” Нови Бечеј Разред Ученик Настав Вежба бр.

7 Техничко цртање као основ графичке комуникације
Техничко цртање као основ графичке комуникације За лакше међусобно споразумевање у техници и производњи људи графички комуницирају, односно служе се техничком документацијом.

8 Техничка документација се састоји од различитих врста техничких цртежа, скица, шема и сличних докумената.

9 -димензије његових делова, -од ког материјала ће бити направљен,
Технички цртеж садржи све неопходне податке за израду једног предмета: -изглед предмета, -димензије предмета, -димензије његових делова, -од ког материјала ће бити направљен, -начин његовог састављања и друго.

10 Технички цртежи морају бити разумљиви, прегледни и прецизно урађени
Технички цртежи морају бити разумљиви, прегледни и прецизно урађени Да би били разумљиви они се у целом свету израђују на исти, договорени односно стандардизовани начин.

11 Стандардима за техничко цртање одређени су:
-формати папира, -размера, -дебљине и врсте линија, -величина слова и бројева и -начин приказивања.

12 Технички цртежи се могу поделити на:
- оригинални цртеж (израђује се оловком или тушем на паус папиру или цртаћем папиру); - копију (цртеж добијен копирањем оригиналног цртежа); - радионички или детаљни (приказује део са свим пода цима потребним за израду); - монтажни (приказује начин монтирања сложене машине); - склопни (приказује целину састављену од 2 или више делова); - шематски (на упрошћен начин приказује предмете). Убацити цртеже на сваком слајду по један

13 Склопни цртеж приказује како изгледа неки предмет када је склопљен (састављен) од својих саставних делова. По правилу се не котирају већ се на њих исписују само позициони бројеви, којима се означавају поједини делови предмета. Скенирати слику лапчевић

14 Детаљни цртеж (радионички) приказује само по један део предмета са свим неопходним димензијама за израду тог детаља. Овај цртеж се котира.

15 Монтажни цртеж показује како се неки предмет или технички уређај склапа (монтира)
од својих саставних делова.

16 Основни прибор за техничко цртање
Да би се технички цртежи прецизно израдили неопходан је одговарајући прибор за техничко цртање. У прибор за техничко цртање спадају: папир за цртање графитна оловка резач гумица угломер шестар лењири

17

18 Графитне оловке могу бити меке и тврде.
- тврде оловке имају ознаку H,2H,3H... - седње тврде оловке F и HB и - меке оловке B,2B,3B... Правилно држање оловке при цртању Скенирати из књиге стр.18


Скинути ppt "ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ"

Сличне презентације


Реклама од Google