Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

MICS4 Прелиминарни подаци

Сличне презентације


Презентација на тему: "MICS4 Прелиминарни подаци"— Транскрипт презентације:

1 MICS4 Прелиминарни подаци
14. јул 2011.

2 Носиоци MICS4 истраживања
Републички завод за статистику (РЗС) UNICEF Технички комитет РЗС Тим потпредседника Владе РС за социјално укључивање и смањење сиромаштва

3 Шта је MICS4? Истраживање вишеструких показатеља – MICS (Multiple Indicators Cluster Survey) MICS је глобално истраживање које се спроводи по четврти пут по домаћинствима у Републици Србији. MICS4 обезбеђује податке који се односе на положај деце и жена, као и кључне индикаторе који прате развој земље према Миленијумским циљевима развоја и другим националним и међународним стратегијама.

4 Врсте упитника MICS4 чине четири упитника:
Упитник за домаћинство (7 модула) Упитник за децу млађу од 5 година (7) Упитник за жене старости година (14) Упитник за мушкарце старости година (9)

5 Величина узорка Укупно – 8600 домаћинстава Национални узорак
6800 домаћинстава у 400 пописних кругова стопа одговора 94% Узорак ромских насеља 1800 домаћинстава у 100 пописних кругова стопа одговора 96%

6 Динамика Иницијални тренинг и тестирање упитника и методологије: септембар 2010. Главни тренинг и пилот истраживање – Дивчибаре: октобар (преко 120 учесника) Комуникациона кампања MICS4: октобар 2010. Теренски рад: од до Паралелни унос података, провера и обрада података Припрема прелиминарног и финалног извештаја

7 Чланови MICS4 тима Тим Вођа тима 2 Анкетарке Мерач Контролор

8 Повећан обухват предшколским образовањем (3-5 година)

9 Предшколско образовање (3-5 година)
Предшколско образовање (3-5 година)

10 Роми у ромским насељима
РАНИ РАЗВОЈ ДЕЦЕ Република Србија Најсиромашнији (квинтил) Роми у ромским насељима Подршка одраслих активностима детета старости од месеци 95 84 67 Подршка оца активностима детета старости месеци 78 62 63 Доступност књига за децу 76 49 23

11 Повећан број ромске деце која похађају основну школу

12 ОБРАЗОВАЊЕ Република Србија Најсиромашнији (квинтил) Роми у ромским насељима Проценат деце у првом разреду која су претходне године била у припремном предшколском програму (у процентима) 97 95 78 Нето стопа уписа у основну школу (у процентима) 84 91 Нето стопа похађања основне школе 99 96 88 Проценат деце уписане у 1. разред која стижу до 8. разреда основне школе 93 86 Однос између обухвата образовања девојчица и дечака у основној школи 1.01 1.02 0.96

13 Похађање предшколског програма и школе

14 Рано ступање у брак

15 Висок обухват пренаталном и постнаталном здравственом заштитом

16 ЗДРАВЉЕ ЖЕНА Република Србија Најсиромашнији (квинтил) Роми у ромским насељима Проценат жена старости година које су родиле пре 18. године 3 9 31 Преваленција коришћења контрацептивних средстава (у процентима) Модерни методи контрацепције 61 22 58 10 64 6 Обухват жена одговарајућим садржајем здравствене заштите пре порођаја (у процентима) 98 93 88 Проценат жена које су похађале припреме за трудноћу и родитељство 2 1

17 Посете патронажних сестара

18 Смањена смртност деце у ромским насељима

19 Смртност деце, 2010.

20 ЗДРАВЉЕ ДЕЦЕ Република Србија Најсиромашнији (квинтил) Роми у ромским насељима Преваленција заостајања у расту деце до 5 година старости (у процентима) 7 9 24 Проценат деце млађе од 6 месеци која су искључиво дојена 14 11 Проценат деце млађе од 6 месеци код које је дојење доминантна врста исхране 39 52 Проценат деце старости 6-23 месеца која нису дојена, а добијају одговарајући број млечних оброка 89 90 60

21 Све мање жена одобрава насиље од стране супружника

22 Психолошко или физичко кажњавање деце 2-14 година

23 ХИВ/СИДА Република Србија Најсиромашнији (квинтил) Роми у ромским насељима Проценат младих жена које су користиле кондом приликом последњег „ризичног” сексуалног односа (сексуални однос са партнером који није сталан) 77 (60) 37 Проценат жена које знају где могу да се тестирају на ХИВ 74 46 29 Проценат жена које су се тестирале на ХИВ током трудноће (у процентима) 14 7 2

24 Порасло знање о превенцији ХИВ

25 ЗАКЉУЧЦИ Напредак је видљив у свим посматраним областима, и то како на националном нивоу, тако и међу становницима ромских насеља. Диспаритети међу посматраним категоријама и даље постоје, али се разлике смањују...

26 Хвала!


Скинути ppt "MICS4 Прелиминарни подаци"

Сличне презентације


Реклама од Google