Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ООУ ,,Дедо Иљо Малешевски“ Берово Македонија

Сличне презентације


Презентација на тему: "ООУ ,,Дедо Иљо Малешевски“ Берово Македонија"— Транскрипт презентације:

1 ООУ ,,Дедо Иљо Малешевски“ Берово Македонија
ЗЕЛЕН ПАКЕТ ЈУНИОР ООУ ,,Дедо Иљо Малешевски“ Берово Македонија

2 Право на семејство, родителска грижа и љубов;
Примена на ,,Зелен пакет јуниор “ во наставата Наставен предмет: Запознавање на околината Наставна содржина: Права и одговорности ПРАВА Право на семејство, родителска грижа и љубов; Право на образование; Право на здравствена заштита; Право на игра и слободно време... ОДГОВОРНОСТИ Да ги почитуваме родителите; Редовно да одиме на учи-лиште; Да внимаваме на здравјето и редовно да одржуваме лична хигиена; Да ги почитуваме другарчињата и да не викаме многу гласно додека си играме...

3 Децата имаат свои права но и одговорности!
Едно од правата е и ,,Правото на образование“ и ,,Правото на слободно време и игра“.Од овие права произлегуваат и одговорностите. На часот по Запознавање на околината беше искористена содржина од ,,Зелен пакет јуниор“-видео филм како да се користи слободното време и одговорно да се однесуваат учениците спрема животната средина. По повод оваа содржина учениците од второ одделение, заедно со наставничките спроведоа чистење училишниот двор со цел да им покажат на останатите ученици како да се однесуваат спрема природата и рационално да го користат слободното време. Во прилог доставуваме слики од користрње на Зелен пакет во наставата и чистење во училишниот двор.

4 Во нашата училница

5 Гледаме видео филм

6 СЛОБОДНО ВРЕМЕ ,,Зелен пакет јуниор“ NKKKKKKK

7

8 Права и одговорности Секое дете има право на слободно време и игра
Секое дете има право на слободно време и игра Додека игра не треба да го нарушува мирот на останатите

9 НАУЧИВМЕ КАКО НАЈУБАВО ДА ГО ИСКОРИСТИМЕ СЛОБОДНОТО ВРЕМЕ

10 ГО ИСЧИСТИВМЕ УЧИЛИШНИОТ ДВОР

11 ДА ЈА ЗАЧУВАМЕ ПРИРОДАТА
Го чистиме училишниот двор Уживаме во убавините на природата

12 Весна Рајковска Дафинка Бубевска Руменка Лукароска


Скинути ppt "ООУ ,,Дедо Иљо Малешевски“ Берово Македонија"

Сличне презентације


Реклама од Google