Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

Сличне презентације


Презентација на тему: "Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović"— Транскрипт презентације:

1 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
RADIO-VEZA Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

2 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
3.4. RADIO-VEZA Radio-veza je sistem koji omogućava prenoše-nje govora, muzike i drugih zvučnih signala beži-čnim putem između dva udaljena mjesta. Da bi se ostvarila radio-veza potreban je predajnik i prijemnik, a prenos signala vrši se elektromagnetnim (radio) talasima. RADIO-PREDAJNIK Radio-predajnik (radio-stanica) čine: mikrofon - koji pretvara govor ili zvuk u niskofrekventni signal. niskofrekventno pojačalo (NFP) - koje NF signal pojačava, oscilator - koji proizvodi VF signal, visokofrekventno pojačalo (VFP) – za pojačanje VF signala, modulator (M) – koji od NF i VF signal spajanjem proizvodi novi VF signal, koji se može prenositi putem elektromagnetnih talasa. izlazno pojačalo (IP) – za pojačanje modulisanog VF signala i antena – koja emituje elektromagnetne talase određene frekve- ncije. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

3 BLOK-SHEMA PRINCIPA RADA RADIO-PREDAJNIKA
NFP M IP OSC. VFP Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

4 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Elektromagnetne talase, koji se koriste u radio-vezi, prema talasnoj dužini dijelimo na: ■ ultrakratke talase (UKT) talasne dužine ispod 10 m, ■ kratke talase (KT) talasne dužine od 10 do 100 m, ■ srednje talase (ST) talasne dužine od 100 do 1000 m i ■ duge talase (DT) talasne dužine preko 1000 m. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

5 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
RADIO-PRIJEMNIK Radio-prijemnik ima funkciju reproduko-vanja programa radio-predajnika, odnosno radio stanica. Najjednostavniji radio-prijemnik sačinjavaju: antena, oscilatorno kolo, demodulator i slušalica. Ovakav prijemnik se naziva detektorski radio-prijemnik. Za njegov rad potrebna je dovoljno duga antena (provodnik dužine 10 – 15 m). Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

6 BLOK-SHEMA PRINCIPA RADA RADIO-PRIJEMNIKA
Osnovni elementi radio-prijemnika su: oscilatorno kolo – koje prima elektromagtne talase i izdvaja radio signale određene frekvencije, visoko frekventno pojačalo – koje pojačava izdvojeni VF signal, demodulator – koji iz visokofrekventnog signala (struje) izdvaja zvučni niskofrekventni signal, niskofrekventno pojačalo – koje izdvojeni signal pojačava i zvučnik – koji niskofrekventni signal pretvara u zvučni signal (govor, muziku...). OSC. VFP D NFP Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

7 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Pitanja za provjeru znanja Šta se podrazumijeva pod pojmom radio-veza? Radio-veza je sistem koji omogućava prenošenje govora, muzike i drugih zvučnih signala bežičnim putem između dva udaljena mjesta. 2. Od čega se sastoji radio-predajnik odnosno radio-stanica? Radio-predajnik sačinjavaju: mikrofon, NF pojačalo, oscia- tor, VF pojačalo, modulator, izlazno pojačalo i antena. 3. Koja je uloga modulatora u radio-predajniku? Modulator vrši spajanje niskofrekventnog (zvučnog) signala u visokofrekventni (radio) signal. 4. Koje elektromagnetne talase koristimo pri ostvarivanju radio-veze? U radio-vezi koristimo ultrakratke, kratke, srednje i duge ta- lase. 5. Šta sačinjava najjednostavniji radio-prijemnik? Detektorski radio-prijemnik sastoji se od antene, oscilato- rnog kola, demodulatora i slušalice. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović

8 Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović
Pitanja za provjeru znanja 6. Koja je uloga oscilatornog kola? Oscilatorno kolo ima ulogu izdvajanja elektromagnetnih ta- lasa određene frekvencije. 7. Šta je demodulator? Demodulator ima obrnutu funciju od modulatora. On vrši izdvajanje niskofrekventnog (zvučnog) signala iz visoko- frekventnog (radio) signala. 8. Koje sklopove treba da ima radio-prijemnik za kvalitetnu reprodukciju zvuka? Osnovni sklopovi radio-prijemnika su antena, oscilator, vi- sokofrekventno pojačalo, modulator, niskofrekvento poja- čalo i zvučnik. Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović


Скинути ppt "Tehnička kultura 8, M.Cvijetinović i S. Ljubović"

Сличне презентације


Реклама од Google