Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

РОД ИМЕНИЦА - обрада Данијела Бујагић.

Сличне презентације


Презентација на тему: "РОД ИМЕНИЦА - обрада Данијела Бујагић."— Транскрипт презентације:

1 РОД ИМЕНИЦА обрада Данијела Бујагић

2 Циљеви и задаци часа Образовни: уочавање, разликовање и именовање рода именица Васпитни: упознавање језичких појмова и појава Функционални: развијање способности за запажање језичких појава

3 Да се подсетимо: Именице су речи које именују предмете, бића и појаве

4 Именице се разликују по роду
Именице могу бити МУШКОГ, ЖЕНСКОГ и СРЕДЊЕГ рода За лакше одређивање рода именице користимо речи: ТАЈ - за мушки род ТА - за женски род ТО - за средњи род Лакше је одредити род именице ако је именица у једнини

5 МУШКИ РОД ~ТАЈ~

6 ЖЕНСКИ РОД ~ТА~

7 СРЕДЊИ РОД ~ТО~

8 Уочи именице у датим реченицама и одреди им род:
Вежбање: Уочи именице у датим реченицама и одреди им род: Јутро пробуди успавани град. Весело сунце прошета пустим улицама. Приђе до кућа и куцне на мале прозоре.

9 Одговори: јутро - средњи род град - мушки род сунце - средњи род
улице (улица) - женски род куће (кућа) - женски род прозори (прозор) - мушки род

10 Домаћи задатак Напиши: три именице у мушком роду три именице у женском роду три именице у средњем роду


Скинути ppt "РОД ИМЕНИЦА - обрада Данијела Бујагић."

Сличне презентације


Реклама од Google