Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

VISOKA POSLOVNO- TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U UŽICU

Сличне презентације


Презентација на тему: "VISOKA POSLOVNO- TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U UŽICU"— Транскрипт презентације:

1 VISOKA POSLOVNO- TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U UŽICU
Project TEMPUS _2009 Occupational Safety and Health – degree curricula and lifelong learning “СВЕСТ O БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ РАДУ” РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ТЕМПУС ПРОЈЕКТА У ВПТШ УЖИЦЕ

2 РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА У ВПТШ УЖИЦЕ
Инструктивна обука наставника из основа БЗР, Развијени материјали за наставу и обуку из БЗР, Образовање студента свих студијских програма из основа БЗР, Развијен и акредитован студијски програм СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ струковних студија Безбедност и здравље на раду, Формирана лабораторија за БЗР, Предавања руководствима партнерских компанија о основама БЗР и законској регулативи,

3 ОБУКА НАСТАВНИКА У почетној фази пројекта 12 наставника присустовало инструктивним предавањима (у Великој Плани и Нишу) у аранжману наставника ВТШ Нови Сад, До 2010 године теме из БЗР су биле такорећи анонимне у ВПТШ Ужице, Тада су студенти из два инжењерска студијска програма слушали предмет “Заштита на раду”. У реализацији Темпус пројекта радове писали 22 наставника.

4 ОБУКА СТУДЕНАТА За обуку студената написано и штампано 54 рада у 6 практикума за све студијске програме, Излагано и штампано 18 радова из БЗР у две књиге са трибина и међународне конференције СЕД, Написана једна књига (Процена ризика), Развијени курикулуми за Специјалистичке студије,

5 ОБРАЗОВАЊЕ СТУДЕНАТА Извођена су у сваком семестру предавања студентима на основу писаних тематских радова. Практикума је подељено 1450 примерака студентима Припремљена поновна штампа свих 6 практикума, Изводе се лабораторијске вежбе из неких садржаја БЗР

6 АКРЕДИТОВАНЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ БЗР СТУДИЈЕ
У току године акредитоване су специјалистичке студије за студијски програм Безбедност и здравље на раду, У две школске године уписано је 45 студената, Из прве генерације студије је завршило 22 студената, Ово је важан резултат активности и исхода рада на Темпус пројекту у ВПТШ Ужице.

7 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БЗР Набављена је лабораторијска опрема и
Формирана лабораторија за БЗР, У лабораторији се за студенте специјалистичких студија изводе лабораторијске вежбе.

8 ПРЕДАВАЊА РУКОВОДСТВИМА КОМПАНИЈА
ОБУКЕ ПОСЛОВОДСТВА Извођене су обуке руководства и запослених у предузећима. Обука се одвијала кроз предавања, која је одслушало укупно 68 руководећих радника из предузећа. Теме предавања су биле: Закон о безбедности и здрављу на раду и подзаконска акта, Правилници и Уредбе, који су актуелни у оквиру делатности које предузеће обавља. Предавања су изводили наставници из школе. Створени су услови да се наставе предавања у овим предузећима и након завршетка пројекта.

9 РАЗВОЈ БЗР у Златиборском округу
Мисија развоја БЗР у Златиборском округу биће у будућности реализована, захваљујући тематским садржајима Темпус пројекта. Поред Високе пословно техничке школе, учествоваће: Предузећа сарадници на пројекту (и друга предузећа), Инспекторат за рад, Одељење инспекције рада у Златиборском управном округу, Здравствени центар Ужице-Медицина рада, Дом здравља, Завод за заштиту здравља Ужице, Национална служба запошљавања Ужице и Регионална привредна комора Ужице.


Скинути ppt "VISOKA POSLOVNO- TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U UŽICU"

Сличне презентације


Реклама од Google