Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Lokalna razvojna strategija

Сличне презентације


Презентација на тему: "Lokalna razvojna strategija"— Транскрипт презентације:

1 Lokalna razvojna strategija
Programsko razdoblje

2 Dosadašnja iskustva Tijekom procesa pripreme LRS –e često se puta čula rečenica „uzeti novce iz EU fondova“, Spremnost na prilagodbu mijenjanje svoje poslovne strategije – prema pojedinom natječaju (OPG-i, Udruge, poduzetnici...) „Još jedna strategija” Copy –paste model 7/17/2019 Gordana RRA

3 Zašto planiranje? Ponašati se strateški znači:
jasno poznavati postojeće razvojne potrebe, imati jasno postavljene ciljeve i rezultate, biti svjestan postojećih sredstava te sve to uključiti u plan ili program definirajući kako će zajednički dogovoreni ciljevi i rezultati biti postignuti s postojećim sredstvima 7/17/2019 Gordana RRA

4 Zašto planiranje? (2) Plan je ništa više i ništa manje nego skup odluka o tome: Što napraviti ? Zašto napraviti ? Kako napraviti ? 7/17/2019 Gordana RRA

5 Kako pripremiti LRS Ne postoji savršeni model strateškog planiranja. Svaki LAG razvija svoj vlastiti model planiranja, uglavnom birajući „svoj” model i prilagođavajući ga tijekom vlastitog procesa planiranja. 7/17/2019 Gordana RRA

6 Koraci: Inicijativa i dogovor o procesu strateškog planiranja
Pojašnjenje organizacijskih mandata Identificirati i razumijeti „stakeholdere“; razviti ili doraditi viziju u odnosu na predhodnu strategiju Procjena okoline- SWOT /PESTE Identificiranje i definiranje strateških smjernica /proriteta Razvoj efektivnog procesa implementacije Kontinuirana procjena strategije i daljnji proces planiranja 7/17/2019 Gordana RRA

7 Zapreke planiranju: Nezainteresiranost članstva Nedostatak vremena
Planiranje znači promjenu Radije rutinsko obavljanje posla nego napor koji bi doveo do poboljšanja Slab dotok informacija Previše aktivnosti odjednom Nedostatno rukovođenje organizacijom (Upravni odbor, Skupština)  Uključuje visoku razinu rizika 7/17/2019 Gordana RRA

8 MJERA 7 - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA
Podmjera 7.1. Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima Podmjera Ulaganja u izgradnju, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture Podmjera 7.4. Ulaganja u uspostavu, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga zaruralno stanovništvo, uključujući i slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu 7/17/2019 Gordana RRA

9 Prihvatljivo ulaganje:
7.1. IZRADA PLANOVA ZA RAZVOJ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I NASELJA U RURALNIM PODRUČJIMA Korisnici: općine gradovi do stanovnika Prihvatljivo ulaganje: izrada strateških dokumenata jedinice lokalne samouprave Potpora: min. vrijednost javne potpore po investiciji (projektu) iznosi 3.500 € max. vrijednost javne potpore po investiciji iznosi € do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova. mogućnost obročnog plaćanja - max. 3 mogućnost plaćanja predujmom do 50% 7/17/2019 Gordana RRA

10 Zaključak: Ako ne znamo gdje želimo biti za nekoliko godina, nemamo niti mogućnost izabrati put koji nas vodi prema cilju, stoga je strateški okvir prvi i najvažniji korak na putu do razvoja, a samim time i financijske podrške EU fondova. 7/17/2019 Gordana RRA


Скинути ppt "Lokalna razvojna strategija"

Сличне презентације


Реклама од Google