Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Knjiga dvanaestorice proroka

Сличне презентације


Презентација на тему: "Knjiga dvanaestorice proroka"— Транскрипт презентације:

1 Knjiga dvanaestorice proroka
sz_12_maliproroci_amos.ppt ferbt1_005 Izbor iz Proročkih spisa amdg.eu/tfmvi Knjiga dvanaestorice proroka “mali” 12 spisa – jedna knjiga (?) “veliki” proroci u HB + četvrti amdg.eu 1 amdg.eu amdg.eu 1

2 Riječ i nalog Koji opsegom mali? Obadija Što prema “naslovu”?
Hošea 1,1; Joel 1,1; Mihej 1,1; Sefanja 1,1: 1. “Riječ Gospodnja” דבר יהוה debar ’adonaj Nahum 1,1, Habakuk 1,1 i Malahija 1,1: 2. Proroštvo = “proročki nalog” משׂא maśśa’ isti naslov Zah Am 1,1 3. “Riječi” Amosove (dibrê ‘amos Am 1,1) Ob 1 4. “viđenje” Obadijino חזון) hazôn Ob 1) Jona, Hagaj i Zaharija povijesni uvod amdg.eu 2

3 HB LXX Hoš Nah Jl Hab Am Sef Mih Ob Hag Jon Zah Mal amdg.eu 3

4 Proroci i ne-proroci Titulu נביא “prorok” imaju:
James Tissot – Prorok Joel akvarel — oko 1888. Titulu נביא “prorok” imaju: Habakuk (1,1; 3,1); Hagaj (1,1.3.12; 2,1.10); Zaharija (1,1.7) – usp. Ezra 5,1 Hagaj i Zaharija već u Ezra 5,1 Proroci u Mih 3,5; Zah 13,2? Mih 3,5: zavode Božji narod Zah 13,2: uklonit ću proroke i duh nečistoće → odgovornost pred Bogom o nekima biografija npr. Hoš 1s; Am 7; Jona; Hag; Zah Tko je Hagaj u Hag 1,13? glasnik Jahvin Hag 1,13  מלאכי “Malahija” = “moj glasnik” Mal 1,1; 3,1 veza s posljednjim spisom i tumačenje proročke uloge 4

5 Okvir i zaključak Tema u Mal 1,2 i Hoš 2,21: “ljubio sam vas” ←
← “zaručit ću te sebi u ljubavi” Inkluzija nakon “svih naroda” u Zah → narod Božji (Mal) – tko u Mal 2,1? “Opominjem vas, svećenici” – o svećeništvu i bogoštovlju Mal 3,22-25 završetak cijele zbirke: “spomenite se” (v22) – Božji poziv zajednici poziv na zapisanu riječ na Zakon (“Mojsije” v22) i Proroke (“Iija” v23) četvrti s naslovom נביא u XII “Sav Izrael” (v22) – cjelina zajednice “Roditelji i djeca” (v24) – povezani naraštaji 5

6 U napetosti između institucije i karizme
Prorok Amos

7 Zvanje “ne-proroka” u Am 7,10-17
Gdje sukob? (7,10.13) Bet-El Optužen pred kim (v10), od koga (v12)? pred kraljem (10) od svećenika (12) kraljevsko svetište  Amos nije prorok i dom (13)  nije iz proročke obitelji ni škole (7,14) Ne prorokuj! (7,13.16)  Prorokuj! (7,15) Naziv u 7,12: “vidjelac” (12) “poruči” = pošalje (10) -- Božji autoritet “odlazi!” = idi! (12) Božji autoritet James Tissot The Prophet Amos watercolour — ca. 1888

8 Proročka sudbina noqed ovčar (1,1)  boqer stočar + voćar (7,14)
Proroci u 2,11s i 3,7? Bog ih podiže 2,11 Zajednica im brani: “Ne proriči!” 2,12 (usp. 7,13) Bog se upravo njima obraća u 2,11s “Gospodinovi sluge” Bog ne čini ništa, a da im ne objavi nakanu (usp. Post 18,17) Zašto prorokovanje (Am 3,8)? Lav riče 3,4.8 שׁאג ša’ag usp. 1,2; Joel 4,16; Hoš 11,10 Bog govori (KS: grmi Š. riče) → prorok naviješta “יהוה grmi sa Siona” (Joel 4,16; Am 1,2) “riče kao lav” (Hoš 11,10)

9 Proročka obrana: Božji autoritet
Božja zapovijed Amosu (7,15): “Idi, prorokuj mome narodu” Gdje je doživio zvanje (15)? Kod stada (Mojsije, David, Elizej) “mač” i “progonstvo” (11  17) – “njegove riječi” (7,10)? Od mača će pasti (7,17) – govori יהוה (usp. 4,10; 7,9.17; 9,1.4) “Sigurno će u progonstvo” (5,5; 7,11.17) Božji postupak: לקח lāqaḥ (7,15) = Bog ga uzima Iz Judeje Usp. Post 5,24; 2 Kr 2,9s; Ez 3,14 Amos as shepherd,   Illustrator of Petrus Comestor's 'Bible Historiale', France, 1372 ; Miniature, Museum Meermanno Westreenianum, The Hague

10 Proročka viđenja 4 + 1 viđenje (7,1.4.7; 8,1; 9,1)
“evo što mi pokaza Gospodin יהוה” “vidio sam” 9,1 (usp. 1,1) Funkcija (nakon 1. i 2.) u 7,2.5? Uspjeh (v3.6)? “Oprosti!” (7,2); “Stani!” (7,5) Molitva = zagovornik uspješna molitva (7,3.6) Poziv u 3. i 4. viđenju (7,8; 8,2) “Amose!” עמוס ‘amôs (1,1; ; 8,2)  אמוץ‘amôc Iz 1,1 7x u Am S. Dali, Am 7,7: U ruci mu visak, "Biblia Sacra", 1969 by Rizzoli of Rome

11 Živi susret i dobar kraj
Koga vidi u 3. i 5. viđenju (7,7; 9,1)? אדני ’adonaj + יצב jaṣab (usp. 1 Sam 3,10) “stajati, biti postavljen” 7,7; 9,1 Š. “Svemogući je stajao” 7,7 KS “Čovjek stoji” 7,7 = LXX ἀνήρ; Vg. vir “Vidjeh Gospoda” 9,1 usp. Iz 6,1 Ukupan ishod u Am 9,11? “Podići ću raspalu kolibu Davidovu” (Dj 15,16) Dom Davidov  sjenica

12 Hošea – prorok spoznaje
ferbt1_005 Hošea – prorok spoznaje Uvod u zbirku XII Vrijeme u Hš 1,1 Iz vremena Izaije, Miheja i Amosa Kraljevi: Uzija, Jotam, Ahaz, Ezekija amdg.eu

13 Prorok i bludnica Izvorno Jošuino ime Br 13,16 Pretty woman – žena i
Ime od ישׁע jaša‘ “spasiti” Izvorno Jošuino ime Br 13,16 Gomera – “Oženi se bludnicom” Hš 1,2 Pretty woman – žena i Majka: troje djece 1,4.6.9: Jizreel – sijat će Bog Negativno značenje: 2 Kr 10,11 Jehuov pokolj Ahabovih nasljednika “Nemila” – Lo Ruhama (Hš 1,6) – “ne smilovana” “Ne-narod-moj” – Lo-Ami (Hš 1,9) Dobra perspektiva u 2,3.25 Ubrzo najavljen preokret: ami, ruhama (2,3); 2,25 ami

14 Obraćenje “Idem se vratiti” Ona odgovara – gdje (2,16)?
Žena kao izgubljeni sin 2,9b: “Idem se vratiti” Dijalog u 2,17b Ona odgovara – gdje (2,16)? Pustinja – idealno doba, mladenaštvo Dijaloški oblik (2. lice) u 2,18: “mužu moj” (usp. Post 2,23: “evo mojih kostiju…”)  ba‘al “gazda” cilj u 2,22: Spoznati יהוה Savez (20) u 2,25a: Zemlja zasijana (Jizreel) Nemila – zamilovana Obostrani savez: Bog i Lo Ami 2,25b Bog: “narod moj” Narod: “Bože moj” (usp. Toma)

15 Nedostatak svetoga znanja
DUCCIO di Buoninsegna: Hošea, , Tempera na drvu Museo dell'Opera del Duomo, Siena “nema znanja Božjega” KS 4,2 (MT 4,1 usp. 6,6) Ne poznaju יהוה 5,4 ( 2,22) Posljedica nepoznavanja u 4,14b? propast naroda (4,14b) Kakav duh u Izraelu 5,4 “Duh razvrata” 5,4 (usp. 14,4a) = politički savezi, idolatrija 14,4a Govor srcu iz 2,16? Kakvom? (4,11) Srce bludno i pijano (4,11) = poziv na obraćenje

16 Povratak i snažna teologija
Božanski poziv u 14,2? “vrati se!” (14,2), odaziv u 6,3? “Vratimo se” 6,3 Žrtva (6,6; 14,3)? Traži se ljubav i znanje (6,6) Plod usana treba prinijeti (14,3) Izraz nutrine prava je žrtva Temeljno očekivanje zajednice u 6,2? “Oživit će nas” – kada? (6,2) Poslije dva dana, trećega dana Ista teološka snaga u 13,14 “ja ću ih izbaviti iz Šeola” (13,14) – dijalog “Gdje je, smrti, trnje tvoje?” KS: “kuga”, usp. 1 Kor 15,55


Скинути ppt "Knjiga dvanaestorice proroka"

Сличне презентације


Реклама од Google