Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Комесаријат за избеглице је посебна организација, у систему државне управе, основан године Законом о избеглицама “Службени гласник РС”, бр. 18/92.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Комесаријат за избеглице је посебна организација, у систему државне управе, основан године Законом о избеглицама “Службени гласник РС”, бр. 18/92."— Транскрипт презентације:

1 Потребе интерно расељених лица у Србији Needs of IDPs in the Republic of Serbia

2 Комесаријат за избеглице је посебна организација, у систему државне управе, основан године Законом о избеглицама “Службени гласник РС”, бр. 18/92 и 45/02) Commissariat for Refugees of the Republic of Serbia a is special organization, established in 1992.

3 Закључак Владе 05 Број: 06-3186/2005 од 24. маја 2005
Закључак Владе 05 Број: /2005 од 24. маја године, на основу ког се налаже Комесаријату за избеглице да хитно, у оквиру постојећег броја запослених, образује посебну унутрашњу организациону јединицу, која ће се бавити питањима збрињавања и заштите права интерно расељених лица. According to the Government conclusion 05 No /2005 of 24th May 2005 the Commissariat for Refugees has been tasked to urgently establish the internal organizational unit to provide aid and care to IDPs and provide for protection of their rights

4 Више од 15.000 ИРЛ на Косову и Метохији
Више од ИРЛ у Србији Више од ИРЛ на Косову и Метохији More than IDPs in Serbia More than IDPs in Kosovo and Metohia

5 `

6 У Србији има 73 колективна центра за смештај избеглих и интерно расељених лица, а 17 се налази на Косову и Метохији. 1.293 избеглице 4.548 интерно расељених лица око ИРЛ смештених у колективне центре су Роми There are 73 collective centers for accommodation of refugees and IDPs In Serbia. Out of that number 17 are located in Kosovo and Metohia. 1,293 refugees 4,548 IDPs 1,200 IDPs accommodated in CCs are Roma

7 ПРАВА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА IDP RIGHTS
Интерно расељена лица, као и сви држављани Републике Србије, имају: право на лична документа право на здравствену заштиту право на образовање право на социјалну заштиту IDPs have rights as citizens of the Republic of Serbia: Personal documents Health protection Education Social care

8 ПРАВА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА IDP RIGHTS
право на запошљавање право на дом право на слободу кретања право гласа и сва друга права у складу са Уставом, законима и међународним конвенцијама која су загарантована и осталим грађанима Employment Home Freedom of movement Voting right All other rights in accordance with Constitution, laws, international conventions etc.

9 ПРОБЛЕМИ ИРЛ У РАСЕЉЕНИШТВУ PROBLEMS OF IDPs IN DISPLACEMENT
Многа ИРЛ имају тешкоће у приступу правима,а међу њима је највише припадника ромске националне мањине A certain number of IDPs are extremely vulnerable and have difficulties in accessing their rights, especially REA

10 Недостатак личних докумената, нарочито РАЕ
Уништене или нестале евиденције из матичних књига Тешкоће приликом пријаве боравишта Висока стопа незапослености (више од 30%) Лоши услови становања Непознавање процедура Недовољна средства за спровођење неопходних програма Lack of personal documents, especially RAE Destroyed registry books Difficulties in registering temporary residence High unemployment rate (over 30%) Poor housing conditions Lack of proper information Lack of resources for projects implementation

11 НЕОПХОДНЕ МЕРЕ NECESSARY MEASURES
Олакшати приступ документима Помоћи у економском оснаживању Побољшати услове становања Подржати укључивање у локалну заједницу до тренутка када ће ИРЛ имати могућност избора између повратка и интеграције Facilitate access to personal documents Self-reliance support Improvement of housing conditions Support inclusion in local communities until the moment of the possibility to really opt for return or integration

12 ПОМОЋ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ИРЛ LIVELIHOOD ENHANCEMENT
Помоћ у грађевинском материјалу Смештај у објекте за социјално становање у заштићеним условима Откуп домаћинстава са окућницом Једнократна помоћ у роби и новцу Partial Self-Help Housing in socially protected environment Village houses One time in-kind and cash assistance

13 Наставак пројеката за побољшаење животних услова за ИРЛ Continuation of projects for improvement of living conditions of IDPs Критеријуми/Criteria: Вишечлане породице/Large families Вишегенерацијске породице/Multi-generation families Породице са много деце/Families with a large number of children Самохрани родитељи/Single parents Породице са нередовним приходима/Families without regular income Породице са тешко оболелим или радно неспособним члановима /Families with a disabled family member

14 На територији Републике Србије (без КиМ) налази се око 50 незваничних колективних центара
У њима борави око лица На територији Београда је најмање 15 центара There are around 50 unofficial collective centres in Serbia proper They shelter around 1,800 persons There are at least 15 collective centres in the Belgrade region

15 Незванични колективни центри су објекти у које су се лица самоиницијативно уселила, а са чијим власницима није било могуће склопити уговор о смештају и исхрани из различитих разлога Unofficial collective centres have been spontaneously occupied without the possibility for SCR to sign contracts with owners and take responsibility for accommodation and care

16 Решавање проблема незваничних колективних центара показало се, у пракси, као изузетно тешко, јер је већина интерно расељених лица већ успоставила контакте у локалној заједници, које не жели да прекида Solution of the problem of unofficial collective centres has proven to be an extremely difficult task, as a large number of refugees and IDPs has already established links with the local community

17 Комесаријат за избеглице ће у сарадњи са Групом 484 сагледати стање у незваничним колективним центрима и на основу анализе дати предлог мера за активности у наредном периоду In the next months SCR will, in cooperation with the Group 484, make an assessment in unofficial collective centres and based on that propose activities for the forthcoming period


Скинути ppt "Комесаријат за избеглице је посебна организација, у систему државне управе, основан године Законом о избеглицама “Службени гласник РС”, бр. 18/92."

Сличне презентације


Реклама од Google