Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Катарина Алексић, саветник министра за еПросвету

Сличне презентације


Презентација на тему: "Катарина Алексић, саветник министра за еПросвету"— Транскрипт презентације:

1 ИКТ у образовању - развој дигиталних компетенција у образовном систему Републике Србије
Катарина Алексић, саветник министра за еПросвету Министарство просвете, науке и технолошког развоја

2 Агенда Стратешки документи ИКТ у образовању - образовна политика
ИКТ у образовању - нове иницијативе Следећи кораци Министарство просвете, науке и технолошког развоја Ministry of Education, Science and Technological development

3 Стратешки документи Стратегија развоја образовања у Србији до 2020, усвојена 2012. Акциони план за спровођење Стратегије, усвојен 2015. Имплементација акционог плана је у току. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Ministry of Education, Science and Technological development

4 ИКТ у образовању – образовна политика
Смернице за унапређивање улоге информационо- комуникационих технологија у образовању, усвојене 2013. Национални просветни савет, радна група Свеобухватан приступ, 109 страна, 71 препорука Намењен предуниверзитетском образовању Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба, усвојен 2016. Обуке наставника за досезање основног нивоа дигиталних компетенција (1100 обучених у 2017., 2000 треба да буде обучено током 2017/18.) Министарство просвете, науке и технолошког развоја Ministry of Education, Science and Technological development

5 ИКТ у образовању - иницијативе
Информатика и рачунарство обавезан предмет у другом циклусу основног образовања Нови наставни програм предмета Информатика и рачунарство ИКТ, Дигитална писменост, Програмирање Пројектна настава уз обавезно коришћење ИКТ-а од првог разреда основне школе Министарство просвете, науке и технолошког развоја Ministry of Education, Science and Technological development

6 ИКТ у образовању – нове иницијативе
еЗрелост образовних установа - пилотирање модела SELFIE 2017. еПросвета есДневник, пилот пројекат у 200 школа, септембар 2017. еМузеји, успостављање сервиса 2018. Национални репозиторијум ООР, успостављање сервиса 2018. Центар за образовне технологије Платформе за е-учење Електронски уџбеници Стандардизација и сертификација дигиталних образовних садржаја Министарство просвете, науке и технолошког развоја Ministry of Education, Science and Technological development

7 Следећи кораци Прикупљање података и извештавање о
Дигиталним компетенцијама ученика у Републици Србији Степену опремљености и видовима употребе ИКТ-а у школама у Србији Обуке наставника информатике за реализацију наставних програма у одељењима ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику (гимназије, напредни ниво) Министарство просвете, науке и технолошког развоја Ministry of Education, Science and Technological development

8 Хвала на пажњи


Скинути ppt "Катарина Алексић, саветник министра за еПросвету"

Сличне презентације


Реклама од Google