Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

RAZDOBLJA U PORODIČNOM ŽIVOTU

Сличне презентације


Презентација на тему: "RAZDOBLJA U PORODIČNOM ŽIVOTU"— Транскрипт презентације:

1 RAZDOBLJA U PORODIČNOM ŽIVOTU
2. tromesečje Prezentacija biblijske pouke maj 2019.

2 Upamtite stih PRIČE 3,5.6: “Metni me kao pečat na srce svoje, kao pečat na mišicu svoju. Jer je ljubav jaka kao smrt, i ljubavna sumnja tvrda kao grob; žar je njezin kao žar ognjen, plamen Božji.”

3 PORODIČNA NAČELA UTEMELJENA NA PISMU
Kada je Bog pogledao na sve što je stvorio, uključujući i naše fizičko telo, smatrao je da je sve ”veoma dobro” (1. Moj. 1,31). Već je samo ova potvrda mogla da posluži kao odobrenje seksualne aktivnosti čak i da nema drugih biblijskih tekstova na ovu temu. Ali nije baš tako. Iz desetina tekstova iz Pisma koji govore o ovoj temi može- mo eksplicitno i implicitno da zaključimo, da je ljudska seksualnost bila Božja na- mera. Naravno, ona je pažljivo uređena (1. Moj.1,28; 4,1; 9,1; 2. Moj.20,14; 3. Moj. 18, 1-30; Priče 6,32; 1. Kor. 6,9; Gal. 5,19; Jevr. 13,4). Pošto je Bog stvorio naše telo On ima nešto da kaže o našem polnom životu. On zna koliko je ta tema važna.

4 Seksualni odnosi su tabu tema u mnogim kulturama
Seksualni odnosi su tabu tema u mnogim kulturama. U generalnom smislu ti odnosi su uglavnom bili tretirani kao nešto grešno. Međutim, biblijsko je objašnjenje da je Bog stvorio čoveka i ženu i seksualne odnose ne samo za prokre- aciju, nego i za radosno intimno zadovoljstvo i fizičko i duhovno uživanje u tim odnosima. Seksualni odns je jedsn od najvećih darova koji je Bog dao ljudskom rodu. Kako na pravilan način možemo da uživamo u tom daru? Gde je granica, limit u toj vrsti odnosa? Kako treba da izrazimo svoju ljubav: Fizička i duhovna ljubav Ljubav i prijateljstvo Fizičko izražavanje ljubavi Kako održati ljubav živom: Ljubav koja čeka Granice ljubavi

5 FIZIČKA I DUHOVNA LJUBAV
“Jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u telesima svojim i u dušama svojim, što je Božje.” (1. Korinćanima 6,20) Postoji jedna pogrešna grčka filozofija (dualistički gnostici- zam), koja se u hrišćanstvo probila gotovo od početka, po kojoj je sve ono što je fizičko (telo) bilo zlo, a ono što je duhovno je bilo dobro. Prema ovom stavu seksualnost je spadala u zlo. Međutim, Biblija kaže (1. Moj. 2,7) da su te- lesna i duhovna strana ljudskog bića neodvo- jivi. Posvećenost nije neusklađena sa seksu- alnošću. Zdrav seksualni život nije prepreka osobama u braku da budu posvećene i oda- ne Bogu i telom i duhom. Solomunova pesma govori o fizičkim odnosi- ma sasvim prirodno. Noge, trbuh, prsa, polju- pci, milovanja… Bog je sve ovo stvorio za fizi- čko zadovoljstvo bračnih parova (Pesma nad pesmama 5,10-16; 7,1-9).

6 LJUBAV I PRIJATELJSTVO
“Usta su mu slatka i sav je ljubak. Takav je moj dragi, takav je moj mili, kćeri jerusalimske.” (Pesma nad pesmama 5,16) Da bi u potpunosti uživali u svom odnosu, čovek i žena koji žele ući u brak moraju prvo biti dobri prijatelji.Oni moraju postati najbolji prijatelji. Oni treba da provode vreme zajedno, da otvoreno razgovaraju i brinu jedno o drugo- me. Takvo ljubazno prijateljstvo pomaže budućim supružnicima da se zbliže, pokazu- jući svoju obostranu privlačnost komplimentima i nežnostima iskrene ljubavi. Međutim, ljudskom srcu prava ljubav nije prirodna, ona je dar Svetog Duha (Rim. 5,5). Takva ljubav čvrsto povezuje muža i ženu u snažnu i trajnu zajednicu. To je nesebična ljubav koja spaja vernike u telo Hristovo.

7 FIZIČKO IZRAŽAVANJE LJUBAVI
“Neka dođe dragi moj u vrt svoj, i jede krasno voće svoje.” (Pesma nad pesmama 4,16) Bog je u Edemskom vrtu ohrabrio Adama i Evu da postanu “jedno telo". Solomunova pesma je metafora tog Božjeg plana da su- pružnici budu “jedno telo“ i slobodno ulaze iz ljubavi u intim- nost njihog vrta: “Moj vrt“ je “njegov vrt“. Ova vrsta izražavanja govori da su seksualni odnosi u braku dar našeg Stvoritelja. Za intimnu zajednicu muža i žene Biblija koristi izraz “poznati" (1. Moj. 4, ; 1. Sam. 1,19; 1. O car. 1,4; Luka 1,34). To je temeljit opis dubi- ne lične bliskosti i ranjivosti, što spolnosti daje značenje kakvo je Bog nameravao. Reč “poznati“, isto tako, opisuje i odnos između pojedinaca i Boga (Jovan 17,3). Sam brak pruža uvid u najuzvišeniju i najsvetiju tajnu, zajednicu Hrista i Crkve.

8 LJUBAV KOJA ČEKA “Ti si vrt zatvoren, sestro moja nevesto, izvor zatvoren, studenac zapečaćen.” (Pesma nad pesmama 4,12) Ideal u Pesmi nad pesmama je da čovek i žena ostaju nevini „zatvoren vrt" sve dok se ne obavi venčanje. U Pesmi 8,8-10, braća mlade Sulamke su se pitala hoće li njihova sestra osta- ti čedna (zid) ili će postati promiskuite- tna (vrata). Sulamka je potvrdila da je sačuvala svoju čednost: “Ja sam zid“! Njen dragi je potvrdio da mu je došla kao devojka jer kaže da je ona “vrt zatvoren… izvor zatvoren, studenac zapeča- ćen“ (4,12). Ovo ju smiruje i sada dvoje zaljubljenih mogu da se mirno prepuste uživanju "mleka i meda" (4,11), pot- punim predanjem jedno drugom. U toj zajednici ljubavi oni se osećaju kao da su stigli u Obe- ćanu zemlju (u kojoj teče mleko i med).

9 GRANICE LJUBAVI “Metni me kao pečat na srce svoje, kao pečat na mišicu svoju. Jer je ljubav jaka kao smrt, i ljubavna sumnja tvrda kao grob; žar je njezin kao žar ognja, plamen Božji.” (Pesma nad pesmama 8,6) Zajednica čoveka i žene na poseban način odražava Božje obličje (1. Moj. 1,26.27). Međutim, greh je pokvario seksualne odnose. To je razlog zašto je Bog ograničio seks. Bog je odredio šta je ispravno a šta nije (3. Moj. 20, 7- 21; Romans 1,24-27). Preljuba, incest, homoseksualnost, bestijalnost, i druga neprihvatljiva seksualna upražnjavanja Biblija smatra teškim gresima. Pozvani smo da prihvatimo da naše telo i naša spolnost pripadaju Bogu. Moramo ih koristiti prema Njegovom planu—uz Njegovu pomoć.

10 “Božanska ljubav koja zrači iz Hrista, nikada ne uništava, već obuhvata ljudsku ljubav. Ona čisti i posvećuje ljudsku ljubav, uzdiže je i oplemenju- je. Ljudska ljubav nikada ne može da donese dragoceni rod sve dok se ne ujedini sa božan- skom prirodom i tako podstasknuta raste prema nebu. Isus želi da vidi srećne brakove, srećna porodična ognjišta. Kao i svaki drugi Božji dobri dar, brak je Bog dao za održavanje čovečanstva, ali je iskvaren grehom; cilj je Jevanđelja da obnovi njegovu čistotu i lepotu… Hristova blagodat, i jedino ona, može ovu ustanovu da učini da bude ono što je Bog želeo — sredstvo za blagosiljanje čovečanstva. Tako zemaljske porodice svojim jedinstvom, mirom i ljubavlju, mogu da predstave nebesku porodicu.” Ellen G White, Temelji srećnog doma, str original.

11 ZAKLJUČAK Među životnim razdobljima, brak je jedno od najvažnijih. Ove sedmice pouka obrađuje brak prikazan u starozavetnoj knjizi Pesma nad pesmama. Očigledno je da se ljubavna drama odvi- ja između Solomuna i njegove Sulamke. Oboje imaju prijatelje koji se često pojavljuju (Pesma 1,4.5.11; 2,7; 3,7.8.11), međutim, intimnost Solomuna i Sulamke skrivena je od tuđih pogleda (5,16). Pouka ističe da je Sulamka ”zid” i ”vrt zatvoren” (4,12; 8,10). Ona s pravom procenjuje da su njeno srce i nevinost dovoljno vredni da ih preda samo posvećenom, doživotnom brać- nom drugu. Ona odbacuje iskušenje da postane ”vrata” za mnoštvo bezvrednih udvarača (8,9). Mnogo ima blagoslova koje ovakav stav donosi i boli koje bivaju izbegnute da se ne mo- gu izbrojati. Biblijske vrednosti o uzdržavanju od seksualnih odnosa pre braka često se isme- vaju kao idealističke, zastarele jer kvare radost i uživanje, ispostavlja se da je upravo supro- tno. I dok pojedine jadne duše nedozvoljenim seksualnim aktivnostima doslovno uništavaju svoju sposobnost da osete seksualno zadovoljstvo u braku, Bog pokušava da čak i Pesmom nad pesmama, sačuva i pojača zadovoljstvo koje brak može da pruži. Slava Njegovom imenu!

12 PRIMENA ? Kako mi ovo znanje o carskoj ljubavnoj pesmi može pomoći danas? Shvativši da mi Isus želi pomoći, da razmislim o glasu nebeskog Oca koji me poziva da primim pouke, Da li želim da otvorim svoje srce božanskim načelima života? Da li želim da delima svoje ljubavi pokrenem svo- je bljžnje da i oni budu nežni, zahvalni i srećni?

13 ? PRENOŠENJE ISTINE Koje promene treba da ostvarim u svom životu?
Koje biblijsko načelo iz ove pouke možemo da primenimo danas?

14 PLAN Kako ovu pouku o carskoj ljubavnoj pesmi možemo da koristimo iduće sedmice? ? Razgovarajte u razredu ili grupi: 1. Kakvo je biblijsko gledište o ljudskom telu? 1. Moj. 2,7; Ps. 63,1; 84,2; 1. Kor ,19.20; 1. Sol. 5,23. 2. Prema primedbi od ponedeljka, kakva ljubav povezuje muža i ženu u trajnu zajednicu? Rim. 5,5. 3. Kako opis bračne zajednice kao ”poznati” obogaćuje razumevanje našeg od- nosa sa Bogom? 1. Moj. 4,1.25; 1. Sam. 1,19; Luka 1,34; Jovan 17,3; 1. Kor. 8,3. 4. Da li je Božji plan bio da osobe ostanu čedne do braka? Pesma 4,12. 16; 5,1; 8;8-10? 5. Kakav stav Pismo zauzima prema seksualnoj praksi koja nije u skaldu sa Božjim planom? 3. Moj. 20,7-21; Rim. 1,24-27; 1. Kor. 6,9-20.

15 ? PRENOŠENJE ISTINE Koje promene treba da izvršimo u našem životu?
ODLUČITE! Starting this week,, I will depend upon Christ’s righteousness not on my own righteousness Starting this week, I will submit my plans to God daily Želim doživeti promenu ”da bu- dem novina od Njegova stvara- nja” (Jakov,1,18): NAČELO PRIMENA PROBLEM ODLUKA 1. Donoseći ispravne odluke slobodnom voljom od Boga. 2. Po Isusovom primeru uvek pozitivno utičući na druge. Želim da moja okolina, a pre svega moj dom, prepozna da sam bio sa Isusom! Ne postoji savršena žena?


Скинути ppt "RAZDOBLJA U PORODIČNOM ŽIVOTU"

Сличне презентације


Реклама од Google