Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

SMANJENJE GUBITAKA U MREŽI BARA KAO REZULTAT IZMJEŠTANJA I UGRADNJE NOVIH BROJILA I UVOĐENJA AMM-a Sve studije gubitaka električne energije,koje su do.

Сличне презентације


Презентација на тему: "SMANJENJE GUBITAKA U MREŽI BARA KAO REZULTAT IZMJEŠTANJA I UGRADNJE NOVIH BROJILA I UVOĐENJA AMM-a Sve studije gubitaka električne energije,koje su do."— Транскрипт презентације:

1 SMANJENJE GUBITAKA U MREŽI BARA KAO REZULTAT IZMJEŠTANJA I UGRADNJE NOVIH BROJILA I UVOĐENJA AMM-a
Sve studije gubitaka električne energije,koje su do sada rađene, pokazale su da su glavna žarišta tehničkih gubitaka el. energije mreža 35 kV,transformacija 10/0.4 kV i naročitoNN mreže Osim gubitaka, štete koje nastaju kod potrošača često su pripisivane kvarovima na brojilu i napojnim vodovima do brojila pa je to motiv za izmještanje brojila Problem redovnog i brzog očitavanja je takođe važan. Veliki broj mjernih mjesta kod sezonskih potrošača godinama je bio nedostupan za očitavanje i kontrolu U početku sprovođenja projekta AMM nije bila predviđena rekonstrukcija NN mreže.Ali ubrzo poslije početka sprovođenja projekta i loših početnih rezultatana prenosu upravljačkog signala preko NN mreže do koncentratora, uočeno je da se prije izmještanja brojila mora izvršiti rekonstrukcija NN mreže. Ona je obuhvatala zamjenu stubova i promjenu presjeka provodnika, rekonfiguraciju mreže, i preraspodjelu pojedinih predugih dijelova mreže između susjednih traforejona. Takođe, težilo seda se što veći dio monofaznih potrošača pretvori u trofazne. Pored drugih funkcija nova brojila imaju mogućnost tzv. "daljinskog očitavanja". Da bi se omogućila generacija signala za prenos informacije bilo je potrebno ugraditi nova brojila koja to omogućavaju.

2 PRIPREMA INPLEMENTACIJE AMM SISTEMA MJERENJA
Multifunkcionalno elektronsko brojilo Koncentrator Prenos korisnog signala preko NN mreže Uslov za kvalitetan prenos signala Rekonstrukcija niskonaponskih mreža Kontrola pridruženosti potrošača traforeonu Do sada obrađeni konzum može se klasifikovati u dvije vrste objekata NA OBJEKTE KOLEKTIVNOG STANOVANJA NA OBJEKTE INDIVIDUALNOG STANOVANJA STANOVANJA

3 Rezultati implementacije AMM su vrlo povoljni gubici
REZULTATI IMPLEMENTACIJE PROJEKTA AMM NA OBJEKTE KOLEKTIVNOG STANOVANJA Tabela I: Gubici električne energije kod implementacije projekta AMM na objekte kolektivne gradnje Rezultati implementacije AMM su vrlo povoljni gubici smanjeni oko 4 puta

4 na objekte individualne gradnje
REZULTATI IMPLEMENTACIJE PROJEKTA AMM NA OBJEKTE INDIVIDUALNOG STANOVANJA   Tabela II: Gubici električne energije kod implementacije projekta AMM na objekte individualne gradnje Rezultati implementacije AMM su povoljni gubici smanjeni oko 2,5 puta

5 RAD NA ODRŽAVANJU STEPENA OČITANOSTI NA PODRUČJU SA UGRAĐENIM AMM
Dijagram I: Ukupno AMM brojila, nepridružena i neočitana AMM brojila u (%) Superpozicijom šuma i korisnog signala gubi se pridruženost signala ukoliko se redovno ne otklanjaju uzroci šuma

6 mjerenja u mjesečnom konzumu
UPOREĐENJE GUBITAKA NA PODRUČJIMA SA DALJINSKIM I DIREKTNIM OČITAVANJEM BROJILA I PRAVCI DALJEG RADA Dijagram II: gubici u (%) na AMM i klasičnim brojilima i procentualno učešće pojedinih vrsta mjerenja u mjesečnom konzumu Energija preuzeta preko AMM brojila čini procentualno više od polovine ukupne energije. Takođe se može procijeniti da su gubici po mjesecima za tradicionalna, klasična brojila oko 10 % a za AMM brojila, koja preuzimaju znatno veću energiju, oko 5 % što je značajna razlikai Pema najnovijim podacima za godinu ukupni gubici u Baru bili su 14,8 % a za godinu bili su 14,3 % što je svakako rezultat efikasnog načina primjene mjera koje su predviđene projektom AMM.

7 Analiza gubitaka na indukcionim (klasičnim) brojilima
Međutim, mora se sa dijagrama II zapaziti da procenat gubitaka na tradicionalnim brojilima ostaje približno konstantan iako se učešće tradicionalnih brojila u ukupno preuzetoj energiji značajno smanjuje zbog uvođenja AMM sistema. To u velikoj mjeri umanjuje pozitivne efekte koji se postižu uvođenjem AMM brojila. Tabela IV: Preuzeta energija i gubici na tradicionalnim brojilima Tabela III: Gubici energije u Baru u 2011. godini, (prije početka realizacije AMM) Iz tabele se vidi stalan i značajan pad primljene energije, smanjenje gubitaka ali i porast procenta gubitaka u odnosu na energiju koju preuzimaju indukciona brojila. To znači da su na preostalim traforejonima i preostalim tradicionalnim brojilima koncentrisani srazmjerno najveći gubici koji jednim dijelom mogu biti prouzrokovani lošim NN mrežama. Zato na preostalim traforejonima, realizacijom ugradnje AMM brojila, može doći do smanjenja gubitaka ali uz srazmjerno značajna ulaganja u rekonstrukciju NN mreže. Za sledeći korak u primjeni projekta AMM brojila treba napraviti detaljniju analizu troškova na rekonstrukciji NN mreže.

8 Zaključak Primjena projekta ugradnje AMM brojila u uslovima Bara, već na samom startu pokazala je da je za kvalitetan prenos korisnog signala posredstvom NN mreže neophodno dopuniti projekat Zbog postizanja brzih efekata projekat je prvo implementiran na objekte kolektivnog, pa zatim na objekte individualnog stanovanja Efekti projekta ugradnje AMM brojila na gubitke u objektima kolektivnog stanovanja su izvanredni, i traju već 4-5 godina. Efekti projekta ugradnje AMM brojila na gubitke u objektima individualnog stanovanja su dobri, i traju već oko 2 godine. Efikasnom utvrđivanju veličine i kontroli nivoa gubitaka doprinos je dao i visoki stepen pridruženosti i očitanosti AMM brojila. Da bi se održao i povećao stepen očitanosti i rpeidruženosti brojila nužno je aktivno održavanje dostignutog nivoa i njegovo unapređenje. Zaključak je da će se na preostalom konzumu postići nešto manji efekti na smanjenju gubitaka uz znatno veća ulaganja na rekonstrukciji mreže nego ranije. Zato prije pristupanja daljoj realizaciji projekta neophodno je detaljno analizirati preostalo konzumno područje radi utvrđivanja troškova projekta na rekonstrukciji mreža koji, sudeći po trendu gubitaka na tradicionalnim brojilima, mogu biti vrlo značajni.


Скинути ppt "SMANJENJE GUBITAKA U MREŽI BARA KAO REZULTAT IZMJEŠTANJA I UGRADNJE NOVIH BROJILA I UVOĐENJA AMM-a Sve studije gubitaka električne energije,koje su do."

Сличне презентације


Реклама од Google