Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

МИКРО: Подобрување на конкурентноста на микро-претпријатијата во руралните области Модул 6: Зајакнување на капацитетите на рурални микро-претпријатија.

Сличне презентације


Презентација на тему: "МИКРО: Подобрување на конкурентноста на микро-претпријатијата во руралните области Модул 6: Зајакнување на капацитетите на рурални микро-претпријатија."— Транскрипт презентације:

1 МИКРО: Подобрување на конкурентноста на микро-претпријатијата во руралните области
Модул 6: Зајакнување на капацитетите на рурални микро-претпријатија во рурални области Prepared by the Consortium for the project: “Irish Rural Link – National University of Ireland Maynooth- CDI – EEO GROUP SA- IHF asbl – IDP - Internet Web Solutions SL”

2 Мрежи како алатка за градење на капацитети
Преглед Колку слајдови? 24 слајдови вкупно Колку долго да се чита и слуша? 15 минути (не вклучувајќи го истражувањето на линковите овозможено со слајдовите) Која е добивката? Види цели и очекувано учење во следните слајови

3 Мрежи како алатка за градење на капацитети
Цели на делот Овој дел покажува како учеството во мрежи може да помогне во изградбата на капацитетите на микро-претпријатијата

4 Мрежи како алатка за градење на капацитети
Очекувани резултати На крајот од овој модул ќе знаете: "Што е мрежа" "Што е капацитет" "Како да ги искористите своите мрежи" Можете ли да го проверите своето знаење?

5 Што е капацитет и градење на капацитети?
Мрежи како алатка за градење на капацитети Што е капацитет и градење на капацитети? Капацитетот се однесува на способноста на системот да функционира и да биде одржлив. Градење на капацитетите е процес на развивање и зајакнување на вештините, способностите, процесите и ресурсите што организациите и заедниците треба да ги преживеат, да се адаптираат и да напредуваат во брзо менувачкиот свет.

6 За што служи градењето на капацитетите?
Мрежи како алатка за градење на капацитети За што служи градењето на капацитетите? Постојат многу различни дефиниции, но крајната цел за градење на капацитетите е да се подобри севкупната организациска ефективност и одржливост

7 Мрежи како алатка за градење на капацитети
Што е вмрежување? Именка: Мрежата е група или систем на меѓусебно поврзани луѓе или работи Глагол: Вмрежување е вештина на интеракција со другите за размена на информации и развивање на професионални или социјални контакти.

8 Што е мрежа? Мрежи како алатка за градење на капацитети
Претприемачите кои имаат заеднички цели и со намера разменуваат информации и/или соработуваат во активности за да ги решат овие цели, претставуваат мрежи. Може да има и други имиња: колаборативни групи, социјални кругови, менторски групи, групи за дискусија, партнерства за учење итн. Може да учествувате во мрежа без да ја регистрирате - може да биде неформална

9 Врсти на мрежи Мрежи како алатка за градење на капацитети
Мрежите може да се движат од неформална размена до формални договорни или групи со членство : Врсти на мрежи

10 Карактеристики на мрежите
Мрежи како алатка за градење на капацитети Карактеристики на мрежите Општи карактеристики: Создадени за цел Може да биде неформална и / или формална Може да има повеќе функции Може да постои локално, регионално, национално или меѓународно Може да бидат вистински (лице-в-лице), виртуелни (онлајн) или комбинирани Може да бидат краткорочни или долгорочни

11 Предности на мрежи за членови
Мрежи како алатка за градење на капацитети Предности на мрежи за членови Зголемен пристап Зголемена ефикасност Ефект на мултиплицирање Солидарност и поддршка Зголемена видливост Намалена изолација Зголемен кредибилитет

12 Важноста на вмрежувањето
Мрежи како алатка за градење на капацитети Важноста на вмрежувањето Видеото за важноста на вмрежувањето се осврнува на прашањата покренати во овој сет на слајдови во вистинска дискусија. Деветнаесет минутен разговор со Мајкл Голдберг "Повторно откривање на персонално вмрежување" претставува критички став за онлајн вмрежување Source: 7 минутно You tube видео

13 Еве некои формални мрежи што можете да ги истражите
Мрежи како алатка за градење на капацитети Формални мрежи Еве некои формални мрежи што можете да ги истражите

14 Мрежи на социјални претпријатија
Мрежи како алатка за градење на капацитети Мрежи на социјални претпријатија

15 Интернет мрежни алатки
Мрежи како алатка за градење на капацитети Интернет мрежни алатки Twitter Facebook Linked in Crowd Booster Hootsuite

16 Мрежи: збор на претпазливост
Мрежи како алатка за градење на капацитети Мрежи: збор на претпазливост Свесно користете ги вашите мрежи за: Приоритети на вашите потреби Пристап / искористување можности Учење од врсниците Оптимизирање на употребата на технологијата Бидете одржливи

17 Инвентар на вашите мрежи?
Мрежи како алатка за градење на капацитети Инвентар на вашите мрежи? Разгледајте ги мрежите во кои што сте вклучени во моментов, од аспект на Вашите капацитети, потреби и придобивки. Вклучете ги социјалните мрежи Добијте совет за тоа како да користите мрежи Користете онлајн мрежи - ефикасни, минимални трошоци Секогаш да биде отворен за нови мрежи

18 Мрежи како алатка за градење на капацитети
Мрежно анализирање? Кои се трошоците?   Време: учество на состаноци итн   Пари: членарина, трошоци за обука, итн Кои се придобивките? Поддршка Знаење Пристап до финансирање / Проекти - Легитимност Професионална состојба

19 Мрежно анализирање? Мрежи како алатка за градење на капацитети
Оценете ги мрежите во однос на: Обем на работа: Дали мрежата создава повеќе работа отколку што се намалува? Застапеност: Дали мрежата го претставува она за кое се залага моето претпријатие? Учество: Дали е потребно учеството на моето претпријатие на вистинско ниво?

20 Мрежно анализирање? Мрежи како алатка за градење на капацитети
Дали присуствувам на редовни состаноци? Дали сум во тек со сите вести / билтени? Дали сум активно вклучен во какви било активности? форуми, работилници, менторство 4. Дали сум размислувал да бидам повеќе вклучен? - биди “офицер” - предложи активности

21 Придобивки од вмрежувањето
Мрежи како алатка за градење на капацитети Придобивки од вмрежувањето Веб страната дава вреден аргумент за придобивките од мрежното поврзување

22 Повеќе информации Мрежи како алатка за градење на капацитети
Националниот совет за непрофитните организации - застапник за американските добротворни непрофитни организации кој обезбедува важни внатрешни согледувања. Source Website: and the blog at

23 Претприемач ИКТ и маркетинг
Мрежи како алатка за градење на капацитети Претприемач ИКТ и маркетинг Вмрежувањето за рурални претприемачи е тесно поврзано со поголемо знаење и користење на ИКТ (дискутирано во друга единица) и користење на социјални медиуми за маркетинг (Исто така дискутирано во друга единица) See;

24 Ви благодариме на вашето внимание 
Крај на модулот Ви благодариме на вашето внимание 


Скинути ppt "МИКРО: Подобрување на конкурентноста на микро-претпријатијата во руралните области Модул 6: Зајакнување на капацитетите на рурални микро-претпријатија."

Сличне презентације


Реклама од Google