Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

BREGASTI MEHANIZMI.

Сличне презентације


Презентација на тему: "BREGASTI MEHANIZMI."— Транскрипт презентације:

1 BREGASTI MEHANIZMI

2 DEFINICIJA Bregasti mehanizmi - tročlani mehanizmi kod kojih jedan od članova ima oblik složene zakrivljene površine u prostoru (brega) i vezom višeg reda je povezan sa radnim elementom - podizačem. Osnovna karakteristika rada mehanizma je u tome što se najčešće uniformno obrtno ili translatorno kretanje brega transformiše u obrtno ili translatorno kretanje radnog člana mehanizma po nekom zadatom zakonu. Željeno kretanje podizača je obezbeđeno oblikom profila brega.

3 OSOBINE POZITIVNE OSOBINE mali broj članova malo prostora
Veza drugog reda!!!! Moguća su dva relativna kretanja jednog člana u odnosu na drugi: Translacija (klizanje) u pravcu tangente Rotacija OSOBINE N = 3 P1 = 2, P2=1 S = 3 x (3 - 1) – 2 x 2 – 1 = 1 POZITIVNE OSOBINE mali broj članova malo prostora proizvode kretanje proizvoljnih karakteristika NEGATIVNE OSOBINE kinematički par višeg reda može prenositi manja opterećenja nego parovi nižeg reda habanje iziskuje kvalitetnije materijale i posebnu termičku obradu habanje menja konturu profila, a time i zakon kretanja radnog člana

4 PODELA PREMA VRSTI KRETANjA Kretanje brega: translatorno kretanje
obrtno kretanje Kretanje podizača: obrtno - oscilatorno PREMA TIPU PODIZAČA Prema konturi kontaktne površine: šiljaste valjčaste ravne pečurkaste Prema položaju linije kretanja u odnosu na centar brega: centralne ekscentrične

5 PODELA PREMA TIPU BREGA Ravni: klinasti diskasti Prostorni:
globoidni i buričasti cilindrični konični sferni Svi bregovi se mogu izvoditi kao periferni i žljebasti

6 PREMA OSTVARENJU KONTAKTA
Dinamičkim zatvaranjem pomoću sile sopstvene težine opruge pneumatskog ili hidrauličkog uređaja Kinematičkim zatvaranjem geometrijskim vođenjem po žljebu udvajanjem bregova i podizača

7 KONSTRUKCIJA PROFILA BREGA
Definisanje ciklusa definisanje parametara ciklusa – h i b (t), definisanje zakona kretanja podizača (S,V,A,J) Usvajanje konstruktivnih parametara osnovni krug – ro ( y0) ekscentar – e (ili O1O2 i l) i konstrukcija profila brega Optimizacija dinamičkih parametara i konstrukcije provera ugla pritiska a provera poluprečnika krivine r

8 RADNI CIKLUS Pokazuje kako se menja kretanje podizača u zavisnosti od ugla obrtanja brega. Glavne karakteristike ciklusa su: oblik (broj (koliko ih ima) i vrsta segmenata (dizanje, spuštanje ili mirovanje)), trajanje pojedinog segmenta (bi) opseg kretanja podizača (visina dizanja h).

9

10

11 ZAKONI KRETANJA – oblik segmenata (dizanje)
Konstantna brzina Konstantno ubrzanje Harmonijska promena Cikloidna promena

12 ZAKONI KRETANJA – SVAJ dijagrami
Konstantna brzina Loše – udari !!!!

13 ZAKONI KRETANJA – SVAJ dijagrami
Cikloidna promena Dobro rešenje !!!! Ovo je tipično rešenje kod bregastih mehanizama!!!!!

14 KONSTRUKCIJA PROFILA BREGA - grafički Slučaj 1
Teorijski profil brega se dobija na osnovu položaja centara rolnice. Slučaj 1 Stvarni profil brega je obvojnica položaja rolnice. Stvarni profil

15 KONSTRUKCIJA PROFILA BREGA - grafički
Slučaj 2 r0 r0 r0 Parametrar r0 (poluprečnik osnovnog kruga) je odabran!!!!

16 KONSTRUKCIJA PROFILA BREGA - grafički Slučaj 3
teorijski profil Slučaj 3 Parametri e i r0 (ekscentar i poluprečnik osnovnog kruga) su odabrani!!!! stvarni profil Prvo se nacrta krug poluprečnika ekscentra e i na njemu nanesu uglovi i za svaki međupoložaj. Iz odgovarajuće tačke na krugu se povuku tangente i na njih nanese prvo vrednost ro (tačke ), a zatim u produžetku i vrednost si (tačke 1’ - 10’). Ovim se dobijaju centri rolnica na koje se zatim konstruiše obvojnica.

17 KONSTRUKCIJA PROFILA BREGA - analitički
jednačina obvojnice Slučaj 1 s1 – ulaz (kretanje brega) s2 – izlaz (kretanje podizaca) Poznato (svaj dijagrami)

18 KONSTRUKCIJA PROFILA BREGA - analitički
Slučaj 2 alfa – ulaz (kretanje brega) s – izlaz (kretanje podizaca) Poznato (svaj dijagrami):

19 KONSTRUKCIJA PROFILA BREGA - analitički
Slučaj 3

20 UGAO PRITISKA Ugao pritiska zavisi od dve vrste parametara:
kinematičkih - puta s i brzine radnog elementa vA; geometrijskih - ekscentriciteta e i poluprečnika osnovnog kruga ro (uočiti da je p = f(ro, e)).

21 R << r Rp << r
POLUPREČNIK KRIVINE Odnos poluprečnika krivine brega rmin i poluprečnika rolnice R radnog člana je bitan za pravilno funkcionisanje brega R << r Odnos poluprečnika krivine brega rmin i poluprečnika alata Rp je bitan za pravilnu izradu brega Rp << r


Скинути ppt "BREGASTI MEHANIZMI."

Сличне презентације


Реклама од Google