Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

1. час: Одељењска заједница

Сличне презентације


Презентација на тему: "1. час: Одељењска заједница"— Транскрипт презентације:

1 1. час: Одељењска заједница
КАКО ОСТВАРИТИ ЖЕЉЕ, СНОВЕ КАД РОДИТЕЉИ КАЖУ “НЕ”? 1. Час: Писана припрема

2 ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
Општи циљ часа: Циљ је да се ученицима олакша сагледавање личних жеља и снова, затим препрека које стоје на путу њихових испуњења и коначно да дођу до сазнања да се жеље могу испунити на различите начине у зависности од окружења, породице, оправданости циља и спремности на одрицања саме личности.    Специфични циљеви часа: Препознавање туђих жеља и јасна свест о својим жељама, као и њихово јасно изражавање, омогућава спречавање неспоразума на релацији родитељ-ученик Уочавање веза између родитељско-дечјих сукоба и пратећих осећања Уочавање реалних препрека које стоје на путу остварења животног циља –избор будућег занимања Развијање тимског рада

3 ИНОВАЦИЈА ИНTЕРАКТИВНО УЧЕЊЕ
Циљ овако осмишљеног рада је да се ученици и предметни наставници подстакну на међусобну сарадњу засновану на конкретном проблему који је утемељен кроз садржај одређеног књижевног дела. Овакав начин учења подразумева сложен поступак који тежи да на неки начин копира процес изналажења решења какав се одвија у реалном животу и води употребљивом и трајном складиштењу знања. У интерактивном учењу, какав је овај на изради пројекта, остварена је сарадња између групе предметних наставника и ученика петог разреда и то у облику заједничкеог осмишљавања пројектне конструкције, али и заједничке надоградње постојећих знања. Код оваквог начина рада постигнуто је планирано, вођено и временски скраћено проналажење кључних решења пројектне грађе. Ученици су најпре смишљено уведени у тему којом смо имали намеру да се бавимо, затим је тимским радом наставника креирана ситуација која је свим учесницима омогућавала активно учешће у истраживању и проналажењу решења за постављени проблем. На крају су кроз дискусију размењене идеје, направљена појашњења и уобличено искуство кроз које су прошли сви чланови, да би се на самом крају реализације пројекта све научено довело у везу са постојећим знањима. У овом пројекту пред наставнике су постављени посебни захтеви, јер се овакав вид учења одвијао под сложеним околностима са великим бројем елемената које је требало усагласити, припремити и контролисати. Наравно да је наставнички тим био и додатно оптерећен, јер је морао имати довољно знања, вештина и сигурности да испрати све ученике у њиховој потреби да коментаришу, продубљују, појашњавају, преиспитују, оспоравају и супростављају мишљења, како са вршњацима, тако и са наставницима.

4 Шта кажу резултати анкете
Родитељи су упознати са жељом свог детета Родитељи нису упознати са жељом свог детета Родитељи подржавају жељу детета Родитељи не подржавају жељу детета 12 14 7 19

5 Подела на групе Изабери са стола стикер са осећањем које се подудара са твојим тренутним и залепи га у обележен простор на табли. Радост Туга Пријатно изненађење Непријатно изненађење Задаци за групни рад

6 Шта кад родитељи кажу НЕ?
дете каже НЕ? Групе које су састављене од ученика са пријатним осећањима добијају следећа питања: а) Шта кад родитељи кажу НЕ? Самостално напишите на један стикер једно занимање којим би желео да се бавиш кад порастеш. Налепи на заједнички пано најмање један стикер. Унутар група погледајте садржај стикера па задржите оно занимање које се на паноу појављује најмање пута. Уколико се деси да се појави више занимања са истим најмањим бројем пута, онда гласањем изаберите једно занимање. Две групе које су састављене од ученика са непријатним осећањима добијају следећа питања: б) Шта кад дете каже НЕ? Самостално напишите на један стикер једно занимање којим би желео да се бавиш кад порастеш. Налепи на заједнички пано најмање један стикер. (циљ је да групе на пано налепе што више занимања не водећи рачун да ли се поклапају занимања, чак је и пожељно да се поклапају, што разредни старешина неће рећи). Унутар група погледајте садржај стикера па задржите оно занимање које се на паноу појављује највише пута. Уколико се деси да се појави више занимања са истим бројем стикера онда гласањем изаберите једно занимање.

7 РАД У ГРУПАМА Групе са пријатним осећањима се међусобно спајају
Групе са непријатним осећањима се међусобно спајају

8 Стратегија убеђивања у исправност нашег става
Задатак за групе са пријатним осећањима Задатак за групе са пријатним осећањима: а) Добили сте омиљено занимање ваше групе. Ваш задатак је да замислите да сте ви родитељи. На основу личних искустава вас и ваших родитеља заједничким снагама осмислите стратегију како да убедите ваше дете да одустане од своје жеље и да се бави оним чиме ви желите. б) Добили сте омиљено занимање ваше групе. Ваш задатак је да на основу личних искустава вас и ваших родитеља заједничким снагама осмислите стратегију како да убедите родитеље да се сложе са вашим животним избором.

9 Лепа реч гвоздена врата отвара
Ученици, који су били у улози родитеља, стају у круг и држе се за руке, а друга половина, која је била у својој природној улози, улази у круг и окреће се према спољашњем кругу држећи се за руке. Ученици спољашњег круга представљају по једна врата „родитељи“, која се могу отворити само једном и то кад се „ученику – вратима“ каже одговарајућа лепа реченица (лепа порука којом му казује разлог своје велике жеље).

10 Презентација паноа

11 Евалуација Да нас си чуо како размишљају твоји другари и које су њихове животне жеље. Препознао си сличности и разлике између њихових и твојих жеља. Имао си прилику да чујеш начине како други намеравају да се изборе за свој животни сан. Да ли ти је садржај овог часа помогао да схватиш да ли је твоја жеља заиста остварива? На часу смо супротставили мишљења родитеља и деце кроз замишљену ситуацију “Шта кад......каже НЕ?! Која група је по теби била уверљивија и зашто? Евалуациони листић


Скинути ppt "1. час: Одељењска заједница"

Сличне презентације


Реклама од Google