Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE??

Сличне презентације


Презентација на тему: "KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE??"— Транскрипт презентације:

1 KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE??
Osnovna škola Dore Pejačević Našice KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE?? 2.ožujka 2016. Psihologinja Anja Međimurec

2 U radu provedemo: 1/3 svog života Radimo 7 do 8 sati na dan 5 ili 6 dana u tjednu 35 do 40 godina

3 Raditi posao koji nas veseli i u kojem smo uspješni od neizmjerne je važnosti za čovjekovu sreću
Odabir primjerenog zanimanja jedna je od najvažnijih životnih odluka

4 Što je profesionalni razvoj?
Profesionalni razvoj – proces upoznavanja vlastitih sposobnosti, vrijednosti i interesa, istraživanja svijeta rada i njegovih osobina te pronalaženja pravog puta karakterističnog za svakog pojedinca.

5 Profesionalni razvoj ne prestaje odabirom zanimanja – nastavlja se i razvija kako se mijenjamo mi i svijet oko nas  traje cijeloga života. Na profesionalni razvoj pojedinca utječu roditelji, obitelj, prijatelji, škola, kulturno okruženje, specifičnosti regije stanovanja.

6 KAKO PRAVILNO IZABRATI ZANIMANJE??

7 Tko može pomoći u odluci?
Nastavnici i stručni suradnici u školi (znaju u čemu je dijete dobro, uspješno) Ljudi koje rade u nekom zanimanju (mogu djetetu objasniti i pokazati neki posao) Informacije na internetu, tiskani materijal (letak, brošure) Stručnjaci koji se bave profesionalnom orijentacijom (neodlučni učenici, učenici sa zdravstvenim poteškoćama, poteškoćama u učenju) RODITELJI (oni svoje dijete najbolje poznaju)

8 Kako roditelji mogu pomoći??
Procijenite sposobnosti svoga djeteta Uzmite u obzir djetetove želje Pružite informacije Pružite savjete

9 Roditelj zajedno s djetetom može napraviti popis zanimanja koja dolaze u obzir, kao i eliminaciju onih koja ne ulaze u djetetovu sferu interesa, a potom se informirati o mogućnostima srednjih škola na području stanovanja ili šire Nužno je voditi računa i o bodovnom pragu ocjena potrebnih za upis te procijeniti realne šanse djeteta za upis u željenu školu.

10 Kakvo je dijete (osobine, stavovi, temperament,karakter)
Odluka o izboru srednje škole treba biti promišljena pa prije odluke treba razmisliti o tome: Kakvo je dijete (osobine, stavovi, temperament,karakter) Koje su karakteristike pojedinih zanimanja (što se tu radi, u kakvim uvjetima) Koje škole postoje (gdje se nalaze, kako se upisati) Gdje se može zaposliti (koji poslovi su više traženi) Gdje se vidi u budućnosti (što želi postati) Što dijete može (sposobnosti djeteta: intelektualne, tjelesne,...) Što zna (znanja, hobiji, vještine…)

11 Pomoć djetetu u izboru zanimanja se nipošto ne smije pretvoriti u nametanje naše volje djetetu.
Naša je zadaća pomoći djetetu da što bolje razumije sebe kako bi, u skladu s tim, našlo put kojim treba krenuti u život. Razgovarati s djetetom kako bi dijete bolje razmislilo o svojim sposobnostima i interesima

12 Pogreške pri izboru zanimanja
Nepoznavanje dovoljnog broja zanimanja Nepoznavanje svih obilježja zanimanja Precjenjivanje/podcjenjivanje vlastitih sposobnosti Biranje zanimanja prema izboru prijatelja Biranje zanimanja prema željama roditelja, ali ne i vlastitim željama Predrasude o muško-ženskim zanimanjima (za žene su ženska zanimanja) Gimnazija kao “izlaz za nevolju”

13 Kako pravilno odabrati zanimanje; što treba uzeti u obzir
Poznavanje samoga sebe Poznavanje zanimanja Poznavanje mogućnosti obrazovanja Poznavanje potreba za određenim zanimanjem

14 Pomozite djetetu da upozna sebe
Zajedeno s djetetom napravite samoprocjenu njegovih vrijednosti, interesa i sposobnosti i pomozite mu da upozna samog sebe

15 vrijednosti Vrijednosti su temeljni ciljevi koje pojedinac želi ostvariti u svom životu Neki važnost pridaju materijalnom bogatstvu, neki najveće zadovoljstvo doživljvaju pomagajući drugima Što u stvari želite od svoje karijere? Dobru plaću? Izazovan posao? Mogućnost napredovanja?

16 sposobnosti Jeste li uspješni u rješavanju problema?
Uspijevate li lako izraziti svoje misli? Jeste li spretni s rukama? Što su sposobnosti za neko zanimanje veće, veća je i vjerojatnost da ćemo trebati manji angažman za postizanje uspjeha Npr. Pjevač bez sluha

17 Poželjne osobine Kovač treba snagu i izdržljivost, mišićnu osjetljivost, ručnu spretnost… Urar treba mirnu ruku, spretne prste, dobar vid na blizinu…

18 interesi Interesi se odnose na ono što nam se sviđa i u čemu uživamo
Trajnije zanimanje pojedinca za određene aktivnosti Neke ljude zanimaju intelektualne aktivnosti, drugi preferiraju tjelesne i praktične aktivnosti U čemu istinski uživate i što vas ispunjava? Volite li brojčane igre i zadatke? Bavite li se radije s podacima nego ljudima? predmeti u školi mogu biti prediktori kada su interesi usmjereni na na određena zanimanja  profesionalni interesi

19 Poznavanje zanimanja

20 Upoznajte svijet rada Poznavati različita zanimanja, njihove glavne značajke i zahtjeve Opis poslova; Opis poslova u određenom zanimaju Uključuje li zanimanje pretežno rad sa stvarima, ljudima, podacima ili idejama?

21 A što se treba zapitati o zanimanju?
UVJETI RADA: što, kako i gdje se radi na tom radnom mjestu? ŠKOLOVANJA: gdje postoji škola, koliko traje školovanje, koji su uvjeti upisa? MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA ??? Potrebno je AKTIVNO TRAŽITI INFORMACIJE!

22 Poznavanje zanimanja Vodič kroz zanimanja -mrav.ffzg.hr/zanimanja
opis poslova radni uvjeti poželjne osobine osposobljavanja napredovanje

23 Poznavanje mogućnosti obrazovanja
Brošura Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Osječko-baranjsku županiju (i sve druge županije, dostupna na public.mzos.hr (web stranica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta)

24

25 GIMNAZIJE OPĆE JEZIČNE KLASIČNE PRIRODO SLOVNO- MATEMAT.

26

27

28 Poznavanje potreba za određenim zanimanjem
Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Osijek – Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje Brošura HZZ Osijek

29

30 Preporuke za SSS

31 Preporuke za VSS

32 Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja 2015
Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja (izvor HZZ) Osječko-baranjska županija

33 Obrazovni programi u kojima treba povećati broj upisanih i stipendiranih učenika ili studenata
Trogodišnji srednjoškolski Zidar/zidarica Tesar/tesarica Bravar/bravarica Stolar/stolarica Armirač/armiračica Tapetar/tapetarka* Kuhar/kuharica

34 Četverogodišnji srednjoškolski
- Stručni studij Radiološka tehnologija Sanitarno inženjerstvo

35 Sveučilišni studij Proizvodno strojarstvo Medicina
Veterinarska medicina Socijalni rad Logopedija Rehabilitacija Socijalna pedagogija Geodezija i geoinformatika Arhitektura i urbanizam Dentalna medicina Geografija (smjer:nastavnički)

36 Obrazovni programi u kojima treba smanjiti broj upisanih i stipendiranih učenika ili studenata
Trogodišnji srednjoškolski Prodavač/prodavačica Fotograf/fotografkinja Frizer/frizerka Cvjećar/cvjećarica Slastičar/slastičarka Pekar/pekarica

37 Četverogodišnji srednjoškolski
Ekonomist/ekonomistica Komercijalist/komercijalistica Upravni referent/upravna referentica Hotelijersko-turistički tehničar/hotelijersko-turistička tehničarka Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut/poljoprivredna tehničarka fitofarmaceutkinja Poljoprivredni tehničar opći/ poljoprivredna tehničarka opća Poslovni tajnik/poslovna tajnica Ekološki tehničar/ekološka tehničarka Kozmetičar/kozmetičarka Grafički urednik-dizajner/grafička urednica-dizajnerica Grafički tehničar pripreme/grafička tehničarka pripreme Grafički tehničar dorade i tiska/grafička tehničarka dorade i tiska Likovni umjetnik i dizajner/likovna umjetnica i dizajnerica Građevinski tehničar/građevinska tehničarka Agroturistički tehničar/agroturistička tehničarka

38 Stručni studij Upravni studij Poslovna ekonomija Agrarno poduzetništvo Bilinogojstvo Zootehnika Mehanizacija u poljoprivredi Fizioterapija

39 Sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni) Filozofija i hrvatski jezik i književnost Poslovna ekonomija Pravo Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Filozofsko-teološki studij Psihologija Informatologija (jednopredmetni) Kulturologija: smjerovi: Knjižničarstvo, Kulturalni menadžment, Medijska kultura

40 Najtraženija zanimanja u 2015. godini
Prema godišnjem izvještaju tržišta rada portala MojPosao, najtraženija zanimanja u bila su: konobar prodavač programer kuhar prodajni predstavnik frizer knjigovođa administrator vozač kamiona komercijalist

41 Prema stručnoj spremi, ovako su raspoređena najtraženija zanimanja na portalu MojPosao

42 Izvor HZZ

43 Izvor HZZ

44 Korisne web stranice za upis u srednju školu
- Vodič kroz zanimanja opis zanimanja, upitnici za izbor zanimanja, test informiranosti o zanimanjima. – Moj izbor – Upitnik interesa i kompetencija - stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na kojoj u izborniku Ostali korisnici >Učenici i studenti možete naći regionalne brošure o mogućnostima upisa u srednje škole Kamo nakon osnovne škole

45 - Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri. Na ovoj stranici možete pronaći kontakt za profesionalno savjetovanje, upitnik za samoprocjenu osobina ličnosti povezanih sa poslom, te regionalne brošure o mogućnostima upisa u srednje škole Kamo nakon osnovne škole – stranica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na kojoj se objavljuju Odluke ministra vezane za upise u srednju školu. U izborniku trebate odabrati Obrazovanje > Srednje obrazovanje > Upisi u srednje škole. sučelje Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole – Uvid u evidenciju ugovora o naukovanju i slobodnih mjesta za naukovanje

46 www.ucenici.com: http://www.ucenici.com/koju-srednju-skolu-upisati/

47 Profesionalno usmjeravanje u školi

48 Profesionalno usmjeravanje učenika 8. razreda - razgovaramo o:
OCJENE ŽELJE

49 Suradnja: HZZ, srednje škole
Anketa o profesionalnim namjerama učenika završnih razreda osnovne škole Radionice za učenike osmih razreda Roditeljski sastanci Individualno profesionalno informiranje i savjetovanje kod školskog psihologa

50 Individualno profesionalno informiranje i savjetovanje??
Informacije i savjeti vezane uz odabir zanimanja/obrazovnog programa Savjetovanje uz testiranje sposobnosti i interesa

51 Tko može doći na individualno profesionalno informiranje i savjetovanje??
Svi učenici kako bi dobili dodatne informacije i savjete uz određeno zanimanje (srednju školu); kako bi procijenili svoje sposobnosti, interese Neodlučni učenici

52 Anketa o profesionalnim namjerama učenika završnih razreda osnovne škole

53 Postići ćemo uspjeh u obrazovanju i karijeri kada uskladimo…
Naše osobine, jake strane sa Zahtjevima odabranog zanimanja

54 SRETNO UČENICIMA I RODITELJIMA!
“Najvažnija stvar za cijeli život je izbor zanimanja, a najčešće je to plod slučajnosti” Blaise Pascal HVALA NA PAŽNJI!! SRETNO UČENICIMA I RODITELJIMA!


Скинути ppt "KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE??"

Сличне презентације


Реклама од Google