Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Законодавна политика ЕЗ/ЕУ

Сличне презентације


Презентација на тему: "Законодавна политика ЕЗ/ЕУ"— Транскрипт презентације:

1 Законодавна политика ЕЗ/ЕУ
Институционални троугао: - Савет министара - Комисија - Европски парламент Остали учесници: Комисија: њен апарат (генералне дирекције, дирекције, оделења), радне групе Савет: председавајући, секторски савети, Комитет сталних представника (КОРЕПЕР), генерални секретаријат - Е. парламент: страначке групације, одбори, пленум

2 Развој законодавног система ЕУ
Процедура консултације као редовна процедура (до 1987) - Предоминација Савета - Луксембуршки компромис (1966) - Борба ЕП за бољу позицију (случај Исоглукоза и пресуда Суда правде, 1980) Увођење нових процедура – сарадња и сагласност (1987), саодлучивање (1993, 1999) и јачање позиције ЕП Промене по Уговору из Лисабона: процес саодлучивања као “редовна законска процедура”- саодлучивање II; обухвата 73 области

3 Законска иницијатива Комисија као искључиви иницијатор законских одлука Деловање: комесара, радних тела (директората) и међувладиних радних група Међувладине радне групе – претходно испитивање Комисије расположења држава чланица (заступљених у Савету) поводом законске иницијативе Припремљени законски предлог Комисија прослеђује Савету и Европском парламенту

4 Законодавна политика Савета
Улога председавајућег Савета (шест месеци) Секторски савети – функционални еквиваленти парламентарним одборима Деловање КОРЕПЕРА: 70% одлука договорено у радним групама; 10-15% договорено на нивоу КОРЕПЕРА II; 10-15% усаглашава сам Савет Одлучивање у Савету: једногласност и КВ Коалициони блокови у Савету: Париз-Бон, БЕНЕЛУКС-коалиција, кохезиони блок, нордијски блок, источна алијанса Култура консензуса у Савету

5 Законодавна политика ЕП
Страначке групације и парламентарни одбори; понашање посланика Вођство странака одређује најважније политичке теме, избор вођства ЕП, распоред позиција у одборима, дневни ред пленарних седница, политичке ставове страначких група Не постоје трајне коалиције; не постоји владина већина и опозиција (мањина); коалиције се формирају за свако појединачно питање-гласање; неформална “велика коалиција” ЕНС и ПЕС уз АЛДЕ (проевропски блок)

6 Основни поступак - консултовање
Комисија даје предлог одлуке Савету и Парламенту Парламент даје мишљење о предлогу Комисији која га прослеђује Савету уз свој коментар Савет може да прихвати, али и да не прихвати мишљење ЕП Савет доноси одлуку КВ већином (када усвоји измењени предлог Комисије) или једногласно (када одбија измењени предлог Комисије) До ЈЕА – ово је једини поступак доношења одлука Од 1987 (ЈЕА) када је уведен у поступак сарадње – ово је само основни поступак

7 Поступак сарадње (1987) - увођење другог читања
Наставља се на основни поступак; Савет уместо одлуке доноси заједнички став ЕП може да уложи амандман на заједнички став и упућује га Комисији Комисија даје Савету мишљење на амандман ЕП Ако је мишљење Комисије позитивно или негативно, Савет може да одбаци амандман ЕП само једногласно Савет прихвата амандман квалификованом већином

8 Поступак саодлучивања (1993) - увођење трећег читања
ЕП може да одбаци заједнички став – одлука се не доноси ЕП може да уложи амандман на заједнички став Савета Савет не може да одбаци амандман ЕП ни једногласно Образује се Одбор за усаглашавање: две делегације – Савета и ЕП; ако дође до сагласности, делегација Савета гласа квалификованом већини, а делегација ЕП простом већином; у раду Одбора учествује и члан Комисије у консултативној улози Комисија не може да утиче на усаглашени став Одбора Коначну одлуку доносе Савет – квалификованом већином и ЕП простом већином

9 - Наставак - Саодлучивање I: после неуспеха у Одбору за усаглашавање Савет може да донесе одлуку у складу са заједничким ставом ЕП може, а не мора, да поништи ову одлуку, гласајући апсолутном већином Правило 78 Пословника ЕП: у случају једностраног деловања Савета, ЕП аутоматски одлучује о одбацивању одлуке Саодлучивање II: одбацује се могућност једностраног деловања Савета после неуспеха у Одбору са усаглашавање

10 Комисија - Основни поступак: - Даје предлог
- Може да га промени у сваком моменту Сарадња: - Заједнички став мора бити у складу са предлогом Комисије; у супротном, Савет га мора усвојити једногласно - Предлаже Савету прихватање или одбацивање амандмана ЕП Саодлучивање: - Даје мишљење о изменама заједничког става - Савет може да је заобиђе у случају сазива Одбора за усаглашавање

11 Савет - Основни поступак:
- Доноси одлуку на основу предлога Комисије и уз консултовање ЕП - Предлог Комисије може изменити само једногласно - Сарадња: - Ако ЕП стави амандман, а Комисија га одбаци, Амандман прихвата само једногласно - Промене предлога Комисије може да одбаци само једногласно - Саодлучивање: - Не може да одлучи о закону ако га ЕП одбаци - Могућност компромиса са ЕП у случају амандмана ЕП (Одбор за усаглашавање); избегавање једногласности у случају одбацивања Комисије

12 - Основни поступак: Европски парламент
- Даје мишљење о предлогу прописа - Сарадња: - Може да предложи измену; од Комисије зависи да ли ће је Савет прихватити КВ (сагласност Комисије) или једногласно (противљење Комисије) - Саодлучивање: - Ако одбаци предлог, Савет не може да га прихвати - Ако предложи амандман, избегава се утицај Комисије; ЕП и Савет одлучују о прихватању амандмана

13 Правила о потребним већинама
Савет - квалификована већина увек када је у сагласности са Комисијом (било основни предлог, било измене) или са ЕП (у оквиру Одбора за усаглашавање) - једногласност увек када одбацује или једнострано мења предлог Комисије, или када одбацује амандман ЕП (сарадња) Европски парламент - проста већина увек када прихвата предлоге Комисије и Савета - апсолутна већина чланова увек када одбацује предлоге Комисије и Савета или када предлаже амандмане

14 Новине у Уговору из Лисабона
Процес саодлучивања као “редовна законска процедура”- саодлучивање II; обухвата 73 области Остале процедуре важе као изузеци: - Комисија сама доноси одлуке: конкуренција - Савет доноси одлуке на предлог Комисије без учешћа ЕП: царинске тарифе, ограничавање протока капитала, утврђивање буџетског дефицита... - Процедура консултације: правила о државној помоћи, усклађивање индиректног опорезивања, измена статута ЕЦБ - Процедура сагласности: међународни уговори - Процедура сарадње: укинута

15 Улога националних парламената у законодавном поступку
Протокол бр. 1 Уговора о ЕУ Нац. парламенти морају бити обавештени о свим предлозима аката који имају законску снагу, о годишњем законодавном плану Комисије и о консултативним документима Комисијe (беле и зелене књиге) Ако је 1/3 нац. парламената против предлога (1/4 у области слободе, правде и безбедности), Комисија може да га повуче или задржи (одлука на ЕСП) Ако је ½ нац. парламената против предлога, Савет и ЕП морају да се изјасне о наставку поступка Интерпарламентрни дијалог између ЕП и нац. парламената


Скинути ppt "Законодавна политика ЕЗ/ЕУ"

Сличне презентације


Реклама од Google