Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Primjena programiranja u nastavi matematike

Сличне презентације


Презентација на тему: "Primjena programiranja u nastavi matematike"— Транскрипт презентације:

1 Primjena programiranja u nastavi matematike
-Radovi učenika-

2 Sadržaj Uvod Zadatak 2: Pravokutnik Primjeri varijabli
Dodavanje varijabli u program Izbornik Zadatak 1: Trokuti Zadatak 2: Pravokutnik Zadatak 3: Kvadrat Zadatak 4: Kružnica Zadatak 5: Pitagorin poučak Zaključak Literatura

3 Uvod 1/2 Problem: Veliki ispit (predmet nećemo imenovati )
Razmišljanje o problemu (program) i kako ga riješiti - rastavljanjem na manje dijelove (potprograme). Kako? Definirati koliko vremena trebamo učiti i za koju ocjenu, Definirati koje cjeline ulaze u ispit, Definirati materijal iz kojeg ćemo učiti (udžbenik, radna bilježnica, bilježnica, vježbenica…), Definirati koji dio teorije je trebamo naučiti, Definirati koje zadatke je trebamo riješiti… Riječ definiranje (određivanje) je ovdje namjerno korištena budući da je ona ključna riječ u Definiranju potprograma: def ime_potprograma (varijabla1,varijabla2):

4 Uvod 2/2 Na prošlom satu radili ste program kalkulator s potprogramima: Zbrajanje, oduzimanje, množenje…, a neke grupe su počele s radom i programa koji izračunava opsege trokuta (jednakokracnog, jednakostranicnog…)… pa da se prisjetimo…

5 Primjeri varijabli a=int(input(„Unesite prvi broj”)) Ili a=int(input(„Unesite duljinu stranice a”)) c=int(input(„Unesite duljinu hipotenuze”))

6 Kada se dodaju varijable u glavni program a kada u potprograme?
Prilikom korištenja istog broja varijabli u svim potprogramima PR: Kalkulator – uvijek dvije varijable i za zbrajanje (a+b), oduzimanje (a-b), množenje (a*b)… Prilikom korištenja različitog broja varijabli u potprogramima PR: Trokuti – jedna, dvije ili tri varijable, ovisno o formuli Raznostranicni (O=a+b+c) Jednakostranicni (O=3*a)…

7 U glavnom programu U potprogramu Djelomično rješenje Zadatka 1
Glavni program Ukoliko se varijable dodaju u glavni program (Kalkulator), potrebno ih je navoditi prilikom izrade i pozivanja potprograma korijen (a,b) Ukoliko se varijable dodaju u potprogram (trokuti), potrebno je ostaviti prazne zagrade jednakokracni () Potprogram

8 Izbornik Izbornik se radi pomoću naredbe grananja IF (ako), ELIF (ili ako), ELSE (inače) Ako se unese broj 1, neka glavni program pozove prvi potprogram, ili ako se unese broj 2, neka glavni program pozove drugi potprogram …

9

10 Upute za rad Kako pokrenuti Python? Kako napraviti potprogram?
Klikni na povećalo i napiši IDLE i pokreni ga Kako napraviti potprogram? Klikni na File->New File i spremi datoteku na radnu površinu u za to predviđenu mapu (ovisno o programu koji radiš) Kako pokrenuti program? Run->Run Module (F5) U GLAVNOM PROGRAMU, ne u potprogramima

11 Zadatak 1: Trokuti Ukoliko na prethodnom satu niste uspjeli napravili zadatak s opsezima trokuta, napravite ga sada. Programu dodati izbornik i spremiti ga u mapu Trokuti na radnoj površini Raznostranicni (a+b+c)​ Pravokutni (a+b+c)​ Jednakostranicni (3*a)​ Jednakokracni (a+2b) Glavni program i jedan potprogram prepišite u bilježnicu Pomoć: sljedeći slajd

12 Upute za rad Na radnoj površini napravite mapu trokuti u koju spremate sve što napravite ZA SVAKI ZADATAK (ukupno je 5 zadataka) NAPRAVITE POSEBNU MAPU

13 Napravi potprograme za ostale trokute, detaljnije pogledati slajd 7
Na radnoj površini napravite mapu trokuti i napravite dvije datoteke u Pythonu. Prvu datoteku spremite pod nazivom glavni i prepišite tekst s lijeve strane Drugu datoteku nazovite pravokutni i spremite u mapu trokuti na radnoj površini Napravi potprograme za ostale trokute, detaljnije pogledati slajd 7

14 Crvene pogreške prilikom izvođenja programa
Provjeri jesu li dobro spremljene datoteke, unutar iste mape Provjeri jesu nazivi potprograma dobro napisani

15 Zadatak 2: Dijagonala, opseg i površina pravokutnika
Program mora imati mogućnost izbora izračuna dijagonale, opsega i površine pravokutnika. Programu dodati izbornik i spremiti ga u mapu Pravokutnik na radnoj površini.

16 Zadatak 3: Dijagonala, opseg i površina kvadrata
Program mora imati mogućnost izbora izračuna dijagonale, opsega i površine kvadrata. Programu dodati izbornik i spremiti ga u mapu Kvadrat na radnoj površini.

17 Zadatak 4: Promjer, opseg i površina kružnice
Program mora imati mogućnost izbora izračuna promjera, opsega i površine kružnice. Programu dodati izbornik i spremiti ga u mapu Kružnica na radnoj površini

18 Zadatak 5: Pitagorin poučak
Program mora imati mogućnost izbora izračuna katete A, katete B i hipotenuze trokuta. Programu dodati izbornik i spremiti ga u mapu Pitagorin poučak na radnoj površini Kateta a 𝑎= 𝑐 2 − 𝑏 2 Kateta b 𝑏= 𝑐 2 − 𝑎 2 Hipotenuza 𝑐= 𝑎 2 + 𝑏 2

19 Zaključak Kao i u stvarnom životu, velik problem potrebno je razložiti na manje probleme koje je jednostavnije riješiti. Tako je i u programiranju, a najčešća je upotrebom potprograma. Prednosti potprograma su: jednostavnost koda, manje veličine datoteka, izbjegavanje nepotrebnog dupliciranja koda, mogućnost rada više programera na programu a da svatko radi svoj dio, u vrijeme kada mu najviše odgovara…

20 Literatura Horvatek, A. (2011.) Svijet matematike, Pitagorin poučak 1.dio, [Učitano: ] Wikipedia (2018.) Pitagorin poučak [Učitano: ] Wikipedia (2018.) Pravokutnik, [Učitano: ] Wikipedia (2018.) Kvadrat, [Učitano: ] Wikipedia (2018.) Kružnica, [Učitano: ]


Скинути ppt "Primjena programiranja u nastavi matematike"

Сличне презентације


Реклама од Google