Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

MOTORNI RAZVOJ DECE TESTOVI ZA ISPITIVANJE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

Сличне презентације


Презентација на тему: "MOTORNI RAZVOJ DECE TESTOVI ZA ISPITIVANJE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI"— Транскрипт презентације:

1 MOTORNI RAZVOJ DECE TESTOVI ZA ISPITIVANJE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI
Prof. dr Vladimir Jakovljević Predsednik Društva fiziologa Republike Srbije, Council Member International Atherosclerosis Society god.

2 MOTORNI RAZVOJ

3 FAKTORI KOJI UTIČU NA MOTORNI RAZVOJ
GENETSKA PREDISPOZICIJA: - FIZIČKI RAZVOJ - BIOLOŠKA MATURACIJA FAKTORI SREDINE: - SOCIO-EKONOMSKI STATUS - STEČENE FORME MOTORNOG PONAŠANJA FIZIČKA AKTIVNOST – POSEBAN FAKTOR KOJI ZNAČAJNO MODULIRA ILI DOPRINOSI RAZVOJU VELIKOG BROJA MOTORNIH VEŠTINA

4 U toku prve dve godine života motorno ponašanje se deli u dve kategorije: 1) motorna aktivnost
2) motorna kontrola Odmah po rođenju dete je globalno (celim telom) motorno aktivno: ono se rita uvija, bacaka, mlati rukama i nogama Vremenom, ono stiče kontrolu nad pokretima, tako da je sve manje difuznih i nekontrolisanih pokreta Kontrolisanu motornu radnju predstavljaju specifični pokreti, uspešne reakcije na određene draži To su motorne reakcije pomoću kojih dete manipuliše predmetima svoje okoline, pokreti kojima ono postepeno ovladava svojom okolinom (hodanje, hvatanje i sl) Pod uticajem sazrevanja i učenja kontrola pokreta postaje sve savršenija

5 Istraživanja motornog razvoja se mogu podeliti u dve velike grupe:
Normativne studije - nastoje da utvrde prosečne uzraste na kojima se javljaju pojedini oblici motornog ponašanja U ovim studijama se polazi od toga da motorni razvoj zavisi pre svega od sazrevanja Ovakvim studijama se dobijaju norme za motorni razvoj pomoću kojih se može pratiti pravilnost toka motornog razvoja pojedinog deteta Pri korišćenju ovih normi uvek treba imati na umu da se individualni razvoj može razlikovati od normi 2) Biografske studije - se bave proučavanjem prirode i procesa motornog razvoja i ponašanja, zatim modifikovanjem pojedinih oblika motornog ponašanja, kao i faza i stadijuma kroj koje prolazi razvoj pojedinih motornih veština

6 Jedna od najopširnijih normativnih studija motornog razvoja je Gezelova studija (“Mentalni razvoj predškolskog deteta”) Gezel je pod motornim ponašanjem podrazumevao: - kontrolu položaja tela i njegovih delova, - lokomociju (puzanje, hodanje), - prehenziju (hvatanje), - opštu telesnu koordinaciju i - specijalne motorne veštine (npr. crtanje i kontrola ruke)

7 STICANJE MOTORNIH VEŠTINA DECE U ODNOSU NA UZRAST
motorno ponašanje razvojna promena prosečan uzrast (meseci) kontrola položaja tela držanje glave m sedenje m stajanje m lokomocija puzanje 4 m praćakanje nogama prevrtanje: bok - leđa pljeska rukama za vreme kupanja 4 - 6 m penjanje uz stepenice m hodanje prehenzija hvata kocku sa delim. opozicijom palca sa potpunom opozicijom palca 6 m hvata tabletu celom šakom fina prehenzija (hvatanje vrhom kažiprsta i palca) 6 - 9 m baca predmete na pod

8 LOKOMOCIJA Da bi dete stalo na noge i počelo da hoda potrebni su sledeći preduslovi: razvijenost velikog mozga, razvijenost malog mozga (održavanje ravnoteže tela), zrelost drugih nervnih centara i anatomske promene (relativni rast dužine detinjih nogu, trupa i glave)

9 ZAKONITOST CEFALO - KAUDALNOG PRAVCA RAZVOJA
Redosled usvajanja motornih veština: 1. kontrola mišića očiju, 2. ovladavanje facijalnom muskulaturom (opuštanje mičiće lica u osmeh), 3. kontrola nad vratnim mišićima (1 mesec), 4. kontrola ruku i gornjeg dela trupa (2 - 4 meseca), 5. kontrola donjeg dela trupa pomoću koje dete može da zadrži sedeći položaj (7 meseci), 6. kontrola šake (6 - 9 meseci), 7. kontrola nogu (stoji sa 9 m, hoda uz nečiju pomoć 11m, samostalno hoda sa 15 m)

10 MOTORNI RAZVOJ U PRVIH 15 MESECI ŽIVOTA
motorno ponašanje 0. mesec: intrauterini položaj tela (tzv. embrionalni položaj) 1. mesec: podizanje glave 2. mesec: podizanje grudnog koša 3. mesec: posezanje za predmetima 4. mesec sedi uz oslonac 5. mesec: sedi u krilu, drži predmet 6. mesec: samostalno sedi u stolici sa naslonom, dohvata viseći predmet 7. mesec: sedi bez naslona 8. mesec: stoji uz nečiju pomoć 9. mesec: stoji sa osloncem 10. mesec: puzi 11. mesec: hoda sa vođenjem 12. mesec: ustaje sa oslanjanjem 13. mesec: uspuzava se uz stepenice 14. mesec: samostalno stoji, bez ičije pomoći 15. mesec: samostalno hoda, bez ičije pomoći

11 KONTROLA POLOŽAJA TELA I NJEGOVIH DELOVA UVEK PRETHODI KONTROLI POKRETA
Dete uvek pre može da održi položaj u koji ga odrasli dovedu (npr. sedenje) nego što uspeva da se samo dovede u taj položaj Isto tako dete prvo uspeva da održi položaj stajanja, a tek zatim uspeva da se samo uzdigne u stojeći stav ž U motornom razvoju se izrazito uočava njegovo odvijanje prema zakonitosti stalnog i nepromenjenog redosleda promena To je dokaz za to da je motorni razvoj određen sazrevanjem, a sasvim u maloj meri učenjem i vežbom.

12 OSTALE ZAKONISTOSTI U MOTORNOM RAZVOJU
Proksimo-distalni pravac : - Motorna kontrola se razvija prvo u zoni koja je bliže središnjoj osi tela – kičmi, pa u pravcu periferije Npr. u slučaju ruke, pravac je: rame, lakat, šaka, prsti Od podjednake kontrole bilateralnih ka boljoj kontroli unilateralnih organa: - Kada se rodi dete je uglavnom simetrično i podjednako spretno se služi sa obe polovine tela - U toku razvoja ono postaje funkcionalno nesimetrično – jednu svoju stranu, češće desnu, više upotrebljava nego drugu - Ruka, noga (pa i oko i uho) na ovoj strani su jače, brže, spretnije.

13 OSTALE ZAKONISTOSTI U MOTORNOM RAZVOJU
Eliminisanje suvišne angažovanosti mišića: - Pri savlađivanju neke motorne veštine dete na mlađem uzrastu angažuje daleko veći broj mišića i troši više energije nego što je potrebno - Tokom razvoja suvišno angažovanje se eliminiše Alternativnost u razvoju: Tendencija da se periodi intenzivnijeg razvoja različitih funkcija naizmenično smenjuju

14 OSTALE ZAKONISTOSTI U MOTORNOM RAZVOJU
Intermitentnost u razvoju: - Tendencija (uočena u longitudinalnim istraživanjima) da jedan oblik ponašanja ne postaje stalan od momenta kada se pojavi - Ponašanje se javlja jednom ili dva puta, pa se gubi, da bi se posle više dana ili čak nedelja ponovo javilo, a zatim izgubilo, i tako više puta; - Intervali između javljanja se sve više skraćuju i na kraju gube, kada ponašanje postaje stalno * Ova zakonitost uočena je i u kognitivnom i govornom razvoju

15 Motorna kontrola i specijalne motorne veštine (hodanje, hvatanje) su od izuzetnog značaja za razvoj, kako individue tako i za razvoj same ljudske vrste Zahvaljujući motornom razvoju (pre svega uspravnom hodu i sposobnosti upotrebe ruke sa opozicijom palca) čovek je postao čovekom i stvorio složena oruđa na kojima počiva razvoj civilizacije Kada je u pitanju individualni razvoj, kontrola motorne aktivnosti i savladavanje specijalnih motornih veština izuzetno su značajni u ovladavanju fizičkom i socijalnom sredinom Tako na primer, deca koja su motorno spretnija od ostalih, vrlo često su više prihvaćena od strane vršnjaka, nego deca sa prosečnim motornim veštinama Većina lidera, u grupama na mlađim uzrastima, nadmašuju ostale u motornim veštinama (npr. penjanje, preskakanje konopca, lastiša, bacanje i šutiranje lopte, trčanje skakanje, klizanje, skijanje, plivanje, vožnja bicikla, rolera i sl)

16 TESTOVI ZA ISPITIVANJE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

17 OPŠTA UPUTSTVA Ispitanici izvode testove bosi, obučeni u sportsku opremu Svi testovi se moraju izvoditi u dobro prozračenoj velikoj prostoriji, tj. Sportskoj dvorani ili školskoj sali Redosled izvršavanja motoričkih testova je organizovan u kružnom sistemu Svaka radna stanica zato mora biti označena brojem Svaki test ima specifična uputstva koja treba pažljivo proučiti i pročitati svakom ispitaniku kako bi test bio što je moguće objektivniji Zagrejavanje i istezanje pre početka testa nisu dozvoljeni Vođa testiranja mora podsticati ispitanike na precizno, brzo i dosledno izvođenje testa Ukoliko se ovi motorički testovi izvršavaju isti dan kada i testovi kardio-respiratorne izdržljivosti, onda se oni izvršavaju prvi

18 Flamingo test ravnoteže (FLB) 2. Taping rukom (PLT)
REDOSLED IZVRŠAVANJA MOTORIČKIH TESTOVA Flamingo test ravnoteže (FLB) (uvek se mora prvi izvršavati) 2. Taping rukom (PLT) 3. Sed i dohvat (SAR) 4. Skok u dalj iz mesta (SBJ) 5. Stisak šake (HGR) 6. Ležanje-sed (SUP) 7. Izdržaj u zgibu (BAH) 8. Trčanje tamo – ovamo 10×5 m (SHR) (uvek se izvršava poslednji)

19 1. FLAMINGO (FLB) Cilj ispitivanja: opša ravnoteža
Opis testa: balansiranje na jednoj nozi na gredici zadanih dimenzija Oprema i rekviziti potrebni za izvođenje testa : -Metelna ili drvena geredica 50 cm dužina x 4 cm visina x 3 cm širina, pokrivena materijalom maksimalne debljine od 5 mm čvrsto prilepljenim na gredicu -Stabilnost gredice se obezbeđuje sa dva držača dužine 15 cm i širine 2cm -Štoperica

20 FLAMINGO (FLB) Uputstva za ispitanike :
-Pokušaj i ostani da balansiraš što možeš duže na uzdužnoj osi gredice dok stojiš na nozi kojoj želiš. -Savi slobodno nogu unazad i uhvati je istostranom rukom za gornji dio stopala stojeći kao flamingo. -Test počinje kada osoba koja ispituje povuče ruku ispitaniku -Pokušaj da balansiraš u ovoj poziciji što možeš duže. -Svaki put kada izgubiš ravnotežu (tj. spustiš slobodnu nogu, onu koju držiš ) ili dotakneš pod bilo kojim delom tela testiranje se prekida. -Test ćete ponoviti tri puta, a računat ćemo bolje vrijeme Uputstva za merioce: - Stanite ispred ispitanika, Ispitaniku je dozvoljen jedan probni pokušaj kako bi se upoznao sa testom - Uključite štopericu kada ispitanik pusti vašu ruku, - Odmah zaustavite štoparicu kada ispitanik izgubi ravnotežu, spusti slobodnu nogu i dohvati pod bilo kojim delom tela, - Test ponavljate tri puta. Ocena testa : Najduže vreme balansiranja u zadanom položaju na gredici

21 2. TAPING RUKOM (PLT) Cilj ispitivanja: procena brzine pokreta - sposobnost brzog izvođenja pokreta sa zadanom amplitudom. Opis testa: Brzo naizmenično dodirivanje dve ploče rukom po izboru. Oprema i rekviziti potrebni za izvođenje testa : Sto podesiv po visini, - Dva gumena diska prečnika 20 cm pričvršćena horizontalno na sto, razmak između centara diskova je 80 cm, četverougaona ploča dimenzije 10x20 cm postavljena na jednakoj udaljenosti između dva diska, - Štoperica.

22 2. TAPING RUKOM (PLT) Uputstva za ispitanike :
-Sedite za sto, malo raširite stopala, postavite šaku slobodne ruke na četverougaonu ploču u centru. -Šaku izabrane ruke postavite na suprotni disk. -Prenesite izabranu šaku napred i nazad između dva diska što je brže moguće, preko ruke koja se nalazi u sredini. -Budite sigurni da se svaki put dotakli disk. -Kada ja kažem '' spremni… sad! '' izvršite 25 ciklusa (jedan ciklus = dodir suprotnog diska i vraćanje na polazni disk ) što je brže moguće. -Zaustavite se kada ja dam znak ''stop''. Ja ću glasno brojati cikluse. Uputstva za merioce: -Uključite štopericu posle reči '' sad '', pod pretpostavkom da je ispitanik počeo na disku A, štoperica se zaustavlja kada on/ona dotakne ovaj disk po 25 put, tako ukupan broj dodira diska A i B iznosi 50 ili 25 ciklusa između A i B, -Preporučuje se da test provode dva mjerioca: jedan koji će mjeriti vrijeme i podsticati ispitanika, a drugi koji će brojati dodire. Ocena testa : Zadatak traje 25 ciklusa. Rezultat koji se upisuje je najkraće vreme. - Bolji rezultat je ocena - vreme potrebno da se svaki disk dotakne 25 puta, mereno u desetinkama sekunde.

23 3. DOHVAT U SEDU (DOHSED) Cilj ispitivanja: gipkost
Opis testa : Dohvat rukama što više napred u sedećem položaju Oprema i rekviziti potrebni za izvođenje testa : Sto za testiranje ili sanduk dužine 35 cm, širina 45 cm i visine 32 cm. - Nepričvršćen lenjir dužine 30 cm nalazi se na ploči po kojoj ga ispitanik gura rukama.

24 3. DOHVAT U SEDU (DOHSED) Uputstva za ispitanike : -Sedi.
-Postavi stopalo ravno na stranu sanduka, a vrhove prstiju na ivice gornje ploče. -Savi trup i ispruži ruke što možeš dalje napred, držeći kolena opruženim, te lagano i ravnomerno guraj lenjirr ispred sebe, sa ispruženim rukama i bez trzanja. -Ostani miran u najdaljoj poziciji koju možeš dostići. -Test će biti obavljen dva puta, bolji rezultat će se računati kao ocena. Uputstva za merioce: - Kleknite pored ispitanika i pritiskajte njegova /njene kolena, - Ispitanik mora dostići ivicu gornje ploče, dodirujući lenjir pre nego što počne sa ispružanjem, - Rezultat je određen najdaljom pozicijom koju ispitanik dostiže na skali vrhovima svojih prstiju, - Ispitanik se mora zadržati u ovom položaju najmanje dok se ne izbroji do dva, tako se rezultat može pravilno čitati. Ocena testa: Bolji rezultat u centimetrima je ocena (cm dosegnuti na skali na gornjoj ploči)

25 4. SKOK U DALJ IZ MESTA (SDM)
Cilj ispitivanja: procena eksplozivne snage koja označava sposobnost aktiviranja maksimalonog broja motoričkih jedinica u jedinici vremena pri realizaciji jednostavnih motorički struktura s konstantnim otporom ili s otporom proporcionalim masi tela. Oprema i rekviziti potrebni za izvođenje testa: -Strunjače međusobno spojene u dužini 3 do 4 m , kreda, metarska traka, reuter-odskočna daska i slika zadatka.

26 4. SKOK U DALJ IZ MESTA (SDM)
Uputstva za ispitanike : -Stanite sa normalno razmaknutim stopalima i nožnim palčevima neposredno iza linije. -Savite kolena sa rukama ispruženim ispred vas paralelno sa tlom. -Kako savijete ruke, oštro se odrazite i skočite što je moguće dalje. Ž -Pokušajte doskočiti na oba stopla i ostati uspravno. -Test se izvodi dva puta, a broji se bolji rezultat. Uputstva za merioce: - Stanite sa strane i belžitie dužinu skoka, - Dužina se meri od prednje ivice startne linije do tačke gde se zadnji do pete (najbliži odraznoj liniji ) spustio na strunjaču, - Ako ispitanik padne unazad ili bilo kojim delom tela dotakne strunjaču dozvoljava mu se dodatni pokušaj, Odskočište i doskočna strunjača moraju biti u istoj ravni i čvrsto pričvrščene za pod, Ocena testa : Ispitanik skače dva puta za redom, a ocenjuje se najduži skok.

27 5. STISAK ŠAKE (SNASAKE) Cilj ispitivanja: Statička snaga
Oprema i rekviziti potrebni za izvođenje testa : Kalibrirani ručni dinamometar sa podesivim hvatom.

28 5. STISAK ŠAKE (SNASAKE) Uputstva za ispitanike :
-Uzmite dinamometar u ruku u koju ste izabrali. -Stisnite ga što možete snažnije držeći ga udaljenog od tela. -Tokom testa dinamometar vas ne sme dodirivati. -Stiskajte postepeno i bez prekida najmanje dve sekunde. - Obavite test dva puta. Uputstva za merioce: -Vratite dinanometar na nulu pre testiranja svakog ispitanika i proverite da li je brojčanik dinamometra okrenut prema ispitaniku tokom testiranja, - Tražite od ispitanika da koristi ruku po izboru, podesite hvat tako da dve šipke odgovaraju prvoj falangi srednjeg prsta, - Tokom testiranja ruka i šaka kojom se drži dinamometar ne smeju dodirivati telo, Ocena testa : Bolji rezultat je ocena izražena u kg sa tačnošću od 1 kg.

29 6. LEŽANJE-SED (LAZSED) Cilj ispitivanja:
Snaga trupa (izdržljivost u snazi trbušnih mišića) Opis testa : Maksimalni broj podizanja u sed iz ležećeg položaja koji se može ostvariti u 1/2 minuta Oprema i rekviziti potrebni za izvođenje testa : - Dve strunjače (postavljene dužinom jedna pored druge), - Štoperica.

30 6. LEŽANJE-SED (LAZSED) Uputstva za ispitanike :
- Sedite na strunjaču, uspravnih leđa, šaka skopljenih iza glave, kolena savijenih pod uglom od 90 0 , peta i stopla položenih ravno na strunjaču. -Zatim lezite na leđa, dotičući ramenima strunjaču, a potom se vratite u sedeći položaj sa laktovima ispred vas tako da njima možete dotaknuti kolena. -Kad kažem spremni ''sad!'', ponovite ovu akciju štoje brže moguće u 30 sekundi. -Nastavite dok ne kažem ''stop!''. Ovaj test radite jedanput. Uputstva za merioce: -Sedite licem okrenutim prema ispitaniku sa raširenim nogama i butinama preko ispitanikovih stopla kako bi ih držali na tlu, stavite svoje ruke ispod ispitanikovih kolena držeći tako kolena pod pravim uglom (90 0 ) i noge mirnim, -Brojite kada laktovi dotaknu kolena, neispravan pokušaj se ne broji. Ocena testa : Ukupan broj ispravno obavljenih pokreta ležanje-sed u 30 sekundi je i ocena.

31 7. IZDRŽAJ U ZGIBU (IZDZGIB)
Cilj ispitivanja: Funkcionalna snaga (statička izdržljivost mišića ruku i ramena) Opis testa : Održavanje položaja u zgibu dok se visi na šipki. Oprema i rekviziti potrebni za izvođenje testa : Okrugla vodoravna šipka prečnika 2,5 cm postavljena tako da je ispitanik, kada stoji ispod nje, može dohvati bez skakanja, - Štoperica, - Strunjača za doskok ispod šipke

32 7. IZDRŽAJ U ZGIBU (IZDZGIB)
Uputstva za ispitanike : -Stani ispod šipke i uhvati je prstima sa gornja strane i palcem sa donje strane, postavi ruke na šipku i širini ramena sa prednjim hvatom. -Ja ću pomoći da se podigneš dok ti brada ne bude iznad šipke. -Zadrži ovaj položaj što možeš duže bez oslanjanja brade na šipku. - Kada ti se nivo očiju spusti ispod šike test je završen. Uputstva za merioce: -Sa štopericom u jednoj ruci uhavtite ispitanika preko butina drugom rukom i podignite ga u ispravnom položaju, - Štoperica se uključuje u trenutku kad ispitanikova brada pređe preko šipke i pušta se da radi, - Ljuljanje ispitanika mora biti zaustavljeno, Zaustavite štopericu kada ispitanik više me može da održava propisani položaj Ocena testa : Vreme izraženo u desetinkama sekunde je ocena.

33 8. TRČANJE TAMO-OVAMO 10X5 m (TRC10X5)
Cilj ispitivanja: brzina trčanja, okretnost Opis testa : Trčanje i okretanje pri maksimalnoj brzini. Oprema i rekviziti potrebni za izvođenje testa : Čist neklizajući pod -Štoperica, -Merna traka ( metar ), -Kreda ili lepljiva traka, -Saobraćajni čunjevi.

34 8. TRČANJE TAMO-OVAMO 10X5 m (TRC10X5)
Uputstva za ispitanike : -Pripremi se iza linije. -Jedno stopalo mora biti neposredno iza linije. -Kad se označi start potrči što je moguće brže do druge linije i vrati se na startnu liniju, -To je jedan ciklus, a moraš to da uradiš pet puta. -Kada budeš trčao peti put ne smanjuj brzinu pri dolasku u cilj već nastavi da trčiš. -Test se izvodi jednom. Uputstva za merioce: -Proverite da li su on/ona sa oba stopala prešli liniju svaki put kada su trčali zahtevanom putanjom i da li su okreti napravljeni što je brže moguće, -Objavite ukupan broj završnih ciklusa nakon svakog ciklusa, -Test se prekida kada ispitanik pređe liniju cilja jednim stopalom, Ocena testa : Vreme potrebno za izvođenje 5 kompletnih ciklusa trčanja tamo i natrag, iskazano u desetinkama sekunde je ocena.

35 HVALA NA PAŽNJI !


Скинути ppt "MOTORNI RAZVOJ DECE TESTOVI ZA ISPITIVANJE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI"

Сличне презентације


Реклама од Google