Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

SVOJSTVA VODE.

Сличне презентације


Презентација на тему: "SVOJSTVA VODE."— Транскрипт презентације:

1 SVOJSTVA VODE

2 SVOJSTVA VODE 1. FIZIKALNA 2. KEMIJSKA 3. BIOLOŠKO - BAKTERIOLOŠKA

3 1. FIZIKALNA SVOJSTVA VODE
Anomalija vode Termalne osobine: Visoka vrijednost topline isparavanja Niska vrijednost topline taljenja Veliki toplinski kapacitet Niska toplinska provodljivost Polarnost Niska elektrovodljivost Površinska napetost

4 1.1. Anomalija vode Porast gustoće vode s porastom temperature (0 – 3,94°C), dok se iznad te temperature gustoća vode smanjuje (Obično se gustoća smanjuje s porastom temperature) Voda je najgušća pri 4°C i pri toj temperaturi gustoća iznosi 1g/cm3

5 1.2. Termalne osobine voda Visoka vrijednost topline isparavanja = visoko vrelište (temp?) Niska vrijednost topline taljenja = nisko talište Veliki toplinski kapacitet (prijenos topline u sustavima grijanja) Niska toplinska provodljivost (dobra izolacija)

6 1.3. Polarnost Za molekulu koja ima više ili manje polarni karakter kažemo da je DIPOL Kod 0°C voda je jaki dipol i zbog toga izrazito polarna => dobro otapalo za sve ionske (polarne) spojeve

7 1.4. Niska elektrovodljivost
Zbog visoke polarnosti voda je dobar izolator Sprečava međudjelovanje električnih sila između pojedinih iona = rezultat – soli disociraju na slobodne ione

8 1.5. Površinska napetost vode
= posljedica privlačnih sila molekula vode u tekućini (vodi) Vodikove veze omogućavaju dizanje vode u kapilarnim cijevima

9 2. KEMIJSKA SVOJSTVA VODE
Sastav voda u prirodi je vrlo kompleksan jer sadrži mnoštvo organskih i anorganskih tvari Smatra se da je do sada analizirano i poznato samo 30% ukupnog prirodnog sastava voda

10 Sastav voda ovisi o mnoštvu čimbenika:
Lokalna geologija (sastav stijena) Ekosustav (tlo sa svojom životnom zajednicom) Količina oborinske vode (ovisi o terenu) Antropoliški čimbenici (urbanizam, industrija, ratarstvo (pesticidi?), otpadne vode...)

11 ORGANSKE TVARI Suspenzije (rani oblik raspadanja organskih tvari: komadići lišća, lešina, strvina) Koloidi (kasnija faza raspadanja organske tvari: proteini) Prave otopine

12 3. BIOLOŠKO BAKTERIOLOŠKA SVOJSTVA VODE
Biološka svojstva vode određuju oni čimbenici koji su neophodni za životne cikluse (različiti organizmi u vodi) - kisik - dušik - fosfor - silicij

13 Stupanj saprobnosti – biološka metod kojom se ocjenjuje čistoća vode prema vrti karakterističnih mikroorganizama Samo u površinskoj vodi Ima ekološku važnost Saprobni organizmi (grč. sapros=trul, bios=život) – indikatorski organizmi koji žive u vodama koje su inečišćene organskom tvari

14 Prema koncentraciji saprobnih organizama razlikujemo:
Polisaprobne vode – vrlo jako onečišćene Alfa mezosaprobne vode – jako onečišćene Beta mezosaprobne vode – umjereno onečišćene Oligosaprobne vode – slabo onečišćene

15 Prema općim pokazateljima kvalitete vode, prirodne vode se svrstavaju u 4 kategorije:
Voda za piće Voda za kupanje i rekreaciju Voda za navodnjavanje Ostale vode

16 Prema koncentraciji hranjivih tvari razlikujemo:
Oligotrofne vode – vode sa malo hranjivih tvari (nisko produktivne) Mezotrofne vode– srednje produktivne vode Eutrofne vode – visokoproduktivne (fitoplanktoni, jednostanične alge)

17 Eutrofikacija = prijelaz vode iz oligotrofičnog u eutrofično stanje (povećanje koncentracije hranidbenih tvari u nekom vodenom sustavu) Eutrofikacija može biti: Prirodna (nakupljanje hranjivih tvari) Antropogena (ljudski faktor) - neravnoteža

18 DZ Mentalna mapa Pitanja: Što znači kada kažemo da je voda dipol?
Što su suspenzije? (karakteristike) Što su saprobni organizmi? (stupnjevi) USMENO ZA OCJENU!

19 DZ Pitanja za usmeno ispitivanje:
Mentalna mapa (pregled fizikalnih, kemijskih i biološko – batrerioloških svojstava voda) Pitanja za usmeno ispitivanje: Koji čimbenici određuju bakteriološka svojstva voda? Stupnjevi saprobnosti? Podjela voda prema koncentraciji hranjivih tvari.

20 Što su mentalne mape? Kognitivne mape ili popularno zvane mentalne mape (engl. mind mapping) su tehnika osmišljena za lakše organiziranje čitanja, učenja ili rada Pripadaju u skupinu mnemotehnika – koje služe zadržavanju materijala koji bismo inače najvjerojatnije zaboravili

21 Čemu služe??? Mentalne mape će nam pomoći u samooorganizaciji vremena, te pri samom učenju u organizaciji pojedinih dijelova gradiva i sveukupnog gradiva

22 Ovako djeluje naš mozak:
SLIKE povezuje s ASOSIJACIJAMA

23 Kako djeluju mentalne mape???
SLIKE povezujemo s ASOSIJACIJAMA

24 SLIKE povezuje s ASOSIJACIJAMA SLIKE povezuje s ASOSIJACIJAMA
Ovako djeluje naš mozak: Ovako djeluju mentalne mape: SLIKE povezuje s ASOSIJACIJAMA SLIKE povezuje s ASOSIJACIJAMA

25

26 7 koraka Započnite u središtu praznog lista papira
Pri označavanju središnje zamisli služite se slikom Cijelo se vrijeme služite bojom Povezujte one glavne ogranke sa središnjom slikom, a grane duge i treće razine povezujte s onima na prvoj i drugoj razini Prikazujte grane vijugavo, a ne ravnim crtama Ispisujte samo po jednu riječ na crti Tijekom izrađivanja mape neprestano se služite slikama

27

28

29

30

31

32 – Mindmanager --www.mindmanager.com
( – Inspiration -- ( - FreeMind – besplatan program

33

34

35

36

37


Скинути ppt "SVOJSTVA VODE."

Сличне презентације


Реклама од Google